Linia e aproape trasă sub Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013. Regiunii Nord Est i-au fost alocate 703,79 milioane de euro, însă conform Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR N-E) au fost contractate până în prezent proiecte în valoare de 776.040.352 euro, după convertirea în moneda europeană a valorilor proiectelor contractate făcute publice de ADR N-E explicaţia fiind că „s-a contractat mai mult. S-a permis supracontractarea fondurilor în limita a 120% din valoarea alocată” – a explicat pentru bacauinfo.ro, Gabriela Bobeanu de la ADR N-E. În judeţul Bacău au intrat

 101.928.792,03 euro fonduri europene nerambursabile pe 5 Axe: 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, 5- Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.

Milioanele de lei, pe Axe

În baza Axei 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere au intrat în judeţul Bacău 227.440.072,86 lei; Axa 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport a adus în judeţul Bacău 130.195.263,63 lei; Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – 44.776.938,31 lei; Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local – 47.564.992,39 lei; Axa 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului – 62.475.581,02 lei.

Situaţia pe municipii

Municipiul Bacău a contractat proiecte în valoare de 166.268.281 lei în baza Axelor 1, 2 şi 5, revenind, pe cap de locuitor, 1152,18 lei. Municipalitatea băcăuană a atras bani pentru Pasajul rutier subteran Oituz – Ştefan Guşă, modernizarea Insulei de Agrement, spaţii verzi, un centru social pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, modernizarea Căii Moineşti, Pasajul Letea (podul de la Narcisa), locuinţe sociale, reabilitarea termică a blocurilor, un centru pentru cazarea temporară a persoanelor fără adăpost, reabilitarea infrastructurii urbane în zonele I.L. Caragiale – Milcov – intersecţie strada Letea, Mioriţei – 9 Mai – Vântului – Vadu Bistriţei, strada Ştefan cel Mare.

În Oneşti, municipalitatea a atras 1.077 lei pe cap de locuitor prin 11 proiecte, în baza Axelor 1 şi 3. Proiectele prin POR, ca şi în municipiile Bacău şi Moineşti, sunt o parte finalizate, o parte în curs de finalizare. E vorba de Centrul Social Slobozia, reabilitarea şcolilor şi colegiilor „George Călinescu”, „Gheorghe Asachi”, Nr.7, „Emil Racoviţă”, „Dimitrie Cantemir”, un cămin pentru persoane vârstnice, spaţii verzi, modernizarea zonei centrale, un sistem de monitorizare pentru prevenirea criminalităţii şi modernizarea străzilor din Lanul Gării.

Municipiului Moineşti i-au revenit în baza a cinci proiecte 24.116.330,72 lei, adică 1106,91 lei pe cap de locuitor. Banii s-au dus pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii, străzi, Parcul Băi,  un centru social şi modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Moineşti.

Populaţia stabilă din municipiile din judeţul Bacău conform Recensământului Populaţiei din 2011:

Bacău – 144.307

Oneşti – 39.172

Moineşti – 21.787

Judeţul Iaşi, privilegiat prin Hotărâre de Guvern

La o primă vedere, la nivelul Regiunii Nord – Est, judeţul Iaşi s-a mişcat cel mai bine, însă un clasament din perspectiva numărului de proiecte, sumelor atrase şi cuantumului fondurilor nerambursabile pe cap de locuitor devine irelevant, cum ar deveni irelevant şi un clasament, un top pentru municipiile din judeţul Bacău, asta pentru că alocările, cel puţin pe Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere au fost diferenţiate. Municipiul Iaşi a fost privilegiat în faţa municipiilor Bacău şi Suceava, iar Bacău şi Suceava au fost şi ele răsfăţate în faţa celorlalte oraşe şi municipii din Regiune. Conform Hotărârii de Guvern nr. 998 din 2008,  municipiile Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara au fost desemnate poli naţionali de creştere, în care să se realizeze cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională. 

Pentru finanțarea polilor naţionali de creştere se alocă un procent de până la 50% din sursele financiare aferente axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007” – stă scris în hotărârea Guvernului Tăriceanu din 2008.

Tot în 2008, prin modificarea hotărârii, Guvernul a stabilit şi polii de dezvoltare urbană pentru a deveni „un liant între polii de creştere şi celelalte oraşe mici şi mijlocii ale sistemului urban, pentru a atenua şi preveni tendinţele de dezechilibrare a dezvoltării în cadrul regiunii din care fac parte”. Astfel din cele 230,15 milioane de euro alocate Regiunii N-E pentru Axa 1, municipiul Iaşi a avut la dispoziţie 111,25 milioane de euro, municipiile Bacău şi Suceava – câte 22,24 milioane de euro, iar 74,42 milioane de euro s-au împărţit celorlalte municipii şi oraşe din Regiune.

Poli de dezvoltare urbană:  Arad, Baia-Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş

SLAB: Județul Bacău, absorbție a fondurilor europene / cap de locuitor sub județele Botoșani și Vaslui

Populaţia stabilă din Regiunea Nord conform Recensământului Populaţiei din 2011

Regiunea Nord-Est – 3.302.217                 

Bacău – 616.168

Botoşani – 412.626

Iaşi – 772.348

Neamţ –  470.766

Suceava – 634.810

Vaslui – 395.499

Judeţul Iaşi a atras finanţări de 1.201.385.509,35 lei pentru 163 de proiecte, ceea ce înseamnă, la un număr de 772.348 locuitori, o finanţare de 1.555 lei / cap de ieşean. Judeţul Botoşani – o finanţare de 1084 lei/cap de locuitor, realizată prin contrctarea a 44 de proiecte în valoare de 447.467.397,05 lei şi o populaţie stabilă de  412 626. Judeţul Vaslui –  887,81 lei pe cap de locuitor, cu 39 de proiecte şi o finanţare nerambursabilă de 351.128.312,53 lei. Judeţul Bacău a atras 512.452.848,21 lei (115 proiecte)  la o populaţie de 616.168 de persoane, adică 831,67 pe cap de locuitor. Suceava şi Neamţ au atras 522.017.776 lei pentru 107 proiecte – Suceava, şi de 372.365.305,62 lei pentru 100 de proiecte – Neamţ adică 822,32 lei, respectiv 790,97 lei/cap de locuitor.

Notă: Materialul are la baza Situaţia contractelor din 17 iulie 2014 făcută publică de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est

 Teodora Ciuraru