Războiul pe serviciul de apă în Oneşti se încheie. Lupta începută de

primarul Emil Lemnaru se opreşte în mandatul lui Laurențiu Neghină, care s-a agitat degeaba să preia serviciul la Primărie. Modificarea legislativă propusă de Ovidiu Budeanu Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice scoate din ecuaţie Consiliul Local şi Primăria Oneşti. Recunoscută de legislaţie ca operator / agent economic care prestează o activitate economică de natura celei publice, societatea Apă Canal nu mai are nevoie de aprobarea Consiliului Local privind stabilirea preţului. Mai mult, îşi poate desfăşura activitatea fără licenţă şi fără un contract cu Primăria.  

Privatizarea Onedil din fosta Regie judeţeană de apă, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bacău, oferă posibilitatea societăţii Apă Canal să funcţioneze fără încheierea unui contract de delegare a gestiunii sau gestiune directă cu Primăria Oneşti.

Ovidiu Budeanu, proprietar Apă Canal: „Onedil făcea parte din Regia aflată în subordinea Consiliului Judeţean, care a reorganizat Regia pentru a scoate la privatizare secţia de la Oneşti. Numai Consiliul Judeţean putea dispune asupra Onedil şi asupra bunurilor Regiei, nu Consiliul Local Oneşti. Toate bunurile, inclusiv reţele, staţii, tot ce-i clădire, sunt în patrimoniul societăţii în lista mijloace fixe, supuse inventarierii, nu sunt extracontabil. Noi nu avem bunurile în administrare, pentru care să plătim Primăriei Oneşti redevenţă, ele sunt în proprietatea noastră. Redevenţă plătim doar pentru terenuri. Dacă bunurile sunt la mine în patrimoniu, atunci Consiliul Local Oneşti nu are ce să-mi delege mie în administrare. Primăria Oneşti nu mi-a dat nici un sistem public, pentru că nu l-a avut. Eu nu m-am aflat în subordinea Consiliului Local Oneşti, pentru că am fost înfiinţat de Consiliul Judeţean, care a avut acţiuni şi a trimis sută la sută din acţiuni către Ministerul de Finanţe. Ministerul de Finanţe, pe baza legislaţiei privatizării, a trimis către FPP şi FPS, iar FPS a privatizat. Organul deasupra noastră este doar Adunarea Generală a Acţionarilor. Procedura a avut loc după OUG 88/1997 care reglementa privatizarea societăţilor comerciale din regiile autonome, care au serviciul în interiorul lor.”  

Statutul revendicat de Apă Canal ca operator economic privat şi care desfăşoară o activitate de natura celui public este susţinut de Legea nr. 241/2006, legea specială care guvernează domeniul serviciilor de apă şi canalizare, prin articolul 16, al. 3. Conducerea furnizorului oneştean subliniază diferența dintre operator, operator public şi operator / agent economic. 

„Pe baza metodologiei prevăzute la alin. (2) lit. (b), A.N.R.S.C. aprobă preţurile şi tarifele pentru operatorii economici şi instituţiile publice care prestează un serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare de natura celui public şi care nu se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale respective şi nu exploatează un sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare.”

„Legislaţia românească în vigoare permite privatizarea apei,” subliniază Budeanu. „În Europa sunt doar două ţări care au privatizat apa: Polonia şi Cehia. După privatizare, serviciul public s-a transferat în sectorul privat. Deci eu nu fac un serviciu public. Eu fac o activitate economică de interes public. Serviciul public, într-adevăr, este deţinut de stat şi se dă prin gestiune directă sau gestiune delegată. Dar activitatea Apă Canal nu este un serviciu public, este o activitate economică de interes public.”

Lupta pentru acceptarea preţului la apă de către Primăria Oneşti, suspendată momentan, s-a încheiat din punctul de vedere al Apă Canal. Operatorul local îşi poate stabili singur preţul, prin Adunarea Generală a Acţionarilor. Conform legislaţiei indicate de conducerea Apă Canal, Consiliul Local şi Primăria Oneşti nu au nici o calitate în domeniul serviciului de transport şi alimentare apă şi de canalizare. Singura calitate a Primăriei Oneşti este de consumator, în baza unui contract de furnizare a apei, ca orice altă instituţie publică. Operatorul local nici nu avea nevoie de aprobarea preţului apei în Consiliul Local.

„După 14 ani am ajuns să discutăm cu A.N.R.S.C. despre privatizarea Apă Canal, unică în ţară. Singura competenţă pe care o are A.N.R.S.C. vizavi de Apă Canal este să-mi aprobe doar preţul, pentru că este reglementat, în rest nu are voie să intre în curtea mea. Comisia celor de la A.N.R.S.C. a recunoscut la unison că eu sunt operator economic şi că fac un serviciu de natura celui public. Tot conform legii, preţul de vânzare a apei nu are voie să fie sub limita de profitabilitate. Dacă ai un grad de colectare de sută la sută, iar preţul este calculat şi stabilit corect, acesta trebuie să-ţi acopere toate cheltuielile. Nu ai voie ca agent economic să vinzi un produs mai ieftin decât cu preţul cu care-l cumperi. Nu este legal. Intru la evaziune fiscală. T.V.A. trebuie plătită. Nu ai voie să vinzi fără o rată de profitabilitate, fără să-ţi asiguri un fond de reparaţii, de intervenţii,” explică Ovidiu Budeanu, proprietar Apă Canal.

Ordinul ANRSC nr. 65/2007, art. 3, alin. 2: A.N.R.S.C. avizează preţurile şi tarifele pentru operatorii furnizori / prestatori de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi aprobă preţurile şi tarifele pentru operatorii economici care nu sunt în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care prestează servicii de alimentare cu apă şi canalizare.

Mergând pe argumentele Primăriei Oneşti, expuse prin Compartimentul Juridic, dar mai mai ales prin primarul Neghină, care susţinea faptul că preţul de facturare a apei către populaţie trebuie aprobat prin Hotărârea Consiliului Local în cazul Apă Canal, articolul 3, alin. 3 din acelaşi Ordin A.N.R.S.C. 65/2007 permite administraţiei publice locale să aprobe preţuri şi tarife diferite de cele avizate de A.N.R.S.C., cu condiţia asigurării autonomiei financiare, a rentabilităţii şi eficienţei economice a operatorilor furnizori / prestatori de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Totodată, legislaţia în vigoare încadrează societatea Apă Canal ca operator economic şi, implicit, nu i se solicită licenţă pentru desfăşurarea activităţii. „Operatorii economici nu au nevoie de licenţă. Există legislaţie în vigoare. Activitatea economică de natura celei publice prestate de Apă Canal este reglementată, are deasupra Apele Române, Garda de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică,” arată Budeanu. 

Definiţiile date operatorului public şi operatorului economic evidenţiază lipsa obligativităţii obţinerii licenţei în cazul Apă Canal.

Ordin A.N.R.S.C. 65/2007:

h) operator de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare – persoană juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea recunoscute prin licenţa de a furniza / presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare şi care sigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia;

i) operator economic – furnizor / prestator de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare care nu exploatează un sistem public.

Ovidiu Budeanu arată faptul că „regimul nostru juridic este bine reglementat de lege, iar propunerea noastră de modificare a legislaţiei, pentru a reglementa poziția A.N.R.S.C. vizavi de licenţă, a fost bine primită. Toate problemele au apărut din cauza şi în timpul mandatelor de primar ale lui Emil Lemnaru. Mai bine ar fi să spună ce a făcut cu banii încasaţi din privatizarea Onedil. Primăria Oneşti a încasat 1,8 milioane de lei de la FPS, 90% din privatizare. Şi cu banii ăştia a făcut sediul Primăriei. A băgat toţi banii în sediul nou.”

Fostul edil Lemnaru neagă şi nu prea această afirmaţie, arătând că „nu neapărat în sediul Primăriei. Banii au intrat în bugetul local şi din ei s-au construit multe obiective: Biblioteca, Sala Polivalentă, locuinţe ANL (blocurile ANL au fost construite cu fonduri de la Guvern şi administrate de Agenţia Naţională de Locuinţe – n.r.) şi drumuri.” 

Mai mult, privind domeniul utilităţilor publice, Budeanu îl acuză pe fostul primar că „după ce Primăria a preluat Termon, s-au înregistrat 1.000 de miliarde lei (lei vechi – n.r.) pierderi într-un an. Asta înseamnă furt. O spun cu toată responsabilitatea. Primarul Lemnaru cu toată echipa lui a furat. Au furat şi apoi au închis termoficarea. Acum de ce vor să preia şi apa? Ca să facă investiţii. Dacă fac investiţia, au para-ndărătul.”  

Răspunsul fostului edil Lemnaru a fost dat reporterului bacauinfo.ro în doi timpi.

Acesta a revenit telefonic, dezminţind afirmaţiile lui Budeanu şi aruncând pierderile înregistrate în curtea Onedil. „Sunt fără adevăr. Astea sunt declaraţii grave. Nu am furat nimic şi nu am făcut nimic rău în acest sens. Termon SRL a fost preluată cu datorii de către Consiliul Local, în baza unei Hotărâri de Guvern, de la Termoelectrica. Practic, ea era în faliment. La vremea respectivă, agentul termic se distribuia prin Onedil. Sistemul de termoficare a fost preluat printr-o Hotărâre de Consiliu Local, pentru că noi încercam să eliminăm pierderile respective, să-l redimensionăm, pentru că industria căzuse, nu mai erau consumatori pe platformă. Situaţia era şi mai gravă decât cea în care a fost cedat. După 3 – 4 rânduri de discuţii făcute cu cei de la guvernare, ni s-a impus preluarea acestei centrale. Apoi s-a trecut la constituirea unui sistem de termoficare modern (astăzi închis de predecesorul său, primarul Neghină, sprijinit în Consiliul Local chiar de către Emil Lemnaru – n.r.). Pierderile respective în sistem erau determinate de modelul de funcţionare a unor instalaţii vechi de peste 40 – 50 de ani. Alea sunt lucruri aruncate de dumnealui fără un temei. Sunt pierderile de la societatea Termoelectrica, au fost preluate şi s-au amplificat până s-a închis. Dânsul greşeşte, nu a înţeles nimic din tot ce înseamnă acest sistem de termoficare. Nu a luat nimeni energia termică acasă.”

De altfel, nici un oneştean nu mai beneficiază astăzi de energie termică în sistem centralizat, din cauza proastei gestionări din partea administraţiilor Lemnaru şi Neghină, numărul oneștenilor rămași fără apă caldă și căldură fiind de câteva mii.

Sursa foto Ovidiu Budeanu: verdenfata.com