Şeful Serviciului Juridic din Primăria Bacău, Corneliu Gavrilescu, acționar la

una dintre societățile lui Viorel Rusu și aflat în comisia de evaluare a ofertelor la proiectul de modernizare a Insulei de Agrement, licitație la care aceeași societate a participat. Curtea de Apel a obligat Primăria Bacău să reia licitaţia proiectului, cu o valoare estimată de 8,95 milioane euro, din cauza stării de incompatibilitate în care a fost surprins Gavrilescu. Acesta era, în acelaşi timp, membru în comisia de evaluare a ofertelor şi acţionar la S.C. Amici S.A., firmă patronată de câştigătorul licitaţiei Viorel Rusu, firmă care a participat la licitație. ,,Nu mai este de mult şi nu a fost niciodată domnul Gavrilescu acţionar. Nu. Domnul Gavrilescu nu a avut. Taică-su a avut acţiuni,” a declarat pentru bacauinfo.ro omul de afaceri.

Asocierea de firme SC Conextrust SA – SC Amici SA – SC Alconep SRL a pierdut la Curtea de Apel Bacău lupta pentru 7,7 milioane de euro, oferta prezentată pentru adjudecarea contractului privind reabilitarea şi modernizarea Insulei de Agrement, după ce Primăria Bacău a declarat-o câştigătoare.

Valoarea estimată a lucrărilor este de 40.263.586,62 lei, exclusiv TVA, atribuirea fiind pe baza preţului cel mai scăzut. Oferta clasată pe locul doi, cu 4 milioane lei mai mare, a fost înaintată de asocierea de firme SC Alexcor Trading SRL (lider) – SC Eco Horticultura SRL – SC Piscine Speranţa Service SRL – SC Dancor Romconstruct SRL.

Avocaţii firmei Alexcor au acuzat aspecte nelegale pe parcursul procedurii de achiziţie publică a proiectului scos pe SEAP de autoritatea contractantă Primăria Municipiului Bacău.

Aceştia au solicitat, iniţial, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), constatarea situaţiei de incompatibilitate în care s-a aflat Corneliu Gavrilescu, care a îndeplinit, în acelaşi timp, calitatea de membru în comisia de evaluare a ofertelor şi cea de acţionar la Amici SA, iar asocierea din cadrul căreia făcea parte AMICI a fost declarată câştigătoare.

Referitor la starea de incompatibilitate a şefului Serviciului Juridic şi Aplicarea Legilor Proprietăţii în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Bacău, Vlad Secuiu, avocatul Conextrust SA, susţinea faptul că Gavrilescu nu mai era acţionar la Amici încă din iulie 2013, anterior demarării procedurii de depunere a ofertelor, respectiv 3 septembrie 2013, ora 16:00. Totodată, se mai arată faptul că Gavrilescu a formulat cerere de constatare a stării de incompatibilitate, din care rezultă că la data de 17 septembrie acesta deţinea acţiuni în cadrul societăţii comerciale Amici. Secuiu a solicitat ca asocierea de firme Conextrust – Amici – Alconep să fie declarată câştigătoare.

Alexcor, prin avocatul Valentina Ciochină, a subliniat că se pretinde că Gavrilescu a cesionat acţiunile de la AMICI lui Viorel Rusu, care este administratorul unic al Conextrust. Astfel, starea de incompatibilitate este mult mai evidentă.

Omul de afaceri Viorel Rusu evită să descrie cu exactitate situaţia în care s-a aflat Corneliu Gavrilescu, un personaj important în economia eventualelor decizii luate de comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru proiectul Primăriei Bacău, în valoare de 40,263 milioane lei (8,95 milioane euro). „Nu sunt eu administrator la Amici, chiar nici nu mai ştiu datele despre aşa ceva. Nu mai este de mult şi nu a fost niciodată domnul Gavrilescu acţionar. Nu. Domnul Gavrilescu nu a avut. Taică-su a avut acţiuni.   Le-a cedat pe baza unui certificat de moştenire a lui taică-su. Şi el cu certificat de moştenitor a vândut acţiunile.”

Pe baza acestui tablou creat de argumentele Alexcor şi apărarea Conextrust, C.N.S.C. reţine starea de incompatibilitate, dar în condiţiile în care la dosarul cauzei nu au fost aduse alte documente care să confirme că Corneliu Gavrilescu a participat direct în procesul de verificare / evaluare a candidaturilor / ofertelor şi având în vedere că referatul de incompatibilitate a fost înregistrat la Direcţia tehnică – Seriviciul achiziţii cu nr. 7009 la 17.09.2013, iar dispoziţia de înlocuire a acestuia din cadrul comisiei de evaluare a fost datată 26.09.2013, Consiliul a stabilit critica adusă de Alexcor ca fiind nefondată.     

Ulterior, la Curtea de Apel Bacău este înregistrată plângerea întocmită de Alexcor împotriva Deciziei C.N.S.C.. Curtea reţine din plângere că Corneliu Gavrilescu a încălcat dispoziţiile referitoare la incompatibilitate, prevăzute de art. 69 din OUG nr. 34/2006, în perioada cuprinsă între 13 septembrie 2013 (data la care au fost deschise ofertele depuse) şi 17 septembrie 2013, când acesta a întocmit referatul de incompatibilitate nr. 7009, prin care declara că are acţiuni la SC Amici SA, societate care avea calitatea de ofertant în cadrul procedurii.

Situaţia de incompatibilitate a trecut de ochii comisiei de evaluare din cadrul Primăriei Bacău, care avea obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, să descalifice asocierea de firme condusă de Viorel Rusu, într-o astfel de situaţie. Astfel, art. 69 OUG 34/2006 sancţionează cu excluderea din procedura de atribuire ofertantul aflat în situaţia descrisă mai sus fără a condiţiona în nici un mod această sancţiune de dovedirea participării directe în procesul de evaluare a ofertelor.

Textul articolului 69 stipulează clar faptul că petentul nu trebuie să facă dovada participării directe a celui incriminat în procedura de achiziţie publică. Prin urmare, Curtea de Apel Bacău nu poate reţine „concluziile Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, conform cărora era necesară depunerea altor documente care să confirme participarea d-lui Gavrilescu Corneliu la procesul de verificare/evaluare a ofertelor,” se arată în Decizia Curţii de Apel Bacău, Secţia a II-a Civilă, Contencios Administrativ şi Fiscal, nr. 1848/25 aprilie 2014 în Dosarul nr. 232/32/2014. 

În textul deciziei se mai precizează faptul că Gavrilescu a avut acces la ofertele depuse, din moment ce făcea parte din comisia de evaluare la deschiderea acestora. Totodată, acesta „a fost înlocuit din comisia de evaluare la 26.09.2013, în toată această perioadă având acces la oferte încă din data de 13 septembrie 2013,” potrivit deciziei.

Succesiunea probelor depuse de apărarea Conextrust a scos în evidenţă faptul că Gavrilescu a recunoscut, prin înaintarea formularului privind starea de incomatibilitate la 17 septembrie 2013, că la data respectivă avea acţiuni la Amici SA, în condiţiile în care aceeaşi apărare face menţiunea că transferul acţiunilor către Viorel Rusu s-a efectuat undeva în luna iulie 2013. Transferul a fost înscris în registrul acţionarilor, dar menţiunea la Registrul Comerţului a fost efectuată pe 17 septembrie 2013. Gavrilescu a fost înlocuit din comisie, prin dispoziţia din 26 septembrie 2013, cu Roxana Martuneac, la 30 septembrie 2013, iar la data de 3 octombrie 2013 comisia de evaluare a întocmit procesul verbal de analiză a cerințelor de calificare a ofertelor depuse.

Comisia de evaluare a ofertelor din cadrul Primăriei Bacău ar fi trebuit să descalifice asocierea Conextrust SA – Amici SA – Alconep SRL, pentru faptul că la dosarul din cadrul achiziţiei publice nu au fost depuse de către cele trei firme certificatele de asigurare a calităţii şi de mediu, creând imposibilitatea stabilirii corespondenţei între activităţile indicate în contract şi cele pentru care membrii asocierii deţin certificatele solicitate. 

Autoritatea contractantă, respectiv Primăria, avea obligaţia să verifice modul de îndeplinire de către fiecare ofertant în parte a criteriilor de calificare, având dreptul să solicite oricând clarificări sau completări ale documentelor.

Deşi certificatele nu au fost depuse de ofertant la dosar, comisia de evaluare a declarat oferta Conextrust admisibilă şi câştigătoare.

C.N.S.C., în primă fază, a constatat faptul că SC Conextrust SA nu a făcut dovada îndeplinirii criteriilor solicitate de Primăria Bacău. „Nu pot fi reţinute aprecierile referitoare la faptul că certificatele ISO emise pentru activităţile de bază (construcţii rezidenţiale şi nerezidenţiale) ar include şi activităţi de suport (lucrări de construcţii piscine)”. Certificările ISO trebuie să vizeze fiecare activitate în parte.

Curtea de Apel întăreşte decizia C.N.S.C. şi reţine că SC Conextrust SA susţine că documentaţia depusă în cadrul procedurilor de atribuire conţine suficiente elemente pentru determinarea concretă a părţii de contract pe care urmează să o realizeze fiecare asociat, însă aceste susţineri nu sunt reale, detalierea lucrărilor efectuate de fiecare asociat realizându-se doar în faţa C.N.S.C. şi a instanţei de judecată. Acordul de asociere cu nr. 312/28.08.2013, depus în cadrul documentaţiei de calificare, prevede cotele procentuale de participare a celor trei asociaţi, iar art. 10 pct. 6 stabileşte fără echivoc că întinderea drepturilor şi obligaţiilor şi răspunderii fiecărui asociat, inclusiv categoriile de lucrări şi servicii ce le revin, vor fi reglementate prin contractele ce se vor încheia după semnarea contractului cu autoritatea contractantă, se arată în textul deciziei.

Conextrust încerca să se califice cu o recomandare a SRAC CERT SRL, care făcea cunoscut faptul că firma lui Rusu are ,,capabilitatea” de a desfăşura lucrările solicitate în contract. Cu concursul comisiei de evaluare, care nu a observat lipsa certificatelor sau, dacă a observat-o, cu bună ştiinţă a declarat oferta acesteia admisibilă, Conextrust a câştigat licitaţia. 

În final, Curtea de Apel Bacău decide să admită plângerea Alexcor Trading SRL împotriva deciziei C.N.S.C. şi constată starea de incompatibilitate în care s-a aflat Corneliu Gavrilescu. Totodată, Curtea obligă autoritatea contractantă să reanalizeze oferta asocierii al cărei lider este Viorel Rusu de la etapa admisibilităţii ofertei. Obligă Primăria Bacău şi Conextrust SA să plătească asocierii reprezentate de Alexcor suma de 4.000 lei, cheltuieli de judecată.

Întrebat dacă a ofertat, în continuare, contractul de modernizare a Insulei de Agrement, în aceeaşi asociere, Viorel Rusu acuză reporterul bacauinfo.ro de … acuzaţii: „Ar trebui să cer aprobare la cineva? Dacă deranjează pe cineva că mă duc să fac o ofertă, nu mă mai duc. Modul dumneavoastră de a pune întrebările şi apoi de a relata tot ceea ce se discută este tendenţios. Dacă în Bacău sau în altă parte mă duc la licitaţie, trebuie să fac o conferinţă de presă cu ziariştii şi să vă întreb dacă am voie să particip la licitaţie. Particip la toate licitaţiile. La 10 licitaţii, câştig una, două, trei, depinde de ofertă. Mai departe, dacă câştig îmi fac treaba şi duc lucrările până la capăt în cele mai bune condiţii. Dar nu am voie să merg cu Conextrust? Deja sună a acuzaţii ceea ce spuneţi”.

Spre finalul convorbirii şi pe un ton reconciliant, omul de afaceri a propus o întâlnire „la birou, mă găsiţi, dacă vreţi. Atunci, stăm de vorbă. Şi mâine sunt la birou”.