În perioada 2007-2013, prin

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), unitățile administrativ teritoriale din mediul rural din județul Bacău au tras fonduri europene nerambursabile în valoare totală de 56.252.977 euro pentru „modernizarea și dezvoltarea satelor” și „îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”.

Cei mai mulți bani – 41.682.287 euro – au intrat în 17 comune din județul Bacău prin intermediul Măsurii 322 – Modernizarea și dezvoltarea satelor. Proiectele comunelor Săucești, Traian, Buhoci, Valea Seacă, Mărgineni, Tamași, Letea Veche, Corbasca, Măgirești, Brusturoasa, Helegiu, Livezi, Cleja, Parava, Odobești, Dealu Morii, Sascut au vizat înființări de distribuții de gaze, sisteme de apă și canalizare, modernizări de drumuri, achiziții de utilaje și înființări de servicii sociale ori de tip after-school.

Acest proiect ne-a scos la lumină” – a declarat pentru bacauinfo.ro primarul comunei Măgirești, Ionică Câdă, care a implementat investiții în valoare totală de 2.500.000 euro, fonduri nerambursabile. Proiectul comunei Măgirești s-a concretizat în asfaltarea unor drumuri comunale, „reabilitarea, consolidarea și extinderea căminului cultural” și înființarea unui cămin pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

Componenta socială a proiectelor finanțate prin Măsura 322 a fost poate cel mai greu de dat în folosință, întrucât banii europeni nu au fost și pentru a asigura funcționarea unui cămin pentru bătrâni sau unui centru after-school. La Măgirești e un caz fericit.

Căminul de îngrijire este funcțional, am beneficiari, funcționează din august 2014 cu numărul beneficiarilor în creștere. Căminul este proiectat pentru 20 locuri, acum avem 13 locuri ocupate, urmează să fie ocupat al 14-lea. Proiectul e oportun, cheluielile sunt cam mari, mai ales pentru demararea ideii. Avem 11 angajați, ne descurcăm, dar avem și un partener care ne ajută într-un fel. Comuna noastră e o comună cu un buget mic și deocamdată îl susținem. Vedeți că și cei care ajung să fie cazați nu sunt dintre cei cu bani foarte mulți și noi ne-am făcut o estimare a costurilor: pentru un beneficiar ajung undeva la 2.700 lei, iar noi percepem 1.300 lei, pe perioada de iarnă am făcut o reducere la 1.100, pentru a-i putea primi și pe cei care au nevoie de căldură și mâncare pe perioada frigului. În plus, am mai creat 11 locuri de muncă. E foarte greu în zona Moinești. Aici șomajul este foarte mare” – a declarat pentru bacauinfo.ro Ionică Câdă, primarul comunei Măgirești.

La Paravapartea de bucătărie” pentru after-school zace nefolosită.

Noi, în cadrul proiectului, am avut dotarea serviciului de tip after-school, nu funcționalitatea lui. Am dotat la școala din Rădoaia acest serviciu, dar nu putem estima când va fi funcțional, din cauza lipsei fondurilor. Este parțial funcțional. Nu le pregătim mâncare, dar partea de IT, calculatoarele se folosesc, nu se folosește partea de bucătărie, din cauza lipsei banilor. Eu nu am făcut clădire, am făcut dotare la școala Rădoaia, acolo unde am pregătit într-o sală de clasă partea de calculatoare. Copiii merg, își fac treaba, doar partea de bucătărie nu funcționează” – a declarat pentru bacauinfo.ro primarul Costel Dediu.

Proiectele finanțate prin Măsura 322 – Modernizarea explotațiilor agricole din cadrul PNDR 2007-2013

UAT

Proiect

Valoare totală nerambursabilă euro

Săucești  

Înființare rețea publică de apă potabilă, rețea publică de apă uzată și stație de epurare în satele Bogdan Vodă, Săucești și Schineni

2.493.983

Traian

Înființare distribuție gaze naturale, canalizare, stație de epurare și extindere alimentare cu apă

2.482.787

Buhoci

Sistem de alimentare cu apă și canalizare

2.489.956

Valea Seacă

Construire sistem de canalizare și modernizare drum comunal DC 107

2.463.771

Mărgineni

Modernizare drumuri locale in satele Barați, Mărgineni, Luncani și Trebeș; Extindere rețea canalizare și stație de pompare; Extindere rețea de alimentare cu apă; Construire centru social pentru copii – servicii de tip afterschool; Dotarea bibliotecii com. Mărgineni – așezământ cultural și asigurarea dotărilor necesare evenimentului de promovare a tradițiilor locale „Zilele com. Mărgineni“

2.311.358

Tamași

Modernizare drumuri de interes local în satele Chetriș, Tamași și Furnicari; Construirea unui Centru Public pentru Servicii Sociale – pentru servicii de tip afterschool; Extinderea rețelei de alimentare cu apa in loc. Tamasi Dotarea Bibliotecii „Vasile Alecsandri”, Așezământ cultural de importanță locală din com. Tamași, jud. Bacău (locul de organizare a festivalului de tradiții și obiceiuri locale „Zilele Comunei Tamași”)

2.344.571

Letea Veche

extindere rețea alimentare cu apă și înființare stație de captare, înființare sistem de canalizare și stație de epurare, modernizare drumuri, prima înființare și dotare centru de asistență după programul școlar tip „after school”, realizare de investiții în scopul conservării specificului local și a moștenirii culturale

2.500.000

Corbasca

Modernizare drum comunal Corbasca – Bacioiu – Poglet, Cămin social – sat Scărișoara si Promovarea patrimoniului cultural rural

2.500.000

Măgirești

Asfaltare drumuri comunale; Reabilitare, consolidare și extindere cămin cultural și îinființare cămin îngrijire bătrâni

2.500.000

Brusturoasa

Modernizare drumuri comunale DC 133 si DC 143, Centru social si Promovarea patrimoniului cultural rural

2.500.000

Helegiu

Modernizare drumuri comunale; Canalizare și stație de epurare în satele Helegiu și Deleni; Înființare grădiniță și promovarea patrimoniului cultural

2.500.000

Livezi

Modernizare drumuri de interes local; Amenajarea infrastructurii pentru organizarea festivalului tradițional Ziua Bradului; Înființare serviciul social – after school – pentru copii

2.478.914

Cleja

Modernizare drumuri comunale, Înființare si dotare centru de asistență dupa programul școlar tip after school, Reabilitare și modernizare cămin cultural pentru conservarea si promovarea culturii traditionale și Achiziție utilaj pentru serviciul de gospodărire comunală

2.447.416

Parava

Modernizare drum comunal DC 109B km 0,00 la km 3+200 com. Parava; Alimentare cu apăloc. Teius; Canalizare și stație de epurare în loc. Parava și Drăgușani; Canalizare loc. Teius; Prima înființare a serviciului social de tip after school în loc. Rădoaia; Înființarea centrului de conservare și promovare a tradițiilor locale și a festivalului local de tradiție „Zilele comunei Parava” din jud. Bacau

2.415.036

Odobești

Modernizare drumuri în satele Odobești, L = 1,80 km și Tisa Sivestri, L= 5,50 km; Centru de servicii pentru copil și familie after school, sat Odobești; Dotarea centrului de promovare a tradițiilor locale Odobești

2.258.168

Dealu Morii

Modernizare drumuri comunale și de interes local în satele Negulești și Dealu Morii; Centru de servicii sociale pentru copii, servicii de tip after school, sat Dealu Morii; Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciul public local – pentru deszăpezire, întreținere drumuri și spații verzi Dotarea centrului de promovare a tradiției populare Casa de citit – artă manufacturieră

2.499.031

Sascut

Modernizarea drumurilor comunale și sătesti; Construire centru after school sat Păncești; Dotarea serviciului public de gospodărire comunală și locativă și a serviciului voluntar pentru situații de urgență; Achiziționarea de costume populare pentru ansamblul folcloric „Mugurelul” și dotarea căminului cultural Păncești în vederea conservării specificului local și a moștenirii culturale

2.497.296

 10.301.848  euro au intrat în județul Bacău prin intermediul Măsurii 322 D, care a vizat „refacerea infrastructurii rutiere afectate de inundațiile din 2010”.  Au implementat proiecte comunele Faraoani, Nicolae Bălcescu, Pîncești, Berești-Tazlău, Ștefan cel Mare, Berești Bistrița, Strugari, Ghimeș Făget.

UAT

Proiect

Valoare totală

Faraoani

Refacerea și modernizarea drumurilor comunale

1.067.438

Nicolae Bălcescu

Refacerea și modernizare DC169 Nicolae Bălcescu-Lărguța

1.493.166

Pîncești

Refacerea și modernizarea DC 76 și DC 77

   761.851

Berești Tazlău

Refacere și modernizare DC 175, km 0 +000 – 3+850

1.241.335

Ștefan cel Mare

Refacere și modernizare DC 113, sat Viișoara și pod peste pârâul Rădeana

1.326.281

Berești Bistrița

Refacere și modernizare DC 6 km 3+100 – 8+100

1.442.292

Strugari

Refacerea și modernizarea DC 200, Iaz – Petricica km 7+400 – 11+400

1.469.485

Ghimeș Făget

Reabilitare DC 141

1.500.000

Alte patru comune au beneficiat de investiții în valoare totală de 4.268.842 euro. Este vorba de Orbeni, Odobești, Agăș și Ghimeș-Făget care au semnat contract de finanțare pentru proiecte făcute în baza Măsurii 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”.

UAT

Proiect

Valoare

Orbeni

Modernizare drumuri de acces, drumuri agricole de exploatație

993.982

Odobești

Modernizare drumuri de acces, drumuri agricole de exploatatie (DE 508, DE 1087, DE 1145),

994.218

Agăș

Lucrări de corectare a ternților pe albia pârâului

1.023.223

Ghimeș Făget

Modernizare drum forestier Slatina (I+II)

1.257.419

De notat că primarul cel mai performant în atragerea fondurilor europene pentru drumuri, cu peste 3.200.000 euro, a fost condamnat la închisoare cu executare pentru infracțiuni care au legătură cu relaționarea cu angajații Primăriei. E vorba de Ionel Gălățanu, fost primar al comunei Odobești.