Lovitură confirmată pentru cei mai săraci agricultori băcăuani: în perioada 2015 – 2020 comunele

Cleja, Coloneşti, Corbasca, Dealu Morii, Găiceana, Gioseni, Glăvăneşti, Gura Văii, Helegiu, Livezi, Motoşeni, Orbeni, Plopana, Răchitoasa şi Stănișeşti rămân în afara zonelor defavorizate, în timp ce municipiul Onești intră în categoria „zone afectate de constrângeri naturale semnificative”.

Asta înseamnă că fermierii din comunele menționate vor fi vitregiți de fonduri pe care le-au primit în perioada 2007 – 2013, iar fermierii din Onești vor beneficia de bani în plus: pe lângă banii pe care îî vor primi din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și de la bugetul de stat, vor mai primi bani și din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR).

La aproape un an de când am atras atenția asupra modificărilor, nu s-a schimbat cu nimic. „Așa a rămas cum am discutat anul trecut. Uniunea Europeană a stabilit niște criterii prin care anumite unități administrativ (UAT) teritoriale se califică pentru a fi declarate zone defavorizate de condiții specifice și în Bacău doar o singură UAT s-a calificat la criteriile respective, municipiul Onești” – a declarat pentru bacauinfo.ro directorul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Bacău, Ghiță Burlui.

La nivelul judeţului Bacău, pentru perioada 2014 – 2020 rămân Agăş, Asău, Balcani, Berzunţi, Brusturoasa, Dofteana, Ghimeş Făget, Mănăstirea Caşin, Oituz, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic Moldova, Tg. Ocna, Palanca, Solonţ şi Zemeş în categoria zonelor montane defavorizate. Municipiul Onești a intrat în categoria „zone afectate de constrângeri naturale semnificative”.

Data de la care se vor putea depune solicitările pentru plățile pe suprafață aferente anului 2015 nu este cunoscută încă, deși anii anteriori, în perioada 2007 – 2013, și chiar în 2014, campania de depunere a cererilor începea în primele zile ale lunii martie și se termina pe 16 mai (cei care înregistrau solicitările în perioada 16 mai – 10 iunie suportau penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere).

Pentru perioada 2015 – 2020„sunt modificări esențiale față de anii anteriori” – a declarat pentru bacauinfo.ro directorul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură, Ghiță Burlui,actele normative: Ordonanța de Urgență adoptată miercuri, 4 martie, și actele subsecvente Ordonanței trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial pentru a putea da drumul la primirea cererilor.”

Prin Proiectul de Ordonanță de Urgență care a fost adoptat miercuri, 4 martie, schemele de plăți directe sunt schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri. Alături de aceste plăți directe din fonduri europene se acordă ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic. Asta în limita fondurilor aprobate.(…)Noutatea în acest an constă în faptul că cererile vor fi unice. Vor îngloba atât partea de cereri de plată pentru teren, cât și componenta de plată pentru sectorul zootehnic” – a mai precizat Burlui.

Conform Ordonanței de Urgență, „schema de plată unică pe suprafață presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total din producție”; „ajutorul național tranzitoriu (ANT) reprezintă o plată suplimentară acordată fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013”, condițiile de acordare fiind identice cu cele pentru acordarea plăților naționale directe complementare aferente lui 2013; „plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafață, și se acordă gradual pentru primele 30 ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia”, dar „nu beneficiază de ea fermierii care și-au împărțit exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă și nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective”.

Pentru „plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu” sau „plata pentru înverzire” se pot înscrie „fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafață” și aplicădiversificarea culturilor”, „menținerea pășunilor permanente existente”, „prezența unei zone de interes ecologic pe suprafața agricolă.

Schema pentru tinerii fermieri” se adresează celor care „se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca și conducători – şefi ai exploataţiei sau care s-au stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii menţionate și prezintă dovada absolvirii cel puțin a unor cursuri de formare profesională de scurtă durată”.

Micii fermieri sunt eligibili„pentru schema de plată unică pe suprafață și au dreptul la o plată anuală de maxim 1250 euro, în funcție de suprafața și/sau numărul de animale eligibile pe care le dețin în exploatație”. „Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ schema de plată unică pe suprafață, ANT, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat. Nu pot participa la schemă fermierii care au dreptul la plată anuală mai mare de 1250 euro.”

Plățile menționate vor fi suportate din FEGA și bugetul de stat. Lor li se vor adăuga banii proveniți din FEADR pentru Măsura 13 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, Măsură prin care „vor fi acordate plăţi compensatorii fermierilor care se angajează să-şi continue activitatea în zonele care se confruntă de constrângeri naturale”.

Cuantumurile plăților vor fi stabilite prin Hotărâri de Guvern.

Sursa foto: Primăria Colonești