Precipitaţiile record pentru zona Moldovei au produs din nou inundaţii pe Valea Muntelui. Viitura de peste 1 metru a lovit gospodăriile din zona Ciobănuş, Comăneşti. Aici s-au înregistrat cele mai mari cantităţi de precipitaţii: 103 l/m.p.. În Asău au căzut 93 l/m.p., iar la Dărmăneşti – 88,1 l/m.p.. La Onești au fost 57 l/m.p., iar la staţia din Bacău s-au înregistrat 50 l/m.p.. Cele mai afectate din regiune au fost judeţele Bacău şi Iaşi.

Aproximativ 250 gospodării din judeţ au fost afectate, sectoare de drumuri au fost blocate, culturi agricole compromise, fântâni inundate. Cele mai mari pagube sunt în Comăneşti, acolo unde primarul Viorel Miron aşteaptă sprijinul Guvernului. Facem evaluarea pagubelor, ulterior facem raportări la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la Prefectură şi către Guvern şi sperăm să ne sprijine, pentru că avem şi infrastructura de drumuri distrusă, reţelele de apă şi canal sunt afectate, gospodării afectate. Sunt distruse şi digurile de protecţie ale pâraielor care au produs inundaţiile.” 

După numeroasele inundaţii de pe Valea Muntelui, rămâne, totuşi, întrebarea dacă puteau fi evitate ori diminuate efectele acestora. Primăriile derulează proiecte prin care efectuează lucrări de regularizare a cursurilor de apă, de colectare a torenţilor, de întărire a malurilor, a digurilor. Cu toate astea, în Comăneşti, chiar şi acolo unde au fost efectuate astfel de lucrări, pâraiele au ieşit de pe cursul trasat şi au inundat gospodării, aproape 200. „Peste 200 de gospodării avem grav afectate de inundaţii. A fost apa de 1 m, chiar şi de 1 m jumătate. A intrat apa şi în fântână. Viitura a venit între 21,30 – 22,00 (n.r. marţi, 23 iulie). Sunt distruse şi digurile pâraielor care au produs inundaţiile. E vorba de pâraiele Tănase, Valea Poenii, Şupanului, Agachi, Crăciuneşti, Lăloaia. S-au colmatat, a venit din amonte cu aluviuni foarte mari, cu bolovani, cu pietriş, cu resturi de lemne, s-au blocat şi podeţe, iar pârâul a ieşit din curs,” arată Viorel Miron, primarul oraşului Comăneşti. 

Cine trebuie să cureţe, să întreţină şi să decolmateze cursurile de apă?

Răspunsul a venit de la Administraţia Bazinală de Apă Siret. Directorul Emil Vamanu, printr-o adresă oficială: Apele Române – A.B.A Siret are în administrare cursurile de apă codificate conform Atlasului cadastrului din România. Dintre cursurile de apă menţionate de dvs. (n.r. Tănase, Valea Poenii, Şupanului, Agachi, Crăciuneşti, Lăloaia), pe teritoriul UAT Comăneşti este un singur curs de apă codificat aflat în administrarea A. N. “Apele Române”, respectiv pr. Şopan, cod cadastral XII.1.69.19, afluent de dreapta al râului Trotus. Pe raza U.A.T. Comăneşti, cursurile de apă din bazinul hidrografic Siret, codificate conform Atlasului cadastrului din România şi în responsabilitatea A.B.A. Siret, sunt: râul Trotuş (cod cadastral XII.1.69), pârâul Şopan (cod cadastral XII.1.69.19), pârâul Urmeniş (Lunca), cod cadastral XII.1.69.20.

În continuare, se arată în răspuns faptul că responsabilitatea, cel puțin în Comănești, este în mare parte a autorităților locale: „Primarii îndeplinesc următoarele atribuţii specifice pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale: g) asigură realizarea şi întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor, conform art. 29 dinOrdinul nr. 1 422/16 mai 2012.

Lucrările de protejare împotriva inundaţiilor, stop

Administraţia Bazinală de Apă Siret, în cadrul proiectului de investiţii „Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronson Ghimeş – Urecheşti, judeţul Bacău”, în valoare de 150 de milioane de euro, a derulat lucrări doar în perimetrul Asău – Comăneşti, pe cursul Trotuşului. În Comăneşti s-au executat lucrări de îndiguire a afluenţilor pe pârâurile Tănase, Lăloaia, Agache, Crăciuneşti, Şupanului, Busuioc, Urminiş.

„Zona Comăneşti a constituit o prioritate pentru promovarea de lucrări de apărare împotriva inundaţiilor de către instituţia noastră, în special în urma inundaţiilor petrecute în perioada 2004-2005. În 2005 a fost întocmit studiul de fezabilitate pentru lucrarea ,,Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronsonul Ghimeş – Urecheşti, judeţul Bacău”. În anul 2007 s-au aprobat indicatorii tehnico – economici prin H.G. 446, iar lucrarea a fost inclusă într-un proiect cu finanţare prin credit extern, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Obiectivul de investiţii „Amenajare râu Trotuş şi afluenţi pe tronson Ghimeş – Urecheşti, judeţul Bacău” este structurat pe 13 obiecte. Până la această dată a fost asigurată finanţarea numai pentru o parte din obiectul VI – Comăneşti din fonduri de la Bugetul de Stat şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (B.D.C.E.) prin proiectul F/P 1579/(2006), lucrările fiind recepţionate în data de 30.05.2013. În prezent, proiectul a fost propus pentru finanţare prin AXA 5 POS Mediu. Se intenţionează să se finalizeze lucrările la obiectul Comăneşti şi să se realizeze lucrările pe afluenţii din zonele Ghimeş, Palanca, Brusturoasa şi Asău,” se arată în răspunsul A.B.A. Siret, cu nr. 12657/24.07.2014, semnat de dr. ing. Emil Vamanu, directorul instituţiei.

Pericolul inundațiilor a fost combătut şi prin împădurirea munţilor. Din 2004, Primăria Comănești, alături de localnici și sprijinită prin diverse sponsorizări a reușit să planteze aproximativ 80 de hectare, media anuală de plantări fiind de 15 – 20 hectare. Lupta pentru împădurirea munților a fost dată și cu animalele care pășteau ori călcau în picioare puieții, dar și cu ciobanii care nu înțelegeau rolul acestor demersuri. În acest moment, cei peste 85.000 de pini plantați în 2007 sunt la 3 – 3,5 metri.

Marius Munteanu