Fonduri noi pentru agricultură: tinerii fermieri, până la 50.000 euro; investițiile în exploatații, până la 2 milioane euro

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 pare să

intre în linie dreaptă, după ce Ministerul Agriculturii a publicat Ghidurile solicitantului (variantele consultative) pentru două submăsuri. E vorba de submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole, fosta Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole și submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, fosta Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri. Ghidurile pot fi consultate site-urile Ministerului Agriculturii – http://www.madr.ro/ro/  și Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR) – http://www.apdrp.ro/ .

Varianta finală a Programului Național de Dezvoltare Rurală a fost trimisă la Bruxelles la începutul lunii iulie 2014. PNDR 2014 – 2020 va beneficia de o alocare financiară de 9,85 miliarde de euro: 7.965.277.295 fonduri europene, restul – fonduri naționale.

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri va beneficia în 2015 de o contribuție publică de 119.209.889 euro, din care 33.362.967 euro reprezintă alocarea pentru zonele montane. Pentru un proiect tinerii fermieri vor primi între 40.000 și 50.000 euro, în funcție de dimensiunea fermei. Conform directorului Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bacău, Andrei Seto, sunt șanse mari ca prima sesiune de depunere a proiectelor să fie deschisă la sfârșitul lunii martie.

În urma PNDR 2007-2013, 3.946.000 euro, fonduri în totalitate nerambursabile, ar trebui să aibă județul Bacău, aceasta fiind valoarea celor 155 proiecte contractate în baza Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri.

Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole, alături de submăsurile 4.1. a) Investiții în exploatații pomicole, 4.2 Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole, 4.2. b) Investiții pentru procesarea/marketingul produselor pomicole și 4.3. – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole si silvice sunt cuprinse în cadrul M04 – Investiții în active fizice, care va beneficia de de o alocare financiară de 2.057.028.093 euro.

205.776.952 euro (72.021.9330 euro – sector vegetal; 72.021.933 euro – sector zootehnic; 41.155.391 euro – zona montană; 20.577.695 euro – ferme de familie) vor fi alocați în 2015 submăsurii 4.1 – Investiții în exploatații agricole. Valoarea maximă nerambursabilă nu poate depăși 2.000.000 euro pentru un proiect.

Lista cheltuielilor eligibile cuprinde:

–          construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;

–          amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;

–          achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: autocisterne, autoizoterme, mijloace de transport animale/păsări/albine;

–          cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie certificate);

–          înființare de plantații pentru struguri de masă, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor;

înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații la nivelul exploatațiilor.