Investiții la sate: cu ce vine noul val de bani europeni. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, în linie dreaptă

Varianta finală a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală a fost trimisă la Bruxelles la începutul lunii iulie. „Urmează o perioadă de negocieri oficiale (…), dar am încredere că nu va suferi modificări de substanţă”, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Conform Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), PNDR 2014 – 2020 va beneficia de o alocare financiară de

 9,85 miliarde de euro: 7.965.277.295 fonduri europene, restul – fonduri naţionale.

În cadrul PNDR 2014-2020 măsurile îşi schimbă numerotarea, dar şi denumirile. Măsura – 322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor”, de exemplu, devine M07 – „Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale”. Conform documentului trimis la Bruxelles, PNDR va avea în total 16 măsuri de finanţare.

M01 – Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare are o alocare de 50.386.100 euro şi este împărţită în Sub-măsura 1.1. „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe” şi Sub-măsura 1.2 – „Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare”.

M02 – Servicii de consiliere şi sub-măsura 2.1. „Servicii de consiliere pentru fermieri, tineri fermieri, micro-întreprinderi şi întreprinderile mici din zone rurale” au alocate 50.386.100 euro. Măsura „are ca scop consilierea fermierilor, grupurilor de producători pentru reorientarea calitativă a producţiei, pentru aplicarea practicilor de producţie competitive, pentru respectarea standardelor comunitare, dar şi pentru dobândirea consilierii necesare pentru a administra o exploataţie viabilă din punct de vedere economic și al performanțelor legate de mediu și climă.”

M04 –  Investiţii în active fizice beneficiază de o alocare financiară de 2.057.028.093 euro şi e împărţită în cinci sub-măsuri: Sub-măsura: 4.1. (a) – „Investiţii în exploataţii agricole (pomicole)”, sub-măsura 4.2 (a). – „Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole (pomicole)”, sub-măsura 4.3. – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”.

M06 – „Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor” are prevăzută o alocare de 866.357.545 euro şi e împărţită în cinci sub-măsuri: 6.1. – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.2. „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zonele rurale”, 6.3. – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, 6.4. – „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”, 6.5. – „Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă definitiv exploatația altui fermier”.

M07 – „Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” înlocuieşte măsura 322 din PNDR 2007 – 2013 şi are o alocare financiară de 1.100.595.249 euro. M07 e împărţită în sub-măsurile 7.6. – „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” şi 7.2. – „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.”

M08 – „Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere şi ameliorarea viabilităţii pădurilor” are prevăzută o finanţare de  105.695.160 euro pentru sub-măsura 8.1. – „Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite”.

8.000.000 euro sunt alocate în cadrul PNDR 2014-2020M09 – „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”.

M10 – „Agro-mediu şi climă” beneficiază de o alocare de 849.964.916  euro, M11 – „Agricultura ecologică” are prevăzută suma de  200.686.161 euro, iar  spre M13 – „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale specifice” se direcționează 1.130.796.418 euro.

Pentru M14Bunăstarea animalelor” alocarea financiară e de 437.013.969 euro, iar restul măsurilor – M15 – „Servicii de silvo mediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” (100.000.000 euro), M16 – „Cooperare” (28.021.100 euro), M17 – „Gestionarea riscurilor” (200.000.000 euro), M19 – „Dezvoltarea locală a LEADER” (652.364.672 euro) şi M20 – „Asistenţă tehnică în state membre” (178.367.912 euro) beneficiază de o alocare totală de 1.595.767.653 euro.

Reprezentanţii Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bacău (OJPDRP) speră ca în două luni PNDR 2014 – 2020 să primească avizele necesare de la Bruxelles şi estimează că în 2014 va fi deschisă cel puţin o sesiune de depunere a dosarele pentru una din sub-măsurile 6.1. – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 6.3. – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.”

Teodora Ciuraru