Lucrări la canalizare şi trotuare, în aprilie, pe strada Ştefan cel Mare din Bacău – VIDEO

Lucrările din cadrul proiectului de reabilitare şi modernizare a străzii Ştefan cel Mare vizează în aprilie

înlocuirea reţelei de canalizare, montarea de borduri noi și amenajarea de trotuare. În plus, constructorul va trece la montarea pieselor de legătură la reţeaua de apă potabilă și va continua să execute platforma pentru cele 240 locuri de parcare, vizavi de E.ON. Valoarea proiectului este de 8,3 milioane lei. „Este ultimul proiect din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Pentru că a fost pe lista de rezervă şi este finanţat, de fapt, din economiile făcute pe PIDU, a fost aprobat mai târziu, s-a licitat mai târziu, trebuie să ne descurcăm să executăm toate lucrările anul ăsta, pentru a profita de fondurile nerambursabile,” adeclarat pentru bacauinfo.ro Leonard Pădureanu, administratorul public al Municipiului Bacău.

Ultima arteră majoră rămasă nemodernizată din municipiul Bacău (cu excepția intrărilor dinspre Onești și Vaslui), strada Ştefan cel Mare, este în plin şantier. Proiectul de modernizare şi reabilitare presupune și lucrări de înlocuire a infrastructurii de utilităţi la apă, canalizare.

La finalul lui martie, constructorul executa desfacerea sistemului rutier rigid, a bordurilor şi trotuarului din beton. În plus, se demolau scările de acces la terasele din zona blocurilor. Au început și lucrările de reabilitare a zidului de sprijin, în lungime de 142 metri liniari, prin decopertarea, curăţarea fisurilor şi injectarea acestora, precum şi realizarea cămăşuielii cu plase sudate şi cu beton torcretat (aplicat sub presiune – n.r.) în grosime de 6 cm. Pentru solidarizarea cămăşuielii de zidul de sprijin se vor fora găuri în care se vor introduce conectori din oţel beton. În continuare, se lucrează la amenajarea celor 240 locuri de parcare. Nu pare, totuși, că există angajament de lucru suficient. Într-una din zilele monitorizate de noi, la 11.00, se lucra doar la câteva borduri, în partea dinspre Calea Moldovei. 

Reţeaua de apă de pe ambele părţi ale străzii e în proces de înlocuire, urmând ca din aprilie să fie montate piesele de legătură.

„S-a trecut la lucrul pe utilităţi. Este şi o magistrală de termoficare pe care trebuie să o rezolvăm înainte de a intra efectiv la corpul străzii,” explică Leonard Pădureanu, admnistratorul public al Municipiului Bacău.

Tot din aprilie vor începe lucrările la nivelul terasamentelor (prin săpătură mecanizată), se va desface pavajul şi se va trece la montarea de borduri noi (10×15) şi amenajarea de trotuare (prin săpătură mecanică, nivelare platforme pietonale, împrăştiere balast şi compactare).

Potrivit graficului de lucrări, vor începe şi lucrările de înlocuire a reţelei de canalizare. Conform proiectului, se va executa săpătură manuală, pozarea conductei în şanţ, după care constructorul va trece la montarea de geigere şi a căminelor de legătură. Spre sfârşitul lunii iunie ar trebui să fie efectuate probe de etanşeitate.

Lucrările la drum sunt programate pentru prima parte a lunii iulie, începând cu reciclarea sistemului rutier, frezarea mecanică la o adâncime de 10 cm şi, evident, transportul materialului frezat.

Deşi timpul pentru finalizarea tuturor lucrărilor este foarte scurt, administratorul public din cadrul Primăriei Bacău consideră că va fi respectat termenul limită, octombrie 2015, potrivit graficului de realizare a investiţiei. 

„Este, practic, ultimul proiect din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Pentru că a fost pe lista de rezervă şi este finanţat, de fapt, din economiile făcute pe PIDU, a fost aprobat mai târziu, s-a licitat mai târziu, trebuie să ne descurcăm să executăm toate lucrările anul ăsta, pentru a profita de fondurile nerambursabile. Din graficele de execuţie asumate de constructor şi impuse şi de noi prin contract, pentru că perioada de eligibilitate se termină în decembrie, se va finaliza proiectul anul ăsta,”Leonard Pădureanu.

Valoarea la care asocierea Symmetrica –  Electroaxa a câştigat licitaţia este de 8,3 milioane lei, din estimarea de 10,726 milioane lei.