Manuale cu un bogat și complex conținut istoric

Trecutul este o etapă importantă în ceea ce privește existența unui popor. Baza vieții unei societăți, modul de formare, de supraviețuire, de dezvoltare sunt informații ce reies doar din paginile istoriei. În calitate de cetățean al unei societăți și membru al unui singur popor, ai datoria de a-ți cunoaște acest trecut. Tocmai de aceea istoria trebuie plasată printre primele și cele mai importante discipline studiate în școală. Această disciplină este studiată de către elevi începând din ciclul primar și continuă să fie aprofundată, pe parcurs, până la finalul celui liceal. Știind că un manual istorie clasa 9 vă este întotdeauna de folos în procesul de învățare, noi, echipa Delfin, am făcut o selecție a celor mai bine-realizate și apreciate manuale de istorie, pe care vi le punem acum la dispoziție spre achiziție. La noi, pe site-ul librariadelfin.ro, veți găsi următoarele variante de materiale :

 

  • Nicoleta Dumitrescu, Mihai Manea, Ovidiu Cătălin Bojică, Manual pentru clasa a IX-a, București, Didactică și Pedagogică, 2012.
  • Stelian Brezeanu, Manual pentru clasa a IX-a, București, All, 2004.
  • Ioan Scurtu, Marian Curculescu, Constantin Dincă, Aurel Constantin Soare, Manual pentru clasa a IX-a, București, Economica Preuniversitaria, 2004.
  • Zoe Petre, Carol Căpiță, Daniela Zaharia, Ecaterina Lung, Cristian Olaru, Daniel Zaharia, Ioan Grosu, Manual pentru clasa a IX-a, București, Corint, 2004.
  • Alexandru Barnea, Mihai Stămătescu, Bogdan Teodorescu, Vasile Aurel Manea, Manual pentru clasa a IX-a, București, Corint, 2004.

Istoria este una dintre cele mai complexe materii, cu toții știm asta. Tocmai de aceea manualele de istorie de clasa a IX-a prezente în librăria noastră urmăresc întru-totul programa școlară, fără a o încălca și nu încarcă elevul cu informații multe și greoaie.  Pe parcursul ciclului inferior al liceului, elevii împreună cu profesorul se vor preocupa de studiul evoluției civilizației până în contemporaneitate. Astfel că, pe parcursul întregului an școlar de clasa a IX-a, boboceii vor aborda la ora de istorie câteva teme principale, precum: popoare și spații istorice, oamenii, societatea și lumea ideilor, religia și viața religioasă, statul și politica și relațiile internaționale.

Pe lângă aceste direcții centrale de studiu, elevii vor mai trece în revistă și câteva teme mai succinte, cu rolul de a-i ajuta să înțeleagă mai bine ceea ce s-a petrecut într-o anume perioadă studiată.

Toate faptele și procesele istorice se vor învăța și analiza după un anume șablon, întocmai pentru a facilita receptarea noilor informații de către elevi și de a asigura consolidarea și retenția acestora. De aceea, întotdeauna studierea unei teme se va face avându-se în vedere următoarele:

  • contextul: timp, spaţiu, cauze, premise/factori interni şi externi;
  • caracteristicile faptului / procesului: definire, aspecte ale desfăşurării / instituţii / atribuţii / prevederi relaţionate pe verticală şi pe orizontală, forţe politice / sociale / grupuri / personalităţi;
  • semnificaţiile şi impactul: însemnătate, consecinţe imediate şi de perspectivă, influenţe;
  • perspectivele multiple

De asemenea, întreg procesul de predare-învățare este completat, prin intermediul manualului, de o serie de exerciții/aplicații pe care acesta le propune. Elevul va fi invitat, constant, la fiecare lecție, la colaborare, cerându-i-se să-și exprime punctul de vedere/ opinia în ceea ce privește o situație/ o problemă istorică, să-și susțină premisa cu argumente, să realizeze conexiuni între fapte istorice trecute și cele prezente etc. .

Așadar, toate manualele noastre sunt realizate cu profesionalism și au prețuri foarte accesibile. Manualul de istorie de clasa a IX-a preferat, vă stă doar la un click distanță. Accesați acum link-ul atașat în descrierea de mai sus și achiziționați-l pe cel mai potrivit. Ținem să vă precizăm faptul că fiecare manual regăsit la noi beneficiază de avizul Ministerului Educației și Cercetării.