Primăria Bacău recuperează foaierele Teatrului Municipal Bacovia doar după ce primește vizita Curții de Conturi

Fără explicații. Sau cu niște încercări ciudate de a explica de ce, în momentul în care este sesizată cu privire la

un demers nelegal, recunoscut și de Primărie, instituția amintită nu mișcă în sensul aplicării legii. Înființează comitete, comiții și așteaptă controlul Curții de Conturi. Este vorba despre punerea pe piață a foaierelor teatrului, fără a exista un acord al Consiliului Local în acest sens.

Până în 1997, Teatrul Municipal Bacovia avea și două foaiere. În acel an, conducerea instituției a decis să înstrăineze foaierul din dreapta. S-a organizat și o licitație, la care au participat trei societăți din Bacău, câștigătoare fiind declarată Glissando. În 2011, printr-un act adițional, Teatrul a prelungit cu cinci ani perioada închirierii. Pentru un spațiu de 75 de mp, Glissando plătește 12 euro / mp. În 2005, Teatrul decide să scoată la licitație și foaierul din dreapta. În iulie are loc licitația, câștigată de societatea Moto-Style. În 2011, conducerea teatrului prelungește pe încă 10 ani contractul cu Moto-Style, la o chirie de un pic peste 1000 de euro pe lună. Problema este că nu a existat o hotărâre de Consiliu Local, obligatorie pentru scoaterea la licitație a acestor spații. Și asta deoarece atât spațiul în care activează teatrul, cât și fostele foaiere aparțin domeniului public al municipiului Bacău, după cum recunoaște oficial primarul Necula. „Ca imobil, teatrul figurează înscris în inventarul domeniului public al municipiului Bacău. Legea 213 din 1998 este cea care reglementează regimul juridic al domeniului public, la articolul 14. În cazul de față, aceste spații puteau fi închiriate respectând pașii și condițiile expres prevăzute de lege, doar prin hotărârile consiliului local, dat fiind faptul că teatrul este sub autoritatea consiliului local, administratorul domeniului public și privat al municipiului Bacău”, se precizează într-un răspuns oficial, semnat de primarul Necula, în 11.08.2016. Acest răspuns a fost precedat de un altul, în care Primăria explică, la întrebarea dacă au fost HCL-uri în sensul înstrăinării și licitațiilor pentru foaiere, că „primăria nu a organizat licitații pentru închirierea foaierelor, ulterior transformate în spații comerciale. Consiliul Local nu a emis nicio hotărâre pentru transformarea foaierelor Teatrului Municipal Bacovia în spații comerciale”, subliniază autoritățile locale.

Teatrul recunoaște, dar aruncă pisica în curtea Primăriei

Conducerea instituției care a închiriat nelegal un bun al municipiului recunoaște, prin directorul adjunct Tiberiu Șerban (la momentul corespondenței era director interimar), că nu există vreo hotărâre a Consiliului Local prin care să se decidă scoaterea spațiilor la licitație și schimbarea destinației acestora. Însă susține că a avut acordul Primăriei. „Nu au fost găsite în arhiva instituției noastre HCL-uri cu privire la transformarea foaierelor în spații comerciale și închirierea ulterioară a acestora. Există cereri formulate de conducerea instituției la acea dată și răspunsurile favorabile (acordul de închiriere) din partea Primăriei Muncipiului Bacău”, răspunde Tiberiu Șerban. De partea cealaltă, instituția condusă de Cosmin Necula spune că totul este ilegal, ba chiar dă asigurări că se vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea bunurilor și a prejudiciului. „În urma cercetărilor efectuate, ca urmare a solicitării dumneavoastră, vă asigurăm că toate aspectele de legalitate ce vor fi constatate vor fi soluționate în spiritul respectării cu prioritate a legii”, promitea Necula în iulie.

Problema, rezolvată prin includerea într-un „plan de audit”

Și-acum urmează comedia, dacă tot este vorba despre teatru. Dacă în iulie Necula promitea că aspectele de legalitate vor fi soluționate, acum explică despre comitete, comiții și un control al Curții de Conturi. La două luni, autoritatea publică spune că „problema va fi inclusă în planul de audit al compartimentului cu atribuții în acest sens. Totodată, vă informăm că, în perioada septembrie-octombrie anul curent va avea loc controlul Curții de Conturi, care va verifica și gestionarea patrimoniului”. E vorba de aceeași instituție care verifică gestionarea patrimoniului din 1997 încoace, perioadă în care n-a sesizat nimic. Nici măcar modalitatea în care terenurile municipalității au dispărut sau au fost mutate la periferie, în perioada de haiducie de dinainte de 2004.  

În cazul de față, Primăria a răspuns la ce a avut chef. Două întrebări punctuale au rămas în aer:

– Conform normelor și procedurilor interne, în situația în care se constată o nelegalitate, măsura care se ia este de a se stopa de îndată nelegalitatea sau de a se sesiza un compartiment, pentru a include măsura într-un plan de audit, fără termene precise, situație care determină creșterea prejudiciului cu fiecare zi în care nu se iau măsuri?

– De ce este necesară oprirea unei nelegalități deja constatate de includerea sa într-un plan de audit, care are ca efect doar determinarea prejudiciului, nu și oprirea nelegalității?

Moto-Style putea fi evacuat încă din august

Până să aplice Primăria legea și să-și recupereze bunurile aparținând domeniului public al municipiului, în august, conform prevederilor contractuale dintre Teatru și Moto-Style, societatea putea fi deja evacuată. Din simplul motiv că nu-și plătise chiria din aprilie, conform documentelor contabile ale teatrului, iar în contract se menționează că, dacă cel care a închiriat nu achită vreme de două luni, poate fi evacuat.