Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Municipiile reședință de județ din Regiunea Nord-Est au demarat investiții prin

Programul Operațional Regional 2007 – 2013 care au beneficiat de o alocare financiară nerambursabilă de 1.171.315.521 lei, adică 263.809.802 euro la un curs de 4,44 lei/euro, conform Situației contractelor din cadrul POR publicată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est în 23 decembrie 2015.

În privința municipiilor Bacău, Suceava, Botoșani, Vaslui, Piatra Neamț și Iași, topurile cu privire la fondurile nerambursabile atrase de administrații pe cap de locuitor sau cu privire la valoarea totală a fondurilor devin irelevante, deoarece nu au plecat cu aceeași șansă.

 Alocările aferente Axei 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere au fost diferenţiate. Municipiul Iaşi a fost privilegiat în faţa municipiilor Bacău şi Suceava, iar Bacău şi Suceava au fost şi ele răsfăţate în faţa celorlalte oraşe şi municipii din regiune. Conform Hotărârii de Guvern nr. 998 / 2008,  municipiile Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti şi Timişoara au fost desemnate poli naţionali de creştere, în care să se realizeze cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională.

Pentru finanțarea polilor naţionali de creştere se alocă un procent de până la 50% din sursele financiare aferente axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007-2013, astfel cum este definită prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.470 din 12 iulie 2007” – stă scris în hotărârea Guvernului Tăriceanu din 2008.

Tot în 2008, prin modificarea hotărârii, Guvernul a stabilit şi polii de dezvoltare urbană, pentru a deveni „un liant între polii de creştere şi celelalte oraşe mici şi mijlocii ale sistemului urban, pentru a atenua şi preveni tendinţele de dezechilibrare a dezvoltării în cadrul regiunii din care fac parte”.

Poli de dezvoltare urbană: Arad, Baia-Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureş

Conform ADR NE, prin Axa 1 municipiul Iași a beneficiat de o alocare de 111,25 milioane euro, Bacău și Suceava de 44,48 milioane euro, împărțite în mod egal, iar centrele urbane – toate celelalte municipii și orașe din regiune s-au bătut pentru 60,12 milioane euro.

bacauinfo.ro vă prezintă proiectele municipiilor reședință de județ din regiune, fără cele implementate în baza Domeniului Major de Intervenție 5.3 Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, ele neinfluențând tabloul general.

Conform Gabrielei Bobeanu, de la ADR NE, din alocările aferente Axei 1 polul de creștere Iași a contractat proiecte cu o valoare a alocării financiare nerambursabile peste plafonul inițial, în jur de 130%, iar polii de dezvoltare urbană – Bacău și Suceava – au accesat 157% din alocarea inițială.

 Astfel, municipiul Iași a obținut finanțare pentru 18 proiecte cu o alocare financiară nerambursabilă totală de 522.641.546 lei, din care 497.472.382,57 pe Axa 1. În situația din  23 decembrie 2015, doar patru dintre ele, cu o alocare nerambursabilă de 125.014.015,7 lei, figurează finalizate.

Municipiul Bacău apare în Situație cu 19 proiecte, cu o alocare nerambursabilă de 172.314.903,67 lei, din care 108.275.259,83 lei sunt alocările proiectelor întocmite în baza Axei 1. În același document, doar 5, care au beneficiat de o alocare de 65.900.547,01 lei, apar ca finalizate.

Suceava apare în listă cu 8 proiecte cu o alocare nerambursabilă de 123.287.277,48 lei, alocările aferente Axei 1 fiind de 107.369.699,69 lei, pentru 6 proiecte. Din numărul total de proiecte, Suceava a finalizat 5, cu o alocare nerambursabilă de 73.388.886,57 lei.

Botoșani are în total 11 proiecte cu o alocare nerambursabilă de 152.587.331,19 lei; 7, cu o alocare de 97.796.537,24 lei, sunt finalizate.

Piatra Neamț are în Listă 9 proiecte, cu o alocare nerambursabilă de 119.287.916,21, din care 7 sunt finalizate – 76.384.804,2 lei.

Vaslui apare în Situație cu 8 proiecte (81.197.185,33 lei) din care 6 sunt finalizate (18.022.010,45 lei)

Conform unor surse, Guvernul va prelua efortul financiar pentru închiderea tuturor proiectelor care au rămas nefinalizate din cauze obiective, independente de voința autorităților locale, ceea ce înseamnă că sumele alocate se vor transforma în sume absorbite, în cea mai mare parte. 

 Municipiul Bacău

                                                                                                                                                    (lei)

 

Axa

DMI

Proiect

Alocare nerambursabilă

Stadiul implementării

1

2

1

Pasaj rutier subteran Oituz – Ștefan Gușe

24595342,24

Finalizat

2

5

2

Reabilitare și modernizare Insula de Agrement

17978303,24

În curs

3

1

1

Reabilitarea și dotarea cu echipamente de acentrului social pentru persoane vârstnice

3520796,6

Finalizat

4

1

1

Modernizare Calea Moinești

29677734,69

Finalizat

5

1

1

Reabilitare Pasaj Letea

5725585,32

Finalizat

6

1

1

Reabilitare infrastructură urbană zona I.L. Caragiale – Milcov – intersecție str. Letea

22627882,82

În curs

7

1

1

Reabilitare și modernizare imobil str. Henri Coandă cu destinația locuințe sociale

2381088,16

Finalizat

8

1

1

Reabilitare infrastructură urbană zona Mioriței – 9 Mai – Vântului – Vadu Bistriței

14874027,42

În curs

9

1

1

Creare și modernizare spații verzi

14635556,68

În curs

10

1

1

Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost

1468280,68

În curs

11

1

2

Reabilitare termică blocuri de locuințe bl 67, str. Milcov nr. 67; bl 140, str. Milcov nr. 140; bl 142 , str. Milcov nr.142; bl 19, Str. Republicii nr. 19; bl.  54, str. Republicii nr. 54

2.706.064,78

In curs

12

1

1

Reabilitare infrastructură urbană str. Ștefan cel Mare

13364307,46

În curs

13

1

2

Reabilitare termică blocuri de locuințe: Bl. 59, str. Milcov nr. 59; Bl.61, str. Milcov nr. 61; bl. 63, str. Milcov nr.63; Bl. 65, str. Milcov nr. 65; bl. 32, str. Războieni nr. 32

1802380,89

În curs

14

1

2

Reabilitare termică blocuri de locuințe: Bl. 53, str. Milcov nr. 53; bl. 55, str. Milcov nr. 55; bl. 57, str. Milcov nr. 57; bl. 71, str. Milcov Nr. 71

1985948,92

În curs

15

1

2

Reabilitare termică blocuri de locuințe: Bl. 56 C2, str. Gării nr.56; Bl. 60 C4, str. Gării nr. 60; Bl. 98, str. Mărășești nr. 98; Bl. 102, str. Mărășești nr.102; bl. 171 E3, str. Mărășești nr.171; bl. 185 E6, str. Mărășești nr. 185

3817798,74

În curs

16

1

2

Reabilitare termică blocuri de locuințe: bl. 169 E2, str. Mărășești nr. 169; bl. 187 E7, str. Mărășești nr.187; bl. 40, str. Războieni nr. 40; bl. 44, str. Războieni nr.44

1309672,93

În curs

17

1

2

Reabilitare termică blocuri de locuințe bl.4, str. Milcov nr. 4, bl. 44, str. Republicii nr. 44; bl. 70, str. Republicii nr. 70; bl. 2, str. Narciselor nr. 2; bl. 9, str. Narciselor nr.9

3054918,18

În curs

18

1

2

Reabilitare termică blocuri de locuințe bl. 21, str. Energiei nr. 21; bl. 54 C3, str. Gării nr. 54; bl. 58 C1, str. Gării nr. 58; bl.  15, str. Mioriței nr.15; bl. 26, str. Mioriței nr. 26; bl 38, str. Mioriței nr. 38;  bl 40, str. Mioriței nr. 40

3575433,97

În curs

19

1

2

Reabilitare termică blocuri de locuințe: bl. 114, str. Mărășești nr. 114; bl. 165 E1 str. Mărășești nr. 165; bl. 179 E5, str. Mărășești nr. 179; Bl. 33, str. Cornișa Bistriței nr. 33; bl 34, str. Cornișa Bistriței nr. 34; Bl. 8, Strada Narciselor

3213779,95

În curs

Municipiul Iași

                                                                                                                                                     (lei)

 

Axa

DMI

Proiect

Alocare nerambursabilă

Stadiul implementării

1

5

2

Zonă de agrement Ciric

15886632,91

În curs

2

1

1

Axa de dezvoltare Nord-Sud Pasaj Octav Băncilă

66909536,8

În curs

3

1

1

Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică

55042352,91

Finalizat

4

1

1

Dezvoltarea axei de transport Est-Vest

56169028,98

Finalizat

5

1

1

Centrul Tehnologic Regional Iași

6652932

Finalizat

6

1

1

Dezvoltare și reabilitare arteră funcționașă Sud

58895068,41

În curs

7

1

1

Creșterea accesabilității spre zona centrală, economică și comercială a polului de creștere Iași

7149701,78

Finalizat

8

1

1

Reabilitarea, modernizarea și extinderea Căminului de pensionari Cuvioasa Parascheva

8345546,58

În curs

9

1

1

Sistem management trafic

69413203,66

În curs

10

1

1

Consolidare și restaurare imobil în vederea înființării Muzeului Municipal Iași

11752295,87

În curs

11

1

1

Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere

60366059,2

În curs

12

1

1

Modernizarea legăturii rutiere centrul intermodal de transport – Gara Iași

29821406,37

În curs

13

1

1

Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială

55493917,47

În curs

14

1

1

Regenerare urbană zona Lăpușneanu-Piața Unirii

11461332,54

În curs

15

1

2

Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuine pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună

1865102,39

În curs

16

3

4

Consolidare Școala 33 M. Kogălniceanu

1509874,16

În curs

17

3

4

Construcție și extindere corp A a Liceul de informatică Grigore Moisil și lucrări de desființare magazie

3163398,03

În curs

18

3

4

Desființare parțială, consolidare, reabilitare și reamenajare Șc. Generală nr. 12, Carol I, corp A

2744156,02

În curs

  Municipiul Botoșani

                                                                                                                                                      (lei)

 Nr.

Axa

DMI

Proiect

Alocare nerambursabilă

Stadiul implementării

1

2

1

Reabilitare și modernizare străzi urbane în municipiul Botoșani

34972143,93

Finalizat

2

3

1

Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Recuperare Sf. Gheorghe

3110780,98

Finalizat

3

5

2

Parc regional de agrement turistic și sportiv Cornișa

33431938,23

În curs

4

1

1

Reabilitarea și modernizarea străzilor inelului principal de circulație

25495573,37

Finalizat

5

1

1

Modernizare și reabilitare accese pietonale și carosabile precum și iluminat arhitectural

25220728,42

Finalizat

5

1

1

Reabilitarea, modernizatrea parcurilor și a spațiilor verzi precum și reabilitarea și modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora

5808008,5

Finalizat

6

1

1

Reutilizare clădire în scopul transformării în centru social

2666161,54

Finalizat

7

1

1

Creșterea siguranței și prevenira criminalității în zona de acțiune a mun. Botoșani prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere

1523140,5

Finalizat

8

5

1

Consolidarea și restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu”

16895470,97

În curs

9

1

2

Reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice a 3 blocuri

1810350,8

În curs

10

1

2

Reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice a 2 blocuri

1451102,9

În curs

11

1

2

Reabilitarea termică a blocurilor din str. Aleea Arcului nr.4, Savenilor nr. 42 și Calea Națională nr. 56

1201931,05

În curs

 Municipiul Piatra Neamț

                                                                                                                                                   (lei)

 

Axa

DMI

Proiect

Alocare nerambursabilă

Stadiul implementarii

1

2

1

Modernizarea străzilor 1 Decembrie 1918 continuată cu str. Cetatea Neamțului care va asigura legătura cu viitoarea Autostradă Est-Vest

17477287,14

Finalizat

2

2

1

Modernizare str. Petru Movilă care asigură ieșirea din oraș spre zona de Nord Vest a județului

14020707,12

Finalizat

3

3

2

Centru de sprijin și asistență specializată pentru copii

2110560,34

Finalizat

4

5

1

Restaurare și punere în valoare zona istorică și culturală Curtea Domnească din Piatra Neamț prin reabilitarea, dotarea și punerea în valoare a siturilor și clădirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, Muzeul de Artă, Teatrul Tineretului, Turnul

17126944,77

În curs

5

1

1

Creare de spații publice urbane prin construirea unui pod și a unei arii de parcări în zona intersecției Piața Ștefan cel Mare, str. Orhei, B-dul Dacia și amenajarea complecă a Pârâului Cuejdiu

34773491,63

Finalizat

6

1

1

Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale – Curtea Domnească, din municipiul Piatra Neamț – prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulațiilor pietonale și carosabile – pasaj auto subteran, parcaje subterane

25736167,24

În curs

7

1

1

Reabilitarea și modernizarea spațiilor din strada Ștefan cel Mare nr. 23 Piatra Neamț, pentru furnizare unor servicii sociale

2662328,32

În curs

8

3

2

Modernizarea, extinderea și dotarea Centrului Social „Împreună” 

2942914,05

Finalizat

9

3

2

Amenajarea de noi spații de cazare și dotarea noului sediu al Centrului Social Pietricica

2437515,6

Finalizat

 Municipiul Vaslui

                                                                                                                                                     (lei)

 

Axa

DMI

Proiect

Alocare nerambursabilă

Stadiul implementării

1

3

4

Consolidare și extindere Școala Brodoc

2549390,62

Finalizat

2

3

4

Consolidare și extindere Școala Viișoara

1567500,2

Finalizat

3

3

4

Consolidare și reabilitare Școala nr. 3

4020680,3

Finalizat

4

1

1

Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere

996528,19

Finalizat

5

1

1

Reabilitare, modernizare și extindere infrastructură de transport public cu crearea unui terminal intermodal, precum și reabilitarea, extinderea iluminatului public

19519871,93

În curs

6

1

1

Reabilitare infrastructura de străzi

43655302,95

În curs

7

1

1

Reabilitare zona pietonală centrală și iluminat arhitecturaș

7459100,94

Finalizat

8

1

1

Reabilitare și schimbare destinație infrastructură pentru servicii sociale

1428810,2

finalizat

 Municipiul Suceava

                                                                                                                                                      (lei)

 

Axa

DMI

Proiect

Alocare nerambursabilă

Stadiul implementării

1

3

4

Extindere, modernizare și refuncționalizare sală de sport Colegiul Național Ștefan cel Mare

5375140,64

În curs

2

1

1

Reabilitare străzi, pod și pasaj, modernizare parcuri și creare stații modulare de transport public în comun

32810877,7

Finalizat

3

1

1

Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin crearea de parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi

26984208,08

Finalizat

4

1

1

Modernizare iluminat public pe artera principală

9140196,21

Finalizat

5

1

1

Centru pentru susținerea tradițiilor bucovinene

2754670,5

Finalizat

6

1

1

Creșterea siguranței și prevenirea criminalității prin aciziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere

1698934,08

Finalizat

7

1

1

Reabilitare străzi, poduri, pasaj

33980813,12

În curs

8

3

4

Reabilitare și execuție Campus Școlar la Liceul cu program sportiv Suceava

10542437,15

În curs