Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Nota de plată pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinţelor după sezonul rece 2013 – 2014 a fost

în judeţul Bacău de peste 9 milioane de lei. Cei mai mulţi bani, 5.498.476 lei, s-au dus pentru cei 26.821 beneficiari care s-au încălzit cu lemne. Pentru 4.402 familii care au folosit gazele naturale s-au cheltuit 2.686.515 lei, pentru 2.757 familii racordate la sistemele centralizate s-a plătit 727.461 lei, iar pentru 200 familii care au folosit calorifere electrice s-au cheltuit 138.135 lei. Total – 9.050.587 lei pentru 34.180 beneficiari.

Faţă de iarna 2012-2013, în sezonul 2013-2014 numărul beneficiarilor a scăzut bine de tot. De la aproximativ 47.000 s-a ajuns la cei 34.180.

Din verificările efectuate de noi ulterior ca Inspecţie Socială s-a constatat că în iarna 2012-2013 mulţi nu şi-au declarat veniturile. Având în vedere că acum se cer şi documente justificative ale veniturilor, n-au mai venit cu minciuni. Ştiţi ce făceau? Dintr-o familie de cinci persoane venerau mama, tata cu adeverinţe, iar restul nu mai depuneau nimic, fiind pe proprie răspundere… acum, fiind obligatorii adeverinţele de venit, a scăzut numărul de beneficiari” – a explicat pentru bacauinfo.ro Teodor Agachi, purtătorul de cuvânt al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Bacău.

Pentru sezonul 2014 – 2015 va funcţiona acelaşi sistem, conform Ordonanţei 27/2013. Tipizatele vor fi disponibile începând cu 15 octombrie.

Se merge pe acelaşi model de anul trecut, aceleaşi obligaţii de a-şi depune documentaţiile privind veniturile şi membri familiei, nu s-a schimbat cu nimic. Documentele se depun la primării şi la furnizorii de energie termică şi de gaze, tot prin grija primăriilor” – a mai adugat Agachi.

Condiţii de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţelor

Pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinţelor cu lemne şi gaze naturale venitul net pe membru de familie nu trebuie să depăşească 615 lei, iar pentru încălzirea locuinţelor cu gaze naturale şi în sistem centralizat venitul net pe membru de familie nu trebuie să fie mai mare de 786 lei sau mai mare de 1.082 lei în cazul persoanei singure.  Ordonanţa 27/2013 prevede acordarea ajutorului pentru încălzire şi celor care folosesc pentru asta energia electrică și cu venituri care nu depăşesc 615 lei / membru de familie.

Sursa: HG 910/2011 LISTA cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

 Bunuri imobile:

 – clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

 Bunuri mobile:

 1. mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;

 2. utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

 3. utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

 4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

 5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

 Terenuri şi animale.

1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

2. Terenuri în zona colinară şi de şes (suprafeţe mai mari de un hectar sau cinci hectare)

3. Terenuri în zona montană (suprafeţe mai mari de un hectar sau cinci hectare)

Categorii de animale/păsări:

 1. peste 3 bovine

 2. peste 5 porcine

 3. peste 20 de ovine/caprine

 4. peste 15 familii de albine

 NOTĂ

 Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.