Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Alocări financiare nerambursabile de 21.456.999 lei, adică 4.867.573 euro, la un curs al Băncii Naționale de 4,41 lei pentru un euro, stă

să piardă municipiul Bacău, după ce proiectele privind reabilitarea termică a blocurilor pentru care s-au semnat contracte de finanțare în 2013 și 2014 bat pasul pe loc.

Nu există, practic, vinovați, dar strategia Primăriei de a încerca reabilitarea termică a unor blocuri pe fonduri europene se dovedește o greșeală. Documentațiile ample și migăloase raportate la personalul insuficient; atitudinea unor băcăuani sau a unor asociații de proprietari, care s-au sucit, după ce acceptaseră condițiile pentru reabilitare termică (și pot renunța oricând, fără penalități); durata foarte mare a perioadei în care au fost aprobate actele adiționale de către ADRNE, ca urmare a acestor schimbări; munca de convingere a unor locatari să semneze pentru acceptarea reabilitării termice – toate arată că Primăria trebuie să renunțe la orice intenție de a mai încerca un astfel de program, mai ales că locatarii care au fost mai interesați s-au grăbit și au intrat deja în program. Pe lângă faptul că beneficiari sunt doar unii contribuabili, licitațiile determină folosirea unor materiale care, nu o dată, îi nemulțumesc pe locatari. În plus, activitatea angajaților Primăriei este paralizată de proiecte cu valoare adăugată mică, în condițiile în care aceștia ar putea să-și folosească timpul pentru proiecte de infrastructură mare.

Blocurile de pe străzile Milcov, Republicii, Mărășești, Cornișa Bistriței, Narciselor, Gării, Războieni, Energiei, Mioriței, care ar fi trebuit să fie reabilitate termic prin fondurile europene disponibile prin Programul Operațional Regional (POR) 2007 – 2013, sunt în acest moment în imposibilitatea de a mai fi reabilitate din cauza faptului că, deși contractele de finanțare au fost semnate la sfârșitul lui 2013, dar și în 2014, contractele de execuție a lucrărilor nu au fost semnate până în prezent.

Vasile Asandei, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est (ADR NE) declara în iulie pentru bacauinfo.ro că „proiectele care nu vor putea fi finalizate până la 31 decembrie vor trebui finalizate din banii beneficiarilor până la jumătatea anului 2016. UE investește în proiecte care trebuie să fie finalizate și să-și atingă scopul. În raportul final pentru POR 2007 – 2013, care va fi depus la Comisia Europeană la începutul anului 2017, trebuie ca acele proiecte să fie evidențiate ca fiind finalizate, atingându-și scopul. În caz contrar, există riscul foarte mare ca toți banii pentru proiectele care nu vor fi finalizate nici până la jumătatea lui 2016 să fie dați înapoi.” 

În cazul proiectului Reabilitare termică blocuri de locuințe bl. 67, str. Milcov nr. 67; bl. 140, str. Milcov nr. 140; bl. 142 , str. Milcov nr.142; bl. 19, Str. Republicii nr. 19; bl. 54, str. Republicii nr. 54, care beneficiază de o alocare financiară nerambursabilă de 2.706.065 lei, contractul de finanțare a fost semnat pe 3 iunie 2014, dar în acest moment nu este semnat contract de execuție.

Conform contractului de finanțare, perioada de implementare a activităților este de 14 luni de la data semnării. Actul adițional nr. 1 din 27.07.2015 prelungește perioada de implementare a activităților la 19 luni de la data semnării contractului. Procedura de evaluare a ofertelor pentru contractele de lucrări este în derulare, din cauza volumului mare de documenrte care trebuie analizate de comisia de evaluare. Pe parcursul derulării procedurii de achiziție nu s-au identificat operatori economici care să răspundă tuturor cerințelor prevăzute de proiectant în fișele tehnice, referitor la caracteristicile materialelor ce urmează a fi puse în operă, motiv pentru care solicităm în continuare  clarificări ofertanților” – a precizat Primăria Bacău pentru bacauinfo.ro. În cadrul proiectului au fost emise facturi până în prezent în valoare de 15.190 lei, care au și fost achitate.

Contractul de finanțare aferent proiectului Reabilitare termică blocuri de locuințe: bl. 114, str. Mărășești nr. 114; bl. 165 E1 str. Mărășești nr. 165; bl. 179 E5, str. Mărășești nr. 179; Bl. 33, str. Cornișa Bistriței nr. 33; bl 34, str. Cornișa Bistriței nr. 34; Bl. 8, Strada Narciselor, care beneficiază de o alocare financiară de  3.213.780 lei, a fost semnat tot pe 3 iunie 2014, și nici până în prezent nu a fost semnat contractul de execuție.

Conform contractului de finanțare, perioada de implementare a activităților este de 14 luni de la data semnării. Actul adițional nr. 1. din 27.07.2015 prelungește perioada de implementare a activităților la 19 luni de la data semnării contractului. Întârzierea proiectului se datorează Asociației de proprietari Turnuri L Orizont, care a renunțat la reabilitarea blocului 114, str. Mărășești. Municipiul Bacău a solicitat ADR NE demararea acțiunilor pentru diminuarea valorii totale a cererii de finanțare, ca urmare a cererii Asociației de proprietari Turnuri L Orizont în noiembrie 2014. Răspunsul favorabil privind diminuarea valorii contractului a fost primit pe 9 iunie 2015. Primirea cu întârziere a răspunsului a obligat Primăria să informeze OrganismuI de Implementare POR NE  cu adresa din 30 iunie 2015 că nu poate fi respectată durata contractului de finanțare, prelungită prin act adițional până la 31.12.2015 și a solicitat aprobarea fazării contractului de lucrări în 2016. Pe 8 iulie 2015, Primăria a fost informată că nu este reglementată fazarea proiectelor finanțare prin POR 2007 – 2013. Pe 4 septembrie OI POR NORD EST a informat că nu mai avem timpul necesar pentru implementarea proiectului” – precizează reprezentanții Primăriei Bacău.

Finanțarea pentru proiectul Reabilitare termică blocuri de locuințe: Bl. 53, str. Milcov nr. 53; bl. 55, str. Milcov nr. 55; bl. 57, str. Milcov nr. 57; bl. 71, str. Milcov Nr. 71, cu o valoare nerambursabilă de  1.985.949 lei, a fost asigurată prin contractul semnat pe 12 iunie 2014. La fel, contractul de execuție nu este semnat în acest moment, iar contractul de finanțare a termen de finalizare 30.12.2015.

Conform Primăriei Bacău,  „procedura de evaluare a ofertelor pentru contractele de lucrări este în derulare, din cauza volumului mare de documente care trebuie analizate de comisia de evaluare. Pe parcursul derulării procedurii de achiziție nu s-au identificat operatori economici care să răspundă tuturor cerințelor prevăzute de proiectant în fișele tehnice referitor la caracteristicile materialelor ce urmează a fi puse în operă, motiv pentru care solicităm în continuare clarificări ofertanților”. Până în prezent s-au emis facturi pentru servicii în valoare de 13.020 lei, care au fost și achitate.

Cu contract de finanțare semnat pe 7 iulie 2014, proiectul Reabilitare termică blocuri de locuințe: Bl. 56 C2, str. Gării nr.56; Bl. 60 C4, str. Gării nr. 60; Bl. 98, str. Mărășești nr. 98; Bl. 102, str. Mărășești nr.102; bl. 171 E3, str. Mărășești nr.171; bl. 185 E6, str. Mărășești nr. 185, cu o alocare nerambursabilă    de 3.817.799 lei, are aceeași soartă: fără contract de execuție, se cer în continuare clarificări ofertanților. Doar o fatură de servicii a fost achitată, 17.856 lei.

Facturi emise și achitate de 26.263 lei pentru servicii de publicitate sunt și în cadrul proiectului Reabilitare termică blocuri de locuințe bl.4, str. Milcov nr. 4, bl. 44, str. Republicii nr. 44; bl. 70, str. Republicii nr. 70; bl. 2, str. Narciselor nr. 2; bl. 9, str. Narciselor nr.9 cu o alocare de 3.054. 918 lei. Contractul a fost semnat pe 26 mai 2014, nu are însă executant din aceleași motive.

În ceea ce privește contractul de finanțare a proiectului Reabilitare termică blocuri de locuințe: bl. 169 E2, str. Mărășești nr. 169; bl. 187 E7, str. Mărășești nr.187; bl. 40, str. Războieni nr. 40; bl. 44, str. Războieni nr.44, cu o alocare nerambursabilă de 1.309.673 lei, acesta a fost semnat pe 3 februarie 2014 și are termen de finalizare 30 decembrie 2015.

În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, Asociația de proprierari a solicitat excluderea din cererea de finanțare a unui bloc, deoarece fațada a fost termoizolată integral, prin lucrări executate în regie proprie, până la semnarea contractului de finanțare. Durata de aprobare de către forurile competente a solicitării de diminuare a cererii de finanare,  cât și durata de revizuire a cererii de finanțare, reaprobarea noilor indicatori, perioada de timp friguros octombrie – decembrie 2015, nu asigură respectarea termenului de 30.12.2015” – preicizează Primăria Bacău la solicitarea bacauinfo.ro.

Reabilitare termică blocuri de locuințe bl. 21, str. Energiei nr. 21; bl. 54 C3, str. Gării nr. 54; bl. 58 C1, str. Gării nr. 58; bl.  15, str. Miorieței nr.15; bl. 26, str. Mioriței nr. 26; bl 38, str. Mioriței nr. 38;  bl 40, str. Mioriței nr. 40, proiectul cu o alocare nerambursabilă de  3.575.434 lei, nu se va încadra în termene, deși contractul de finanțare a fost semnat în februarie 2014.

În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, Asociațiile de proprietari au solicitat excluderea a 4 blocuri din cererea de finanțare, deoarece locatarii nu sunt de acord cu plata a 20% din valoarea de execuție a lucrărilor (conform cererii de finanțare), durata de aproabare de către forurile competente a solicitării de diminuare a cererii de finanțare, cât și durata de revizuire a cererii de finanțare, reaprobarea noilor indicatori, perioada de timp friguros octombrie – decembrie 2015 nu asigură respectarea termenului de 30 decembrie 2015 conform contractului”.

Contractul de finanțare aferent proiectului Reabilitare termică blocuri de locuințe: Bl. 59, str. Milcov nr. 59; Bl.61, str. Milcov nr. 61; bl. 63, str. Milcov nr.63; Bl. 65, str. Milcov nr. 65; bl. 32, str. Războieni nr. 32, cu o alocare de 1.802.381 lei, a fost semnat pe 10 decembrie 2015, iar termenul de finalizare e 10 decembrie 2015.

Sursa: Primăria Bacău

În cadrul procedurilor de de achiziție a lucrărilor nu s-au identificat operatori economici care să răspundă cerințelor tehnice incluse în caietele de sarcini. Durata derulării unei noi proceduri de achiziție, perioada de timp friguros octombrie –decembrie 2015, nu asig ură respectarea termenului de 10 decembrie 2015.