Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Scandal ca la uşa cortului în Şcoala

Alexandru cel Bun” din Berzunţi. Şedinţele Consiliului de Administraţie s-au transformat într-un circ în toată regula, pentru că se fac favoruri unui cadru didactic în detrimentul respectării principiului continuităţii pe post, conform metodologiei. Mai mult, renunţarea la procesele în care este târât Consiliul de Administraţie al şcolii ar fi condiționată de aprobarea unui schimb de posturi împotriva legislaţiei. Reacţia Theodorei Şotcan, inspectorul general şcolar: Îmi cunosc foarte bine atribuţiile de serviciu. Intervin într-o şcoală atunci când mi se pare că lucrurile nu sunt în regulă, dacă am acest drept. Dacă nu, respect descentralizarea instituţională. (…) Consiliul de Administraţie e singurul îndreptăţit să ia hotărâri cu privire la încadrările, distribuirea claselor, constituirea colectivelor de elevi.”

Consiliul de Administraţie al Şcolii „Alexandru cel Bun” Berzunţi, unealtă în mâna celor care vor să-şi urmărească propriul interes prin încalcarea legislaţiei. Mai multe cadre didactice acuză favoritisme acceptate de directoarea şcolii din Berzunţi şi C.A..

Veliu Iulian Spiridon, învăţător la şcoala de centru şi lider de sindicat – Sindicatul Liber din Învăţământ, descrie procedura prin care Inspectoratul Şcolar Judeţean trece peste capul Consiliului de Administraţie şi impune un schimb de posturi. „În urma unei note telefonice dată de I.S.J., o doamnă profesoară Bucur s-a conformat şi a făcut schimb de posturi cu Sandu, mergând la şcoala din Bîşca (Şcoala Dragomir nr. 2 – n.r.). Floarea Sandu a ajuns la şcoala din Butucaru. Nu există o bază legală pentru acest schimb de posturi. Are şi proces pe această temă cu Şcoala „Alexandru cel Bun” Berzunţi. ISJ, prin decizia de a o trimite la Butucaru (nota telefonică – n.r.), îi întrerupe continuitatea la Bîşca, oferindu-i posibilitatea să solicite concurs de dosare la Şcoala de centru. Sandu este obligată prin lege să-şi respecte continuitatea, în ordine cronologică, întâi la Bîşca, apoi la Butucaru, unde a fost mutată fără bază legală. Principiul continuităţii se aplică indiferent din ce an cadrul didactic respectiv preia grupa.”  

Acest schimb s-a produs după repetate încercări eşuate ale învăţătoarei Sandu. Aceasta, prin vocea fostului director Dan Sandu, ar fi făcut presiuni asupra Consiliului de Administraţie, promiţând că va renunţa la procesele cu Şcoala Berzunţi şi C.A. dacă va fi numită în postul de la şcoala din Butucaru.

În cele din urmă, conducerea şcolii a cedat şi, printr-o hotărâre a Consiliului de Administraţie, a consfinţit schimbul de posturi. Prin această mutare, C.A. a întrerupt continuitatea la clasă a învăţătoarei Sandu, ceea ce contravine legii educaţiei.

Inspectoratul Şcolar Judeţean susţine că nu a avut nici o legătură cu schimbul efectuat de cele două cadre didactice, prin încălcarea legii. „Eu nu cred că a intervenit ISJ. Un astfel de schimb a avut loc, dar el a constituit rezultatul unei hotărâri a Consiliului de Administraţie din şcoală, nu a ISJ. Într-adevăr, directorul a venit şi a întrebat dacă există cadru legal pentru a se face acest schimb,” declară Theodora Şotcan pentru bacauinfo.ro.  Oferind prezumţia de veridicitate celor spuse de inspectorul general şcolar, rămâne totuşi decizia C.A., prin care nu se respectă principiul continuităţii pe post.

„Orice hotărâre pe care o ia Consiliul de Administraţie vizând mobilitatea personalului didactic nu poate fi contrazisă, întoarsă, modificată de Consiliul de Administraţie al ISJ. Ea poate fi atacată în contencios. Oricine este nemulţumit se poate adresa instanţei de judecată. Noi nu ne putem implica. Noi putem atenţiona un Consiliu de Administraţie în cazul în care încalcă vreo prevedere legală, dar atâta tot,” susţine Theodora Şotcan

Învăţătoarea Floarea Sandu rămâne pe noul post de la Şcoala Butucaru, deşi s-a încălcat flagrant principiul continuităţii pe post, care prevede că un cadru didactic trebuie să rămână la clasă până este încheiat ciclul, adică până la clasa a IV-a.

Al doilea episod: un alt favoritism pentru soţia fostului director Sandu, cercetat pentru plăţi ilegale efectuate pentru lucrări fictive.

„Se urmărea întreruperea continuităţii Floarei Sandu, ea funcţionând la Butucaru cu clasa pregătitoare şi clasa a III-a, iar clasa a treia devenind a patra, este obligată să-şi respecte continuitatea la şcoala Butucaru. Nu se poate face o derogare de la lege. Sandu vrea să ceară un concurs de dosare la şcoala din centru pentru anul şcolar 2015 – 2016,” arată învăţătorul Veliu Spiridon. „Această continuitate pe post se întrerupe doar în trei cazuri plus o situaţie excepţională: în cazul în care postul este rezervat, când îţi încetează contractul de muncă sau participi la una din etapele mobilităţii cadrelor didactice sau în situaţii speciale aprobate de către consiliile de administraţie.”

Uite proiectul de încadrare, nu-i proiectul de încadrare e alba-neagra pe pare o joacă conducerea Şcolii Berzunţi cu cadrele didactice la dispoziţie. În şedinţele Consiliului de Administraţie, cadrele didactice solicită directoarei şcolii prezentarea, afişarea proiectului de încadrare, însă aceasta din urmă dă vina pe Inspectorat.

Învăţătoare: De ce nu aţi afişat proiectul de încadrare în cancelarie şi nu am primit deciziile pentru posturi la anul? Trebuia afişat în cancelarie? Da sau nu?

Directoare: Am primit avizul de la Inspectoratul Şcolar? Cum puteam să-l afişez doamnă fără aviz?

Învăţătoare: Cum nu aţi primit avizul? Între 6 şi 13 februarie a fost avizat şi au fost centralizate la Minister. Ni s-a spus clar de la Inspectorat că între 6 şi 13 februarie au fost avizate toate proiectele de încadrare (…). Nu există şcoală în judeţul Bacău fără proiect avizat.

Directoare: Şi care-i problema mea atunci?

bacauinfo.ro a încercat să obţină un punct de vedere din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean pe marginea acestui subiect și am primit acelaşi răspuns, care se traduce prin dezicerea Theodorei Şotcan de orice responsabilitate în faţa neregulilor: „Ştiu despre acest lucru. Au fost făcute multiple sesizări la Ministerul Educaţiei. Colegii de la managementul resurselor umane s-au deplasat la şcoală. A fost convocat Consiliul de Administraţie, singurul îndreptăţit să ia hotărâri cu privire la încadrările, distribuirea claselor, constituirea colectivelor de elevi, în care colegele mele au asigurat consultanţă de specialitate şi au adus în atenţia Consiliului cadrul legislativ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu poate fi retrasă, modificată, sub nicio formă de Inspectoratul Şcolar. Ea poate fi doar atacată în contencios administrativ. Proiectul de încadrare este asumat de şcoală. În momentul în care se face încadrarea pentru anul următor, abia atunci avizează Inspectoratul Şcolar. Până atunci noi nu punem viză. Şi atunci directorul, Consiliul de Administraţie îşi asumă responsabilitatea respectării tuturor prevederilor legale.”

Pe surse, pentru că pe cale oficială nu se poate, bacauinfo.ro a aflat că la solicitarea / sfatul ISJ proiectul de încadrare a fost refăcut, pentru că cel realizat în ianuarie – februarie nu respecta mai multe norme din metodologie.

Am încercat să aflăm care sunt prevederile din lege încălcate şi de ce s-a întâmplat acest lucru, dar, deşi este vorba despre informaţii publice, inspectorul general şcolar a subliniat ceva mai apăsat faptul că nu are dreptul să le facă publice.

„Solicitaţi din partea şcolii, dacă şcoala este de acord să vă dea. Eu nu am căderea să fac public conţinutul unei discuţii din cadrul Consiliului de Administraţie dintr-o şcoală unde eu am avut rol, ca ISJ, doar să consiliez din punct de vedere legislativ. Îmi cunosc foarte bine atribuţiile de serviciu. Intervin într-o şcoală atunci când mi se pare că lucrurile nu sunt în regulă, dacă am acest drept. Dacă nu, eu respect descentralizarea instituţională. Mi se pare firesc să fie aşa,”Theodora Şotcan.

Care era, de fapt, miza, explică Veliu Spiridon, lider de sindicat

„Până la începutul lunii ianuarie şi pe baza unei metodologii, se fixează oamenii pe posturi pentru anul şcolar următor. Proiectul de încadrare se analizează în consiliul profesoral, se aprobă de către Consiliul de Administraţie al şcolii, se avizează de ISJ şi, conform metodologiei şi calendarului aferent, în perioada 6 – 13 februarie, dacă sunt modificări făcute de ISJ, trebuie să fie comunicate şcolii. Acest lucru nu s-a întâmplat. Proiectul de încadrare s-a discutat în consiliul profesoral şi s-a aprobat în C.A..

Sandu Floarea rămânea la Şcoala Butucaru, unde are continuitate şi trebuie să respecte principiul continuităţii, conform metodologiei. Dacă avea clasa a patra, abia atunci putea solicita o clasă pregătitoare la o altă şcoală structură. Având clasa a treia, este obligată de principiul continuităţii să-şi ducă promoţia până la capăt. E vorba de articolul 20 din metodologie.

În cazul în care un post este solicitat de două sau mai multe cadre didactice, se recurge la un concurs de dosare organizat de director în cadrul şcolii, dar conform calendarului. Dacă proiectul de încadrare este avizat de ISJ, acesta nu mai poate fi modificat. Atâta timp cât pe site-ul I.S.J. sunt posturi vacante publicate, acele posturi nu pot fi declarate vacante decât după ce ISJ aviza proiectul de încadrare.

După avizarea proiectului de încadrare, directorul şcolii trebuie să emită o serie de decizii prin care specifică ce post ocupă fiecare cadru didactic. Deocamdată, directoarea nu a emis aceste decizii. Spune că deciziile pot fi date până în septembrie. Deciziile se emit imediat după avizarea proiectului de încadrare. În momentul de faţă, deciziile trebuia date. Pe ce bază, pe ce proiect de încadrare funcţionează cadrele didactice acum?”

Transcrierile unei şedinţe de Consiliu de Administraţie al Şcolii Berzunţi, din care face parte şi primarul comunei, Ştefan Tifan. Textul şi dialogurile pot constitui o schiţă de teatru între comic şi absurd.

Şedinţa este convocată pentru ora 12 şi 10 minute. Anunţul este făcut la ora 12, între învăţătorii titulari.

Directoare: Care dintre cadrele didactice aici de faţă mai doresc încadrare conform adresei pe care aţi citit-o în 3 martie?    

Învăţătoare: Numai în cazul în care există o clasă pregătitoare în plus atunci celelalte cadre au voie să depună cerere să solicite acest post, iar eu, prin continuitate, sunt obligată să iau clasa pregătitoare.

Directoare: Toţi cei de aici, în afară de mine şi de domnul primar (Ştefan Tifan, primar comuna Berzunţi – n.r.) puteţi să cereţi una din clasele… conform adresei din 3 martie.

Învăţătoare: Anul ăsta am clasa a treia cu încă ceva. Eu pot să cer o clasă la o altă structură?

Directoare: Astăzi e voie. Atât!

Învăţător: Cum, doar pentru o zi?

Directoare: Ştiţi de unde e hârtia asta? De la Minister. Zice Ministerul că au apărut modificări în structura de personal didactic, nu mai este posibilă aplicarea principiului continuităţii, cere refacerea încadrării cadrelor didactice?

Învăţător: Când aţi primit adresa de la Minister?

Directoare: Pe 20.

Învăţător: Când aţi emis dumneavoastră această înştiinţare?

Directoare: Pe 2 martie.

Învăţător: Aţi anticipat că vine de la Minister o adresă?

(Directoarea şcolii comunică faptul că în perioada 2 – 4 martie se pot depune cereri, în timp ce răspunsul de la Ministerul Educaţiei a fost emis pe 17 martie şi ajunge la Berzunţi pe 20 martie. Astfel, conducerea şcolii anticipează conţinutul şi decizia MEN cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea postului – n.r.)  

Primar: Eu ştiu că s-a făcut o dată o organigramă, s-au stabilit posturile. Împreună am stabilit funcţionarea şcolilor. Atunci am stabilit clar că, indiferent de situaţie, de Minister, de profesori, de învăţători, structura şcolară nu se schimbă. Toate şcolile din Berzunţi vor fi funcţionale. Dacă cineva încearcă să împiedice treaba asta, poate să plece de mâine, poate să-şi dea demisia. Nu facem pofte nici lui Costel Jugaru, nici doamnei Vrânceanu, nici lu’ domnu’ Veliu. Cui nu-i convine, să se mute din Berzunţi! (…) va avea continuitate profesorul în funcţie de încadrare. După clasa a patra preia clasa întâia, de la a doua se duce la a treia şi aşa mai departe.

Învăţător: Doar în cazul în care se reînfiinţează o clasă pregătitoare, atunci se recurge la articolul 21, aliniatul 3.

Învăţătoare: De ce nu aţi afişat proiectul de încadrare în cancelarie şi nu am primit deciziile pentru posturi la anul? Trebuia afişat în cancelarie? Da sau nu?

Directoare: Am primit avizul de la Inspectoratul Şcolar? Cum puteam să-l afişez doamnă fără aviz?

 Învăţătoare: Cum nu aţi primit avizul? Între 6 şi 13 februarie a fost avizat şi au fost centralizate la Minister. Ni s-a spus clar de la Inspectorat că între 6 şi 13 februarie au fost avizate toate proiectele de încadrare (…). Nu există şcoală în judeţul Bacău fără proiect avizat.

Directoare: Şi care-i problema mea atunci?

Învăţătoare: Cum care-i problema? Deciziile unde sunt? De ce aţi spus că nu eliberaţi decizii, pentru că nu a ajuns proiectul de încadrare la Berzunţi şi că s-a pierdut în judeţul Bacău? unde este proiectul de încadrare?

Directoare: Nu am primit avizul de la Inspectoratul Şcolar!

Învăţătoare: Cum, nu a primit Şcoala de la Berzunţi avizul pentru proiectul de încadrare?

Directoare: Întrebaţi la Inspectorat!

Învăţătoare: Am întrebat şi mi s-a spus că a fost avizat!

Directoare: A fost avizat, dar nu şi trimis. Este o mare diferenţă.

Învăţător: Ăsta chiar este un circ gratuit.

Învăţătoare: Mi se pare că Ministerul nu cunoaşte situaţia reală din teren. Nu este informat corect.

Învăţător: La fel cum nici Inspectoratul Şcolar nu este infromat corect cu privire la situaţia de aici. Chiar inspectorul general (Theodora Şotcan – inspector general ISJ – n.r.) a fost nevoit să vă întrebe de patru ori cine funcţionează în momentul de faţă la Butucaru la clasa a treia. Şi evitaţi răspunsul. Aţi spus că doamna Sandu. Acum doamna Sandu nu trebuie să-şi respecte continuitatea la clasa a treia?

Directoare: Dar eu nu am treabă cu un anumit învăţător din şcoală!

Învăţător: Atunci această solicitare a doamnei (Floarea Sandu – n.r.) pentru clasă pregătitoare, puteţi să o aprobaţi sau nu?

Directoare: Nu pot să o aprob.

Învăţător: Păi şi atunci, pentru ce ne mai strângem aici? Fiecare vrea să-şi vadă de pătrăţica lui. Sunt în învăţământ de 35 de ani şi aşa s-a procedat până acum.

Învăţătoare: Dacă are continuitate la clasa a treia, cum poate să ceară doamna Sandu clasă pregătitoare la Centru?

Directoare: Nu mai este posibilă aplicarea principiului continuităţii. Nu mă conteşti pe mine, contestă adresa de la Minister! 

Învăţător: Dar care clasă pregătitoare e liberă, doamna director?

Directoare: Nu cer eu. Ministerul cere.

Primar: (…) doamna director, încă o dată vă spun că este posibilă aplicarea principiului continuităţii. Doamna este acum la clasa a treia şi preia clasa a patra. La dumneavoastră este posibilă continuitatea.

Directoare: Nu mai este posibilă, domnule primar!

Primar: Doamnă, sunteţi cultă! Spune clar. (…) Cineva a făcut un memoriu. Datorită reducerii de activitate la nivelul structurii Şcoala primară nr. 1 Dragomir nu se mai justifică aplicarea principiului continuităţii. Deci Ministerul consideră că nu se mai justifică aplicare principiului continuităţii în urma unui memoriu trimis de cineva către Minister. (…) Dumneavoastră trebuie să daţi un răspuns clar că se justifică aplicarea principiului continuităţii, nu că nu se justifică în urma unui memoriu, că acel memoriu este întocmit eronat, că acel memoriu este întocmit de cine-i întocmit şi că există anumite interese personale pentru a schimba organigrama în învăţământ. Activitatea de la Şcoala nr. 1 Dragomir se justifică prin încadrarea doamnei Stan şi că există continuitate în învăţământ. Toţi ceilalţi învăţători sunt de acord cu continuitatea de la întâia la a doua, de la a doua la a treia, de la a treia la a patra şi de la a patra la clasa pregătitoare şi că nu este nevoie de scoatere la concurs postul de la clasa pregătitoare. Eu o să merg cu răspunsul la madam Şotcan

Ex-director Sandu: Valentina Stan a fost încadrată în urma unei decizii emise de ISJ. De ce nu au contestat decizia ISJ? Contractul doamnei Stan, ultimul, pe perioadă nedeterminată este semnat de Bostan şi de Ida Vlad (reprezentanţi ISJ – n.r.). De ce faceţi parti pris-uri?

Primar: Eu am să contest această adresă venită de la Minister chiar la Minister. (…) Cum să scoateţi la concurs clasa pregătitoare pe care trebuie să o preia învăţătorii care termină acum a patra?

[dacă aveți informații cu privire alte situații aflate în responsabilitatea ISJ, scrieți-ne cu încredere la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ]