Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Angajaţi din Primăria Sărata aveau interes direct în retrocedările

de terenuri din vecinătatea Aeroportului Bacău. Fosta secretară Relia Bîrgu şi consilierul juridic Gabriel Cruceru, prin membrii familiei, au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare pe terenurile pentru care unii moştenitori aveau Hotărâri judecătoreşti, dar nepuse în aplicare de Comisia Locală Sarata. Sumele din antecontracte erau derizorii, maxim 10.000 euro pentru 2.500 mp. Pentru a crea suprapunerea pe teren şi tăvălugul titlurilor de proprietate, cei doi ar fi mutat amplasamentul loturilor câştigate de unii moştenitori de la limita cu satele Valea Seacă şi Balţata exact pe terenul pe care Lucian Domnica şi Ovidiu Barbu, denunţătorii afacerii la D.N.A. – Structura Centrală, deţin hotărâri judecătoreşti.

bacauinfo.ro vă explică mecanismul prin care angajaţii Primăriei Sărata, susţinuţi de inginerul şef al Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Ion Joiţa, cu legea în mână, au ocupat terenul disputat în instanţă de alţi moştenitori şi ale căror sentinţe au fost refuzate să fie puse în aplicare.

Relia Bîrgu, fosta secretară a Primăriei Sărata, demisionară de aproximativ 20 de zile, şi actualul consilier juridic şi pe probleme de fond funciar Gabriel Cruceru au reuşit să ocupe terenurile rămase libere în punctul „Fodor”, comuna Sărata, cu deschidere la E 85, vizavi de Metro, Auchan.

Aceştia au încheiat procuri şi antecontracte de vânzare-cumpărare cu moştenitorii veteranilor care fuseseră împroprietăriţi la 1945. Terenurile respective erau în mare parte identificate pe vechile amplasamente în punctul numit ,,Bahna”, la limita comunei Sărata cu Nicolae Bălcescu, accesul făcându-se pe drumul dintre satele Dealu Nou – Balţata – Valea Seacă, la câţiva kilometri de punctul „Fodor”, unde terenul valorează cel puţin 60 euro/mp, luând în calcul un preţ mediu al zonei.

Pentru a reuşi neaplicarea hotărârilor din sentinţele judecătoreşti opozabile Comisiei Locale de Fond Funciar Sărata, Bîrgu şi Cruceru, ambii membri ai Comisiei, au creat ceea ce se cheamă tăvălugul documentaţiilor emise pe terenul în cauză, pentru a întârzia punerea efectivă în posesie a moştenitorilor Barbu şi Domnica.

Au reuşit acest lucru prin mutarea moştenitorilor veteranilor de război din punctul Bahna pe loturile de la E 85. Cum a fost posibil acest lucru? În sentinţele civile emise moştenitorilor veteranilor de război, împroprietăriţi la 1945, judecătorii obligă Comisia Locală Sarata şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar să reconstituie în favoarea reclamantului, spre exemplu, Angelica Jitaru, Mihai Jitaru (pentru două loturi), Mihai Balint, suprafaţa de 2.500 mp, teren arabil extravilan, conform raportului de expertiză, şi să înainteze Comisiei Judeţene Bacău documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate.

Identificarea terenului cu care trebuia pus în posesie reclamantul cade în responsabilitatea Comisiei Locale de Fond Funciar, în acest caz Sarata. Anterior emiterii hotărârii judecătoreşti, raportul tehnic a fost întocmit de un expert tehnic, împreună cu reprezentanţii Primăriei Sarata şi reclamantul.

Extras din raportul de expertiză tehnică al ing. Petru Custură: „Acest amplasament (adică vechiul amplasament din punctul Bahna – n.r.) – conform afirmaţiilor salariaţilor Primăriei comunei Sarata este situat în tarla 15, parcela 264 (1 – 38), ocupate de veteranii din comuna Sarata, cu titluri de proprietate emise conform Legii nr. 18/1991. Comisia Locală Sarata dispune de teren neocupat cu titluri de propreitate în tarlaua 17/1 P 292/2, unde propune să fie atribuit reclamantei. Terenul propus şi acceptat de Comisia Locală Sarata are următoarele vecinătăţi: N – Jitaru Mihai, E – E 85, S – Vaida Gheorghe, V – teren CTS Bacău.”

În raport, expertul tehnic mai precizează faptul că „de la Primărie, împreună cu reclamanta şi salariaţii Primăriei Sarata, m-am deplasat la amplasamentul propus, pe care l-am măsurat după dimensiunile date de Comisia Locală Sarata.”  

Cel de-al doilea denunţător al retrocedărilor dubioase din coasta Aeroportului Bacău, Ovidiu Barbu, declară că „expertul Custură a recunoscut că a fost în teren doar cu Gabi Cruceru. Acesta din urmă i-a zis de aici şi până aici. I-au adus de dincolo de aeroport, de la Luizi Călugara, de la celălalt drum, pe terenul nostru. Problema e că spune că a avut acolo teren, când, de fapt, ei au fost aduşi de la limita cu satul Valea Seacă (comuna Nicolae Bălcescu – n.r.) şi satul Bălţata (com. Sărata – n.r.), undeva în punctul Bahna.”

Expertul în cauză recunoaşte faptul că lucrările au fost executate după indicaţiile consilierului juridic şi pe probleme de fond funciar din cadrul Primăriei Sarata, Gabriel Cruceru. Cu el am clarificat după planuri. Atât. Am fost cu oameni în teren. Veteranii? Aşa mi s-a spus. Aşa erau trecuţi pe nişte planuri vechi, dar şi planuri noi, reconstituite de alţi operatori. Eu am fost doar expert tehnic, nu am făcut şi documentaţia cadastrală, pentru că aveam foarte multe expertize. Erau nişte planuri întocmite avizate de Primăria Sărata, cu primarul de la Faraoani şi OCPI. Nu eu am întocmit aceste planuri.”

Cruceru, într-un dialog cu reporterul bacauinfo.ro, neagă afirmaţiile expertului Custură şi orice legătură cu mecanismul prin care au fost mutate unele amplasamente de terenuri pe suprafaţa cu deschidere la E 85. Nu. Nu există aşa ceva. Nicidecum, că i-am arătat. Am fost împreună pe teren să-i arăt zona, că niciodată nu te întreabă expertul unde vrei tu. De când sunt aici, cred că o dată am fost în teren, ni s-a solicitat prezenţa în teren. Experţii nici măcar nu trec pe la Primărie. Expertul a făcut. La expertiză se duc şi identifică vechiul amplasament, dacă pot fi puşi în posesie pe vechiul amplasament. Dacă e ocupat de titlu de proprietate, se identifică un nou teren. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Barbu. Şi domnu Barbu putea fi pus în posesie acolo. Pentru că era ultima sentinţă şi era pus în continuare. A fost convocat la Comisia Judeţeană. El a vrut acolo peste.”

Gabriel Cruceru, în continuare, susţine că punerea în posesie a moştenitorilor în punctul ,,Fodor”, vizavi de Metro, Auchan, s-a făcut pe vechiul amplasament, aşa cum a hotărât instanţa de judecată. Corect! Dar după ce  i-a livrat expertului tehnic informaţiile necesare modificării amplasamentului terenului.

„Veterani de război sunt acolo, care au avut teren în zona aia. Vechiul amplasament, dacă se lua la fiecare în parte, era pe sărite în toată tarlaua aia. Criteriul este că fiind un teren din domeniul public (C.T.S.) s-a luat dintr-o margine şi s-a pus într-o anumită ordine, în funcţie de cum se obţineau hotărârile judecătoreşti. Cam aşa a procedat Oficiul de Cadastru. Până la urmă, toată punerea asta este atribuţia lor. A hotărât instanţa la toţi. Instanţa, prin raportul de expertiză, a stabilit amplasamentul. Toată procedura experţilor este aşa: veneau la Primărie, luau planul cadastral, constatau că sunt sau nu titluri de proprietate emise, iar dacă erau emise, imediat de următorul îl lipea pe ăsta ca şi expertiză. Din 2013, ANCPI a introdus obligativitatea înscrierii în Cartea Funciară a expertizelor realizate, tocmai ca să nu se mai suprapună. Toate expertizele au fost făcute unul peste altul. Nefiind Carte Funciară, fiecare expert venea şi zicea că aici e liber. Indiferent de ce spunea Primăria, că mai sunt procese pe rol, că nu mai sunt, că sunt alte expertize. Faptul că nu erau înscrise într-o bază de date se considera terenul liber,” justifică Gabriel Cruceru, subliniind că „terenul lui (Domnica – n.r.) nu era acolo, era undeva aici în Sărata (în sat – n.r.), el avea curţi construcţii. Amplasamentul pe care s-a emis titlul de proprietate, în 2009, în formă de L, nu este vechiul amplasament.”   

Inginerul şef al O.C.P.I., Ion Joiţa, a plusat şi a declarat că loturile tuturor moştenitorilor veteranilor de război pentru care s-au eliberat titluri de proprietate în punctul ,,Fodor” aveau acolo vechiul amplasament al terenului dat de statul român la 1945. Lucru contrazis de cel puţin 3 cazuri, coroborate cu planul parcelar de la 1945 cu vechile amplasamente, din care reiese faptul că unii moştenitori au fost mutaţi din punctul ,,Bahna” acolo, prin raportul de expertiză.

„În această speţă, cu acest teren, cu acest amplasament, noi chiar am informat Prefectura printr-o adresă prin care, poate, ne-am depăşit cumva competenţele, dar am sesizat că acolo este domeniul public al statului şi că au fost emise hotărâri judecătoreşti şi că s-au reconstituit drepturi de proprietate pentru cetăţeni care nu au avut vechiul amplasament acolo. Chiar cei doi nu au cum să dovedească că a fost teren acolo, pentru că acolo-i domeniu public. Că au avut undeva unde a fost aeroportul, nu contestă nimeni. Eu vă spun din punctul de vedere al acestei suprafeţe care aparţine institutului de cercetări.”

Pentru a nu exista nici un dubiu cu privire la afirmaţiile inginerului şef O.C.P.I., reporterul bacauinfo.ro a repetat întrebarea: „Ceilalţi care au solicitat teren acolo au avut vechiul amplasament acolo?” Răspuns: „Da. acel teren a aparţinut unor boieri Fodor. A venit regimul care a venit, a confiscat terenul, după care au fost puşi în posesie acolo veterani de război. Avem un asemenea plan al veteranilor de război şi aşa am putut identifica noi exact cine a fost acolo. Ne-am putut da seama că unele persoane nu erau trecute în acel tabel,” – Joiţa. 

De ce nu puteau fi aplicate hotărârile judecătoreşti pe suprafaţa respectivă şi puşi în posesie Ovidiu Barbu şi Lucian Domnica? Pentru că angajaţii Primăriei Sarata aveau interes direct acolo.

Ionuţ Camil Tofan, fiul fostei secretare a Primăriei, Relia Bîrgu, a încheiat cu Maria Cochior, domiciliată în Faraoani, o procură specială prin care moştenitoarea îl împuterniceşte să o reprezinte la Autorităţile competente, în vederea soluţionării cererilor făcute în baza Legii 247/2005.

Mandatarul, Ionuţ Camil Tofan, era împuternicit să vândă suprafaţa de 2.500 m.p., ulterior obţinerii titlului de proprietate, numitei Angela Cruceru, soţia consilierului juridic din cadrul Primăriei Sarata, Gabriel Cruceru. 

Antecontractul de vânzare – cumpărare este încheiat între Angela Cruceru şi Maria Cochior pentru suma de 2.000 de lei (!!!). Ambele documente sunt autentificate la notariat şi semnate pe 17 octombrie 2010. 

Al doilea antecontract de vânzare – cumpărare, în care au fost implicaţi în acelaşi mod soţia lui Gabriel Cruceru şi fiul Reliei Bîrgu, este cel încheiat cu Angelica Jitaru, domiciliată în Faraoani. Suprafaţa care face obiectul contractului este de 2.500 m.p. şi e promisă tot pentru 2.000 de lei.

Amplasamentul terenului proprietate a moştenitoarei Angelica Jitaru a fost mutat prin raportul de expertiză tehnică de la limita cu satul Valea Seacă pe terenul din punctul „Fodor”. 

Un al treilea antecontract în posesia căruia a intrat bacauinfo.ro este încheiat între acelaşi Ionuţ Camil Tofan, fiul fostei secretare, şi Mariella Roşu, domiciliată în Iaşi, moştenitoare a familiei „Fodor”. Pentru aceeaşi suprafaţă de 2.500 m.p., în acelaşi punct vizavi de Metro, Auchan, cu deschidere la E 85, de data aceasta, suma plătită de Tofan este de 10.000 euro. Documentul conţinea şi o clauză care prevedea că „în situaţia în care vânzarea nu se va perfecta din motive imputabile uneia dintre părţi, noi, părţile contractante, am decis că părţile vor fi repuse în situaţia anterioară, iar partea din culpă va suporta contravaloarea prejudiciului suferit de cealaltă parte. Noi, părţile contractante, evaluăm anticipat eventualul prejudiciu la suma de 125.000 euro.”  

Acest exemplar, deținut de bacauinfo.ro, nu este semnat şi nici autentificat la notar. În schimb, denotă cel puţin intenţia încheierii unui astfel de antecontract.

Atât Relia Bîrgu, cât şi Gabriel Cruceru au negat cu vehemenţă existenţa unor astfel de documente. „Nu ştiu despre ce procură vorbiţi. Nu. Nu ştiu să vă spun. La ora asta nu există aşa ceva. Deci, la ora actuală nu există asemenea procuri în vigoare. Nu este absolut nici o procură, absolut nimic legat de terenuri. Fiul meu nu are aşa ceva,” a declarat fosta secretară a Primăriei Sarata.

De cealaltă parte, Cruceru nici nu-l cunoaşte pe Ionuţ Tofan. „Nu am nici o cunoştiinţă de aşa ceva. Nu cunosc. Nu ştiu. Nu ştiu să vă spun acuma. Habar nu am. Nu mai există nimic, absolut nimic, nici un document în vigoare la vremea respectivă. Nu mai ţin minte. Habar nu am. Chiar nu mai ştiu. Nu-l cunosc. Nu-l ştiu (pe Ionuţ Tofan – n.r.).”

Incredibilă a fost reacţia consilierului juridic al Primăriei când reporterul bacauinfo.ro a precizat faptul că se află în posesia acestor procuri şi antecontracte: „Foarte bine. Şi eu vă spun că nu cunosc, nu îmi mai aduc aminte.”