Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Operatorul local de termoficare din municipiul Bacău, Thermoenergy, câştigă noi consumatori în 2015, echivalentul

consumului pentru 3.000 apartamente. Prin Programul guvernamental „Termoficare 2006–2015 căldură şi confort, Primăria Bacău investeşte în lucrările de branşare la sistemul centralizat, obiective în derulare şi altele noi. „Pe 2015 am bugetat 2 milioane de lei, reprezentând 30% din valoarea totală a lucrărilor, restul de 70% sunt de la Guvern,” declară Iulian Stoican, viceprimarul Municipiului Bacău. Sunt aşteptaţi de la Guvern cei 70%, adică 4,66 milioane lei. Vedeți, în material, obiectivele vizate pentru racordare în 2015.

Mai multe şcoli, grădiniţe, blocuri ANL şi alte obiective de interes public au fost branşate la sistemul centralizat de încălzire prin Programul „Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort”, finanţat 70% de la bugetul de stat şi 30% contribuţie locală.

La finalul lui 2014, Primăria Bacău a reuşit să racordeze la sistemul centralizat consumatori a căror sarcină termică totală echivalează cu aproximativ 12.000 apartamente. De departe, cel mai important client al Thermoenergy este Aerostar, cu o sarcină termică totală de 19,06 Gcal/h, echivalentul consumului pentru 8.000 apartamente.

„Anul trecut au fost racordate apartamentele ANL de pe Bucegi, precum şi cele două blocuri ANL de pe strada Letea. Nu putem spune că nu avem noi consumatori casnici. Dorim să continuăm cu tot ce înseamnă clădiri pentru care Primăria trebuie să plătească gazul pentru încălzire,” arată Iulian Stoican, viceprimarul Municipiului Bacău.

Programul „Termoficare 2006 – 2015 căldură şi confort” este, în continuare, o soluție optimă de rentabilizare a sistemului centralizat, pentru că permite şi finanţează racordarea de noi consumatori. Cu cât mai mulţi consumatori, cu atât sarcina termică necesară creşte, iar cum costurile de producţie ale operatorului de termoficare sunt constante, exceptând materia primă, o creştere a consumului de energie termică duce, mai devreme sau mai târziu, la acoperirea costurilor cu producţia gigacaloriei. În principiu, costurile cu funcţionarea instalaţiilor pentru producerea gigacaloriei sunt constante, în schimb preţul cu care este vândută gigacaloria produsă depinde foarte mult de consum. Un consum mai mare de energie termică poate determina şi o diminuare a preţului gigacaloriei.        

Obiectivul imediat al administraţiei băcăuane îl reprezintă atragerea unui număr cât mai mare de consumatori. Acest lucru se poate realiza şi prin acest program guvernamental.

Provocarea pentru conducerea Primăriei şi a operatorului de termoficare este convingerea consumatorilor individuali să se branşeze sau să se rebranşeze la sistemul centralizat de încălzire. Un argument esenţial pentru a-i convinge pe băcăuani să devină clienţii Thermoenergy este realizarea distribuţiei pe orizontală. Un proiect de prea mult timp aşteptat de populaţie.  

„Din perspectiva consumatorilor individuali, de genul apartamentelor, vom aborda sistemul de termoficare pe alte principii. Vom demara un proiect de investiţii care vizează realizarea ditribuţiei pe orizontală, dar vom începe acolo unde sunt blocuri cu un procentaj ridicat de apartamente racordate la Thermoenergy, conform zonelor unitare. Şi în Bucegi, şi în Letea vom trece în etapa a doua la distribuţia pe orizontală,” anunţă Iulian Stoican. „Din păcate, în Bacău, sunt doar vreo 300 de apartamente contorizate individual. Spre exemplu, pe străzile Cuza Vodă 8, Călugăreni, Aviatori.”

Extrem de importante în acest sens sunt zonele unitare, care arată unde sunt zonele compacte privind gradul de conectare la sistemul centralizat. „Ca împărţire a numărului de consumatori, zone unitare sunt cartierele Aviatori, Narcisa, practic, după conductele de transport din partea de sud până la pod la Narcisa. În toată zona de sud sunt aproximativ 5.000 de consumatori, la care se adaugă alte 200 de apartamente de la Bucegi ANL. Alte zone cu mulţi consumatori sunt Cornişa, Alecu Russo, Milcov până la intersecţia cu Alexandru cel Bun. Am identificat surse pentru a finanţa investiţiile de acest gen. Vor fi alocate fonduri pe zone urbane unitare de dezvoltare, spre exemplu,”Iulian Stoican, viceprimar Municipiul Bacău.

Până la atragerea fondurilor necesare extinderii distribuţiei pe orizontală în municipiu, pentru 2015 Primăria a bugetat 2 milioane de lei, cofinanţarea locală de 30% din valoarea totală a lucrărilor, pentru continuarea şi demararea de noi lucrări de racordare. Partea Guvernului pentru realizarea investiţiilor programate de administraţia locală la nivelul alocării celor 2 milioane lei este de 4,66 milioane lei. Obiectivele vizate au o sarcină termică totală echivalentă cu consumul a 3.000 apartamente.

Consumatori şi sarcina termică, cu lucrări în derulare: CT 4/6 (0,70 Gcal/h), Grădiniţa Letea (0,03 Gcal/h), Spitalul Municipal Bacău (2,60 Gcal/h), Sala de sport C. N. Pedagogic „Ştefan cel Mare” (0,48 Gcal/h).

Consumatori şi sarcina termică, cu lucrări propuse pentru 2015: Catedrala ortodoxă „Înălţarea Domnului” (2,60 Gcal/h), Grădiniţa „Crai Nou” (0,26 Gcal/h), Grădiniţa „Lizuca” (0,30 Gcal/h), Grădiniţa nr. 40 (0,04 Gcal/h), Baza Sportivă Letea (0,185 Gcal/h).

Consumatori şi sarcina termică, cu lucrări recepţionate până la finalul lui 2014: bloc garsoniere strada Condorilor nr. 2 (0,20 Gcal/h), bloc ANL Letea 46 A, B (0,64 Gcal/h), bloc ANL Letea 50 A, B (0,64 Gcal/h), Şcoala Generală „Domniţa Maria” (0,65 Gcal/h), Parohia „Sf. Dumitru” (0,25 Gcal/h), Capela „Sf. Dumitru” (0,09 Gcal/h), bloc ANL Bucegi 136 A, B (0,64 Gcal/h), bloc ANL Bucegi 138 A, B (0,64 Gcal/h), bloc ANL Bucegi 140 A, B (0,64 Gcal/h), bloc ANL Făgăraş 4 A, B (0,64 Gcal/h), bloc ANL Făgăraş 6 A, B (0,64 Gcal/h), bloc ANL Făgăraş 8 A, B (0,64 Gcal/h), Şcoala Generală nr. 4 „Mircea şi Georgeta Cancicov” (1,00 Gcal/h), Sala de sport a Şcolii Generale nr. 4 „Mircea şi Georgeta Cancicov” (0,21 Gcal/h), blocuri racordate la PT 94: 10 A, B, C (0,24 Gcal/h), Şcoala Generală nr. 5 „Alexandru cel Bun” (1,60 Gcal/h), bloc ANL Narciselor 14 A (0,20 Gcal/h), Aerostar S.A. (19,06 Gcal/h).