Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Investiţiile solicitate Comisiei Europene de România cu impact la nivelul judeţului Bacău vizează

domeniile de infrastructură rutieră şi feroviară, dezvoltarea cercetării şi identificarea de noi tehnologii în sectorul legumicol. Compania Regională de Apă Bacău mizează pe fondurile europene, respectiv 149,64 milioane euro, pentru a-şi continua investiţiile în cadrul Masterplanului pe apă şi apă uzată. 25,39 milioane euro ar urma să fie cheltuiţi, în perioada 2015 – 2017, pentru reabilitarea sistemului de termoficare existent în Municipiul Bacău. Administraţia Naţională Apele Române a cerut Comisiei Europene 20 milioane euro pentru continuarea proiectului de regularizare a râului Trotuş.

Transgaz a înaintat Comisiei Europene la capitolul Unificarea Pieţei Energetice – Interconexiunea reţelelor de transport şi producţie, proiecte în valoare de sute de milioane de euro pentru dezvoltarea culoarului Central pe direcţia Est-Vest pentru preluarea gazelor de la ţărmul Mării Negre. Proiectul a fost evaluat la 550 milioane euro, se află în stadiul elaborării studiilor de prefezabilitate, este inclus în Planul Naţional de Investiţii, însă, potrivit documentului, pentru perioada  2015 – 2017, nu sunt prevăzute fonduri. 

Investiţia presupune modernizarea a 400 km de conductă din Sistemul Național de Transport (S.N.T.), înlocuirea reţelelor existente sau construirea de noi conducte pe o lungime totală de până la 430 km. Reţeaua de transport a gazelor naturale va fi echipată cu 4 staţii noi de comprimare cu o putere instalată de aproximativ 66 MW. Una dintre acestea se va construi la Oneşti.

Un alt proiect depus de Transgaz vizează extinderea şi dezvoltarea S.N.T. în regiunea de Nord-Est a României pentru îmbunătăţirea aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum şi a asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova.

Valoarea proiectului, aflat în faza elaborării studiului de fezabilitate, este de 110 milioane euro, din care 55 de milioane sunt alocate pentru perioada 2015 – 2017. O parte din bani vor fi investiţi în municipiul Oneşti, prin construirea unei staţii de comprimare, o a doua va fi amplasată la Gherăieşti, în Neamț. Totodată, pentru realizarea proiectului, Transgaz doreşte să dezvolte cu bani europeni două conducte noi de transport gaze pe traseul Oneşti – Gherăieşti (Dn 700, în lungime de 103 km), respectiv Gherăieşti – Leţcani.   

Pe sectorul Transport feroviar, România intenţionează modernizarea infrastructurii de cale ferată pe traseul care include şi judeţul Bacău, respectiv Vicşani – Suceava – Bacău – Focşani – Buzău – Ploieşti – Bucureşti – Giurgiu. Ruta se suprapune cu Coridorul IX paneuropean, care face legătura între nordul Europei cu regiunea de sud-est a continentului. Leagă Ucraina şi Republica Moldova cu Bulgaria, Grecia şi Turcia via România.

Ministerul Transporturilor şi C.N. CFR lucrează la pregătirea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea căii ferate pe o lungime de 520 de km. Pentru îndeplinirea obiectivului sunt necesare 2,9 miliarde euro, fonduri alocate pentru perioada 2015 – 2017, însă Comisia Europeană ne spune că nu avem constructori capabili să realizeze astfel de lucrări şi că statul român trebuie să apeleze la o firmă de consultanţă pentru a elabora documentele de achiziţii publice şi pentru a derula procedura de licitaţie. Alte obiecţiuni impun statului român să prezinte documentaţii tehnico-economice necesare în vederea implementării proiectului. Pentru a reduce timpul de derulare a proiectului, sectoarele de cale ferată supuse reabilitării trebuie reduse la lungimi cuprinse între 50 – 100 km.

Un proiect punctual în Bacău din lista trimisă de România la Bruxelles are ca scop modernizarea Gării de marfă Bacău, prin achiziţionarea unei macarale cu o capacitate de 40 de tone. Valoarea investiţiei se ridică la 5 milioane euro, fonduri prevăzute pentru perioada de referinţă.

Compania Regională de Apă Bacău (C.R.A.B.) solicită Comisiei Europene 149,64 milioane euro pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţ. Proiectul presupune extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea de noi staţii de tratare a apei, staţii de pompare şi achiziţionarea de echipamente.

În acest moment, demersurile C.R.A.B. se află în etapa de pregătire a documentaţiilor pentru depunerea aplicaţiei. Potrivit documentului, fondurile alocate prin Programul Operaţional sunt insuficiente pentru a finanţa toate investiţiile. Se vor previziona alte surse de finanţare. Aceeaşi obiecţiune este valabilă pentru toate proiectele depuse de companiile de profil din România.

Sunt prevăzute 25,39 milioane euro pentru reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău. Aflat în etapa de realizare a documentaţiilor de solicitare a finanţării, proiectul va fi derulat de Primăria Bacău. Suma necesară este acoperită în perioada de alocare financiară 2015 – 2017.

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău ar putea beneficia de o alocare de 2,8 milioane euro, în perioada 2015 – 2017, dintr-un total de 3,9 milioane euro solicitate Comisiei Europene. Proiectul vizează dezvoltarea de noi genotipuri şi tehnologii specifice pentru a asigura adaptarea în raport cu schimbările climatice, reducerea impactului negativ al inputurilor în agricultură. De asemenea, S.C.D.L. Bacău doreşte întărirea securităţii alimentare. Proiectul este în etapa de planificare şi nu se află în Planul Naţional de Investiţii.

În cadrul sectorului Combaterea Schimbărilor Climatice, România a solicitat continuarea proiectului de regularizare a albiei râului Trotuş şi a cursului afluenţilor ,după ce finanţarea iniţială a acoperit doar lucrările realizate până în dreptul orașului Comăneşti. Proiectul este inclus în Planul de management al zonelor cu risc de inundaţii, iar Administraţia Naţională Apele Române a cerut Comisiei Europene 20 de milioane de euro. Suma s-ar aloca în perioada 2015 – 2017.

Pentru realizarea infrastructurii de transport rutier între Braşov şi Bacău, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale a solicitat 1,19 miliarde euro, în timp ce Comisia Europeană a prevăzut, pentru perioada 2015 – 2017, doar 14 milioane euro. De o alocare la fel de nesemnificativă (36 milioane euro) comparativ cu suma necesară (3,199 miliarde euro) ar beneficia proiectul de infrastructură rutieră Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani – Siret.

Pentru ambele proiecte, Comisia Europeană a evidenţiat faptul că există posibilitatea ca statul român să nu aibă capacitatea financiară pentru a asigura cofinanţările necesare derulării investiţiilor. Situaţia ar duce la întârzierea finalizării proiectelor.