Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

PREŢUL APEI, APLICAT ILEGAL? În chestiunea majorării preţului la apă, CRAB aplică politica celui mai tare. Compania Regională de Apă Bacău taxează populaţia cu noul tarif la apa potabilă fără să aibă aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor ADIB. În urma solicitării operatorului Apă Canal Oneşti, şefii Companiei de Apă nu au putut prezenta decât

documentaţia justificativă pentru majorarea anterioară, cea din iulie 2013, şi nu pentru cea decisă prin Hotărârea de Consiliu Judeţean nr. 6/23.01.2014. Nici ANRSC nu a făcut lumină în acest caz. Mai mult, s-a spălat pe mâini, nerăspunzând cu exactitate dacă este legală aplicarea de către CRAB a tarifului de 2,31 lei/m.c. fără a avea aprobarea ADIB.

REACŢIA: Asociaţiile de proprietari din Oneşti au refuzat la plată facturile emise de Apă Canal calculate după tariful majorat de către CRAB. Apă Canal a refuzat la plată factura emisă de CRAB calculată după tariful majorat.

CONTEXT: Deşi CRAB motivează majorarea tarifului prin investiţiile majore în reţea cu bani împrumutaţi de la BERD, lucrările înaintează extrem de lent. Atât de lent, încât Compania de Apă este avertizată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice că o să plătească din bugetul propriu costurile investiţiei, dacă nu termină lucrările până la 31 decembrie 2015.

UN POSIBIL FINAL: Operatorul Apă Canal, neîncasând facturile de la populaţie, poate intra in faliment. Oneştiul, fără apă potabilă! CRAB, neîncasând facturile de la Apă Canal, suferă un gol financiar substanțial. Sistemul de distribuire a apei potabile la nivel de judeţ poate intra în imposibilitatea de a mai funcţiona. Având în vedere că cel mai mare proiect de extindere a infrastructurii de apă şi canalizare nici măcar nu a început, ADIB, Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Bacău riscă să plătească din bugetele proprii costurile investiţiilor nefinalizate până la 31.12.2015.

S.C. Compania Regională de Apă Bacău taxează populaţia cu tariful majorat, dar fără să aibă aprobarea membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor. Cine sunt asociaţii? Reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale, desemnaţi de fiecare Consiliu Local în parte pentru a apăra interesele fiecărei comunităţi în cadrul ADIB şi pentru a participa la luarea deciziilor privind Compania Regională de Apă Bacău, societate care are în administrare infrastructura de apă şi canalizare în aria sa de acoperire, cu unele excepţii, precum Târgu Ocna.

Puşi în faţa majorării de tarif de la 1,38 lei/m.c. (TVA inclusă) la 2,31/m.c., (cu TVA), operatorul Apă Canal a solicitat informaţii cu privire la legalitatea aplicării acestei majorări atât din partea CRAB, cât şi din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. „Având în vedere că, în cazul celorlalte modificări de tarif efectuate,CRAB ne-a comunicat atât avizul ANRSC, cât şi actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între ADIB şi CRAB, iar pentru această ultimă majorare ne-au fost comunicate doar avizul ANRSC şi Hotărârea de Consiliu Judeţean nr. 6/23.01.2014, înţelegem că această majorare nu a fost aprobată de ADIB. Hotârărea CJ constituie primul pas pentru aprobarea tarifului, urmând ca acesta să fie aprobat şi de AGA ADIB şi abia după aceea să fie aplicat,” explică Corneliu Fântână, administrator unic Apă Canal Oneşti. Conform declaraţiilor anterioare ale directorului general CRAB Răzvan Găină, votul în ADIB ar putea fi şi unanim şi în proporţie de 75% (?!?) pentru ca majorarea preţului să treacă şi să fie aplicată.

Răspunsul oficial la solicitarea operatorului local oneştean nu a furnizat informaţiile solicitate. Şefii CRAB au trimis documentaţia justificativă pentru aprobarea majorării tarifului din 1 iulie 2013, nu pentru cea stabilită, iniţial, la 1 ianuarie 2014.

ANRSC, suspect de neutră

Apă Canal a solicitat şi punctul de vedere al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Invocând lipsa aceleiaşi aprobări ADIB pentru majorarea tarifului, Fântână a întrebat „dacă este legală aplicarea de către CRAB a tarifului de 2,31 lei/m.c. fără aprobarea ADIB?” Răspunsul ANRSC, la fel ca al CRAB, neconcludent: „potrivit prevederilor art. 35 alin. 8 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, preţul apei potabile produse şi transportate, de 1,86 lei/m.c., exclusiv TVA, a fost aprobat de către Consiliul Local al municipiului Bacău, prin Hotărârea nr. 15/27.01.2014, şi de către Consiliul Judeţean Bacău, prin Hotărârea nr. 6/23.01.2014.” Nimic despre legalitatea aplicării tarifului majorat fără aprobarea membrilor ADIB.

Amintim că nu mai puţin de şapte Consilii Locale care au un reprezentant în ADIB au votat împotriva majorării preţului la apă potabilă, conform declaraţiilor Adrianei Ivasciuc, director economic CRAB, făcute în cadrul şedinţei Consiliului Local Târgu Ocna, din 26 februarie. 

Asociaţiile de proprietari refuză să plătească

Deşi oneştenii prin preşedinţii Asociaţiilor de proprietari au solicitat în repetate rânduri explicaţii, chiar negocieri, în calitate de consumatori, atât din partea Primăriei Oneşti, Consiliului Local, cât şi din partea Companiei de Apă, nu au primit nici un răspuns. Conform surselor bacauinfo.ro, prestanţa primarului Neghină a fost atât de inexistentă încât şefii CRAB, invitaţi să participe la discuţii, au răspuns: „nu avem nicio treabă. Dacă vreţi să discutăm, veniţi la sediul nostru.” 

Asociaţiile de proprietari au refuzat să plătească facturile calculate după tariful majorat. „Eu şi alţi preşedinţi de asociaţii am refuzat, am returnat facturile cu preţul modificat. Solicităm, din nou, organizarea unei întâlniri cu Primăria, Consiliul Local, Apă Canal, la care să participe şi cei de la CRAB, să ne spună şi nouă, cei care plătim pentru serviciile prestate de ei, în ce constă preţul, cum şi de ce s-a produs majorarea preţului apei,”  reclamat Ghiţă Racu, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 3, ameninţând că „o să mergem toate asociaţiile şi la sediul lor (n.r. sediul CRAB), la Bacău. Ce-o să facă atunci? Trebuie să vorbească cu noi. Încă aşteptăm răspunsuri de la instituţiile statului, de la Companie.”

„Pentru consumul din februarie, cei de la Apă Canal ne-au trimis două facturi. Au facturat cantitatea cu preţul vechi, preţ pe care l-am plătit şi în ianuarie, şi în decembrie, motiv pentru care nu aveam de ce să refuzăm plata facturii. Au mai trimis o altă factură, pe aceeaşi cantitate de apă, la care s-a aplicat mărirea tarifului. Deci o factură separată. Eu le-am refuzat factura cu mărirea de preţ, pe motiv că nu există un temei legal. Am înţeles că Apă Canal este în aceeaşi situaţie ca şi noi, asociaţiile de proprietari,” concluzionează Gheorghe Cimpoeşu, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 34. Acesta mai spune că va merge cu refuzul plății  diferenţei de preţ „până unde o să avem temei legal. Nu refuzăm de dragul de a refuza. Atât timp cât avem temei legal, vom refuza, în încercarea de a rezolva problema.” 

Nici Apă Canal nu recunoaşte majorarea tarifului

Prin adresa nr. 274/07.03.2014 către CRAB, operatorul local oneştean comunică refuzul parţial de plată la factura din 28.02.2014 pentru suma de 296.946 lei, TVA inclusă, reprezentând diferenţa între tariful de 1,38 lei / m.c. apă, aprobat de ADIB prin actul adiţional nr. 16, şi tariful de 2,31 lei/m.c., pentru care nu a fost comunicat actul adiţional sau o hotărâre a ADIB de aprobare a tarifului. „Noi nu mai putem încasa astfel de majorări. Nu mai putem recupera banii de la populaţie. Cu majorarea CRAB, preţul apei şi canalizării în Oneşti ar ajunge la 7,96 lei/m.c..” Cu toate astea, Apă Canal a trimis înştiinţări către Asociaţiile de proprietari privind modificarea preţului cu începere de la 1 aprilie. „Am discutat cu mai mulţi preşedinţi şi am ajuns la un numitor comun. Să vedem care va fi reacţia, pentru că una e să refuze facturile o asociaţie sau două şi alta e să refuze cu zecile,” a declarat Gheorghe Cimpoeşu, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 34.

CRAB încasează, nu lucrează

Motivaţia şefilor Companiei de Apă cu privire la majorarea tarifului o reprezintă obiectivele majore de investiţii care au rămas mai mult pe listă decât să se materializeze în reţea. Cel mai mare proiect ca valoare, respectiv 94.375.375 lei, care presupune extinderea infrastructurii de canalizare în municipiul Bacău şi oraşul Târgu Ocna, nici măcar nu a început, deşi licitaţia s-a încheiat.

Conform Autorităţii de Management pentru POS Mediu, situaţia contractelor pe proiectul POS Mediu „Extindere şi reabilitare infrastructura de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”, în ianuarie 2014, arată în felul următor:

Denumire contract în cadrul proiectului

Data semnării contractului

Denumire contractor

Valoare contractată, lei fără TVA

Stadiu fizic lucrare

Staţie de Epurare Ape Uzate Bacău – treapta terţiară

6 martie 2013

AKTOR S.A.

41 741 721,73

18,48%

Extinderea infrastructurii de canalizare în oraşele Buhuşi şi Moineşti

12 noiembrie 2012

S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti

54 658 762,20

25,02%

Reabilitare staţie tratare apă, Cărăboaia

27 martie 2013

Asocierea S.C. ERG TERMROM S.A. – CONEXTRUST S.A.

16 916 244

4,94%

Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului, Proiectare şi Suprevizarea Lucrărilor

31 august 2011

S.C. Fichtner Environment SRL – SC Interdevelopment SRL

36 524 878,55

46,10%

Auditul Proiectului

15 octombrie 2012

Audit & Account SRL Brăila

48 000

33%

Proiectele „Reabilitare staţie de epurare ape uzate, Moineşti – Nord. Construcţie Staţie de Epurare Ape Uzate, Moineşti – Sud. Construcţie Staţie de Epurare Ape Uzate, Buhuşi” (valoare estimată de 75.787.040 lei), „Construcţii Staţii de Epurare Ape Uzate în Dărmăneşti şi Târgu Ocna” (valoare estimată 46.719.340 lei), „Reabilitare reţea distribuţie apă (azbociment) în municipiul Bacău” (valoare estimată 18.212.600 lei), „Extindere infrastructură de canalizare Bacău şi Târgu Ocna” (valoare estimată 94.375.375 lei) şi „Extindere infrastructură reţele alimentare cu apă Buhuşi şi Moineşti; Extindere infrastructură canalizare în oraşul Dărmăneşti” (valoare estimată 90.072.061 lei) sunt în procedură de licitaţie deschisă.

Pe motiv că proiectele se vor finaliza ulterior datei de 31 decembrie 2014, Direcţia Generală AM POS Mediu a inclus în lista contractelor cu risc de nefinalizare finanţate din POS Mediu următoarele contracte: „Extindere infrastructură canalizare în Bacău şi Târgu Ocna”, „Extindere infrastructură reţele alimentare cu apă Buhuşi şi Moineşti; Extindere infrastructură canalizare în oraşul Dărmăneşti”, ,,Reabilitare staţie de epurare ape uzate, Moineşti – Nord. Construcţie Staţie de Epurare Ape Uzate, Moineşti – Sud. Construcţie Staţie de Epurare Ape Uzate, Buhuşi,” conform adresei nr. 145 625/30.01.2014.

„În cazul în care beneficiarul (n.r. CRAB) nu finalizează proiectul şi implicit nu le plăteşte până la data de 31.12.2015, atunci acesta este obligat, potrivit art. 13, alin 4 din Ordonanţa de urgenţă nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă cu modificările şi completările ulterioare, să finalizeze investiţiile pe cheltuială proprie,” se mai arată în adresa Direcţiei Generale AM POS Mediu, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.