Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Încă un denunţător în dosarul retrocedărilor de milioane de euro din coasta Aeroportului Bacău, în care

Viorel Hrebenciuc şi Dragoş Benea au fost turnaţi la D.N.A. – Structura Centrală. Cea de-a doua plângere a fost adăugată la dosarul deschis de procurorii anticorupţie, în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem. Cazul lui Ovidiu Barbu, păgubit de statul român, dezvăluie toate rotiţele unui sistem bine uns. Foşti şi actuali prefecţi, primari şi directori de instituţii publice care se erijează în judecători, interpretează legea şi refuză dreptul la proprietate. Afacerea de milioane de euro, gândită, pusă în mişcare şi protejată de un sistem care ar trebui să lucreze pentru cetăţean, a atras atenţia D.N.A. – Structura Centrală.

„O singură plângere nu poate să mă introducă într-un asemenea scandal, doar o singură plângere.” Aceasta a fost prima reacţie a preşedintelui Dragoş Benea în urma dezvăluirilor bacauinfo.ro din dosarul retrocedărilor de terenuri din apropierea Aeroportului Bacău.

O a doua plângere a fost depusă la D.N.A. – Structura Centrală. Ovidiu Barbu, moştenitor de drept a 1,47 ha de teren în acelaşi punct, pe raza comunei Sărata, cu deschidere la E 85, ca în cazul Lucian Domnica, primul denunţător, explică cum i se neagă de ani de zile dreptul la proprietate şi cum unui solicitant i se desenează pe hărţi hectare de teren, iar alții sunt înlăturaţi.

Şi acest caz se învârte în jurul terenului din preajma Aeroportului Bacău, în care un rol esenţial îl joacă Comisia Locală de Fond Funciar Sărata, Comisia Judeţeană de Fond Funciar şi Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.).

Deşi avea hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, plan parcelar întocmit la solicitarea Judecătoriei Bacău şi avizat de O.C.P.I., în care se regăsea cu 1,47 ha, Ovidiu Barbu se trezeşte peste noapte că nu mai figurează în noul plan parcelar comandat de Primăria Sărata. Prin urmare, singura şansă a acestuia era să primească teren unde i se impunea.

,,Merg la Comisia Judeţeană de Fond Funciar ca să mi se elibereze titlul de proprietate, cu executorul judecătoresc. În birou cu prefectul Claudiu Şerban (fost prefect – n.r.), Liviu Miroşeanu îmi spune că nu mai poate să facă nimic, doar dacă vrei să-ţi dăm noi unde avem, pentru că altfel nici la Tătărăşti n-ai să iei,” declară Ovidiu Barbu.    

Conform plângerii depuse la D.N.A., în urma numeroaselor cereri fără finalizare privind reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor luate de statul român, Ovidiu Barbu a sesizat instanța de judecată în vederea obligării instituțiilor abilitate să efectueze actele premergătoare și să emită titlul de proprietate. Terenul în cauză este ocupat de Ministerul Apărării Naționale și de Aeroportul Bacău, iar suprafața totală afectată este de 14.700 m.p.. Pe 10 noiembrie 2009 s-a constituit dosarul civil nr. 18.190/180/2009, iar pârâții au fost Comisia Județeană de Fond Funciar Bacău, Comisia locală Sărata, Statul Român prin Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării Naționale.

În dosarul cauzei s-a dispus efectuarea unei expertize tehnico-judiciare, cu avizul O.C.P.I. Bacău. Instanţa civilă a reţinut faptul că urmaşii lui Ovidiu Barbu au deținut teren în punctele arătate și că terenul expropriat nu a fost restituit în condițiile legii. Astfel, prin sentința civilă nr. 7.978/17.10.2012 a Judecătoriei Bacău, definitivă și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 592/23.05.2013 a Tribunalului Bacău, s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 14.700 m.p. pe raza comunei Sărata în sola 17, parcela 285/2, pe punctele de contur identificate de expertul desemnat de instanța de judecată.

Având toată documentaţia în regulă, instanţa a dispus ca statul să-mi dea terenul în apropiere, valoric egal, în intravilan, cu acordul proprietarului, unde este teren liber de sarcină,” arată Barbu.

În raportul de expertiză realizat de Ştefan Socaci se precizează următoarele: „A fost identificată o suprafaţă de 14.700 m.p. teren arabil, aflată în administrarea Centrului Naţional de Testare a Soiurilor. În urma verificărilor efectuate, am constatat că pe teritoriul administrativ al comunei Sărata, judeţul Bacău, C.N.T.S. folosea o suprafaţă aproximativă de 40 ha, din această suprafaţă au fost diminuate următoarele suprafeţe: 14,75 ha pentru moştenitorii defunctului Fodor (!!!), 1,02 ha pentru Domnica Lucian cu număr cadastral, având ca act doveditor sentinţă civilă, 0,2512 ha pentru Cochiorcă Maria cu număr cadastral, 3,84 ha pentru veteranii de război, 0,2546 ha pentru Cancel. Din cele 40 ha, dacă se va scădea suprafaţa de 20 ha, respectiv terenurile de mai sus, rămân în administrarea C.N.T.S. 19,948 ha. În această suprafaţă este inclusă şi suprafaţa de 14.700 m.p. de a cărei identificare se vorbeşte. Terenul în suprafaţă de 14.700 m.p., cuprins în aliniamentul punctelor 1, 2, 3, 4, din schiţa expertului Trânc, este situat în tarlaua 17, parcela 285, conform schiţei. Terenul este în administrarea C.N.T.S., care este înscris în cartea funciară cu număr cadastral. Acest teren are categorie de folosinţă arabil şi nu este afectat de construcţii. Pentru terenul în suprafaţă de 14.700 m.p. situat în tarlaua 17, parcela 285, cuprins în perimetrul 1, 2, 3, 4, din schiţa expertului Trânc, Comisia Locală Sărata nu a emis titluri de proprietate.” (sublinierile aparţin redacţiei) Deci, terenul era liber de orice sarcină.

Amplasamentul menţionat de experţii Vasile Trânc şi Ştefan Socaci este situat în tarlaua 17, parcela 285, având suprafaţa de 1,47 ha, categoria de folosinţă arabil, cu următorii megieşi: nord – Vaida, sud – Domnica, est – Calea Republicii/E 85, vest – C.N.T.S.. Procesul verbal de recepţie a fost întocmit de Ştefan Socaci, cu viza O.J.C.P.I., aşa cum a cerut instanţa, depus în 27 iulie 2012. Întregul dosar, avizat şi de U.A.T. Sărata, pleacă la instanţă, iar Judecătoria admite acţiunea şi emite hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care dispune reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului 1,47 ha, teren identificat în raportul de expertiză Socaci, cu punctele de contur 14, 15, 16, 17, şi obligă pârâta, respectiv Comisia Locală Sărata, să înainteze pârâtei, respectiv Comisia Judeţeană de Fond Funciar, documentaţia în vederea eliberării titlului. În baza hotărârii judecătoreşti, Comisia Locală Sărata întocmeşte procesul verbal de punere în posesie la 04.07.2013, cu fişă tehnică, cu megieşii, conform raportului avizat de O.J.C.P.I.. Procesul verbal este trimis la Comisia Judeţeană de Fond Funciar Bacău, în vederea eliberării titlului de proprietate.

Aceasta este procedura care trebuia îndeplinită. Din acest moment, se pune în funcţiune sistemul, de la cel mai mic funcţionar până la vârf.

Prefectul Claudiu Octavian Șerban, în calitate de președinte al Comisiei Județene de Fond Funciar Bacău, a refuzat în mod constant să promoveze proiectul în ședința Comisiei, invocând tot felul de motive care l-ar fi împiedicat să discute cererea lui Barbu, chiar dacă Comisia Județeană nu mai avea cum să se pronunțe decât în sensul dispozițiilor sentinței civile, se arată în plângerea adresată D.N.A..

Merg la Comisia Judeţeană de Fond Funciar ca să mi se elibereze titlul de proprietate, cu executorul judecătoresc. În birou, cu prefectul Claudiu Şerban (fost prefect – n.r.), Liviu Miroşeanu (fostul director al O.J.C.P.I. – n.r.) îmi spune că nu mai poate să facă nimic, doar dacă vrei să-ţi dăm noi unde avem, pentru că altfel nici la Tătărăşti n-ai să iei,” susţine Barbu. „Într-un final, îmi eliberează titlul de proprietate, dar în perioada în care mi-au ţinut mie actele şi refuzau să-mi dea hotărârea Comisiei Judeţene de Fond Funciar, Primăria Sărata şi O.C.P.I. eliberează alte titluri de proprietate şi cărţi funciare, pe acelaşi teren.”

În plângerea adresată procurorilor D.N.A., Ovidiu Barbu îi acuză de trafic de influenţă pe Claudiu Şerban, fost prefect, Liviu Miroşeanu, fostul director al O.J.C.P.I., Ion Joiţa, inginer-şef O.J.C.P.I., iar în urma presiunilor exercitate de aceştia Irina Argatu, primarul comunei Sărata, ar fi comandat elaborarea altor două planuri parcelare pe aceeaşi suprafaţă de teren, din care să fie scos terenul lui Barbu, de 1,47 ha, şi introdus Adrian Solomon cu 14,75 ha alipite la alte 6,45 ha. 

„Argatu a comandat cele două planuri în scopul favorizării unui cetățean Adrian Solomon – primar al comunei Faraoani, pentru a obține 20 de ha, teren în imediata apropiere a municipiului Bacău, dar și a altor persoane,” arată Barbu. „Primul plan parcelar întocmit de Constantin Paladie, recepționat de O.C.P.I. Bacău la 15.05.2013, cuprindea o situație care nu fusese prezentată la data întocmirii raportului de expertiză Socaci din dosarul nostru și anume că moștenitorii Fodor, pentru care procurator este primarul Adrian Solomon, nu mai figurau cu suprafața de 14,75 ha, aşa cum fuseseră declaraţi de către reprezentații primăriei Sărata, ci cu suprafața de 6,4545 ha. Ulterior, la 13.06.2013, a fost înregistrată cererea de recepție a unui alt plan parcelar întocmit de același Constantin Paladie, tot la cererea primarului Irina Argatu, prin care au fost adăugate și cele 14,75 ha, alipite celor 6,4545 ha din primul plan.”

Ultimul plan a fost avizat de O.J.C.P.I. pe 16 iunie 2013, într-o zi de duminică. Ion Joiţa, inginer-şef O.C.P.I., a recunoscut că, în mod normal, nu se eliberează acte duminica: S-a mai lucrat şi duminica. Cei care au probleme, vin şi lucrează îşi termină lucrările. Aaa, eliberare de acte? Nu.”  

Ulterior creării unei situaţii confuze asupra terenului în cauză, prin emiterea a 7 titluri de proprietate pe aceeaşi suprafaţă de teren, contrar practicii în domeniu şi legislaţiei, Comisia Judeţeană de Fond Funciar a eliberat şi pentru Ovidiu Barbu un titlu de proprietate, cu menţiunea că există suprapunere, singura variantă pentru Barbu fiind acea de a trimite în judecată pe cei 7 proprietari, pentru a-şi revendica terenul.

Liviu Miroşeanu, fost director al O.C.P.I.: „Eu ştiu că s-au pus în discuţie, în luna septembrie, aspectele astea şi tot la nivelul Comisiei Judeţene, pentru că exista un titlu executoriu acolo, cu un executor judecătoresc, şi, în cadrul Comisiei, s-a prezentat situaţia. Într-adevăr, pe coordonatele care erau date de sentinţa respectivă, la nivelul lunii septembrie 2013, fuseseră intabulate anterior în baza sentinţelor definitive şi irevocabile alte persoane. S-a prezentat în faţa executorului judecătoresc situaţia respectivă, iar cetăţeanul care beneficia de sentinţa respectivă a luat act de faptul că pe coordonatele respective se suprapune peste alte imobile, pe două sau chiar trei imobile, şi a solicitat chiar şi în astfel de situaţie emiterea titlului de proprietate. Titlul de proprietate a fost emis cu observaţia că nu respectă planul parcelar şi se suprapune peste alte imobile (deşi Barbu avea sentinţă civilă din 17 octombrie 2012 – nr.r). Doar instanţa de judecată ar fi putut stabili altfel, în situaţia în care beneficiarul sentinţei nu accepta un alt amplasament, pentru că Comisia Locală i-a propus un alt amplasament.”

„Comisia Judeţeană de Fond Funciar dorea să mă determine să accept şi să semnez să primesc un alt teren. Un teren sub formă de triunghi, dar care era de mult dat,” declară Ovidiu Barbu.

Ion Joiţa, inginer-şef O.C.P.I., argumenta în faţa participanţilor la întâlnirea cu executorul judecătoresc, la Primăria Sărata, şi interpreta legea, trecând peste hotărârea judecătorească emisă de Judecătoria Bacău.

„Legea spune că terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetării şi producerii de seminţe, de material săditor din categoriile biologice superioare şi de animale de rasă, rămân în administrarea acestora cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoane îndreptăţite la reconstituire. Deci, de la foştii proprietari. Nu mă pronunţ, atât am vrut să zic. O sentinţă de judecată nu determină decât dreptul şi faptul că dumneavoastră deţineţi teren în acea zonă, dar nu instanţa stabileşte exact unde,” apreciază Joiţa.  

Ovidiu Barbu: „O sentinţă judecătorească este mai presus. De asta au cerut în mod expres avizul şi toate sentinţele judecătoreşti, ca să nu existe suspiciuni, să nu existe suprapuneri. În momentul în care eu mă judec cu statul român, cu Ministerul de Finanţe, pentru că terenul meu a fost luat de statul român în beneficiul statului român, şi îmi dă de la statul român terenul înapoi, mă repartizează în Centrul de Testare a Soiurilor, dumneavoastră îmi spuneţi mie că această hotărâre judecătorească nu are valoare? În mod expres a solicitat delimitarea prin puncte de coordonare.”

Joiţa: „Dar a spus vreodată că OCPI nu eliberează titlul de proprietate? Dacă se elimină impedimentele care sunt în cartea funciară, sigur că da.”  Impedimente generate de eliberarea titlurilor de proprietate şi a cărţilor funciare pentru alte 7 persoane pe terenul aflat în litigiu şi pentru care Ovidiu Barbu deţinea hotărâre judecătorească în octombrie 2012 pentru punere în posesie. 

În plângere se mai arată faptul că dispozitivul sentințelor civile nu identifica terenul pentru beneficiarii acestora, ci doar stabilea întinderea dreptului de proprietate, dar, cu toate acestea, li s-a eliberat titlu de proprietate peste terenul identificat în raportul de expertiză, fiind vorba de terenurile pentru care Petre Cochiorcă deţine procuri.

Prefectul Pocovnicu nu a dorit să răspundă întrebărilor bacauinfo.ro cu privire la subiectul materialului, însă a declarat că va da declaraţii imediat ce va avea toate datele, în 2, 3 zile. Redăm, în continuare, declaraţia completă, de pe 18 decembrie 2014.

„Vreau să fac următoarea precizare. Din momentul în care a apărut materialul făcut de dumneavoastră, am solicitat oficial către instituţiile care au avut atribuţii pe componenta celor apărute în materialul dumneavoastră să-mi aducă şi să-mi prezinte toate etapele care s-au derulat în aceste speţe şi, în momentul în care le am pe toate, inclusiv de la O.C.P.I., vă invit instituţional la mine la cabinet şi să vi le prezint şi dumneavoastră. În fond, sunt documente oficiale. Mi se pare cea mai corectă discuţie, fără alt gen de interpretări. Cred că foarte repede o să am aceste date, o să vi le pun la dispoziţie, pentru că ele nu au caracter secret. Atunci veţi avea şi dumneavoastră o bază de date care să pună lucrurile un pic în lumina adevărului.”  

Reamintim faptul că cea de-a doua plângere depusă de Ovidiu Barbu la D.N.A. – Structura Centrală a fost contopită în dosarul deschis de procurorii anticorupţie privind retrocedarea terenurilor din coasta Aeroportului Internaţional „George Enescu” Bacău, în care sunt nominalizaţi şi acuzaţi Viorel Hrebenciuc, fost deputat PSD, şi Dragoş Benea, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău şi al organizaţiei PSD Bacău. În cauză, s-a dispus începerea urmării penale in rem.

Claudiu Șerban nu a răspuns la telefon și nici nu a revenit (cum a făcut prefectul Dorian Pocovnicu), Irina Argatu a stabilit o întâlnire, apoi nu a mai răspuns la telefon. Alte persoane ale căror nume au apărut sau nu au apărut încă (funcționari sau personal contractual), care au își cunosc implicarea, au sunat și au stabilit întâlniri, ulterior nu au mai răspuns la telefon sau le-au amânat, vrând să vadă cum „evoluează cazul”.

Primul material pe această temă îl puteți citi aici.

Punctul de vedere al lui Dragoș Benea, aici