Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Costuri de până la 3.258 euro/locuitor pentru racordarea populației la sistemul public de apă. Estimarea

provine din Master Planul de apă și apă uzată pe județul Bacău, actualizat în noiembrie 2014, prin care s-a urmărit „îmbunătățirea aspectelor instituționale și capacitatea de dezvoltare a județului și a Autorităţii Contractante, cât și abilitatea acestuia de a pregăti și implementa un program de investiții în faza 2 de investiții (2014 – 2020) ce va asigura conformarea completa cu cerințele prevăzute în Tratatul de Aderare”. Responsabilitatea gestionării acestor rețele îi revine operatorului unic, Compania Regională de Apă Bacău (CRAB).

Confom documentului, cele mai mari costuri pentru racordarea populației la sistemul de apă se vor înregistra în comuna Strugari, ajungând la 3.258 euro/locuitor, fiind adusă în discuție extinderea rețelei pentru un număr de 2.489 locuitori.

În prezent, comuna Strugarinu deține infrastructură de apă potabilă”, urmând ca în „etapa 3” (2021 – 2025 – nota red.) să fie realizate front de captare; stație de clorinare; conducte aducţiune L = 7.1 km; statie de pompare;  rezervor de înmagazinare V=300m3; rețea de distribuție în satele Strugari, Răchitiș și Pietricica, L = 31 km, iar în etapa 4 (2026 – 2030 – nota red.) în satele Cetățuia, Iazu, Nadișa să fie realizate „rețele de distribuție L = 24km prin branșare la sistemul de alimentare cu apă Strugari

Costuri cuprinse între 1.058 euro/locuitor și 1.935 euro/locuitor sunt estimate pentru sistemele de alimentare cu apă din Glăvănești, Oituz, Pârjol, Scorțeni, Plopana, Dealu Morii, Filipești, Filipeni, Răchitoasa, Ghimeș Făget, Dămienești, Comănești – Asău, Izvoru Berheciului, Tătărăști, Berești Bistrița, Roșiori, Parincea, Stănișești, Vultureni și Motoșeni.

Ierarhizarea zonelor de alimentare cu apă – în funcţie de investiţia specifică (Euro/locuitor)

Sursa: Master Plan „Extinderea şi reabilitarea Capitol 1- Introducerea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”.  

Nr. crt.

Sistem de alimentare cu apă

Nr. locuitori – extindere rețele de distribuție

Cost de investiție specific (Euro/locuitor)

1

Bacău

14327

66

2

Corbasca

4879

140

3

Pâncești

3891

186

4

Cleja

2014

298

5

Măgirești

2756

308

6

Balcani

7123

379

7

Mănăstirea Cașin

1055

392

8

Dofteana

1477

428

9

Fărăoani

429

475

10

Răcăciuni

729

505

11

Sănduleni

526

536

12

Berzunți

4592

553

13

Orbeni

747

566

14

Sascut

3490

582

15

Podu Turcului

481

586

16

Luizi Călugăraa

983

587

17

Racova – Gârleni

8005

603

18

Valea Seacă

768

612

19

Blăgești

6377

618

20

Poduri

3805

648

21

Horgești

4551

670

22

Tg. Trotuș

454

686

23

Mărgineni

2522

693

24

Căiuți

952

712

25

Livezi

544

724

26

Măgura

2885

726

27

Secuieni

1415

729

28

Bogdănești

2532

745

29

Helegiu

1195

755

30

Berești Tazlău

5304

774

31

Ștefan cel Mare

1333

775

32

Prăjești

1856

785

33

Huruiești

2560

801

34

Gioseni – Tamași

1115

843

35

Dărmănești

868

858

36

Sarata

1092

861

37

Lipova

2870

878

38

Hemeiuș

1342

880

39

Cașin

516

888

40

Zemeș

1288

891

41

Bârsănești

1613

916

42

Săucești

817

951

43

Colonești

2091

966

44

Odobești

2380

990

45

Glăvănești

3298

1058

46

Oituz

2591

1085

47

Pârjol

5486

1088

48

Scorțeni

2657

1142

49

Plopana

3038

1186

50

Dealu Morii

2720

1233

51

Filipești

1637

1247

52

Filipeni

2270

1265

53

Răchitoasa

5044

1269

54

Ghimeș Făget

1746

1370

55

Dămienești

1703

1378

56

Comănești- Asău

5848

1387

57

Izvoru Berheciului

1526

1395

58

Tătărăști

1858

1457

59

Berești Bistrița

202

1741

60

Roșiori

2082

1742

61

Parincea

3563

1807

62

Stănișești

4482

1810

63

Vultureni

2056

1870

64

Motoșeni

3480

1935

65

Strugari

2489

3258

Sistem de alimentare Glăvănești, 2021-2025

Comuna nu deţine infrastructură de apă potabilă.

În etapa 3 se va realiza întreg sistemul al nivelul satelor din comună, după cum urmează:

– Realizarea frontului de captare;

– Realizarea stației de clorinare;

– Realizarea rețelelor de distribuție L totală = 26 km;

– Realizarea a 3 stații de pompare;

– Realizarea rezervorului de înmagazinare V=500m3.

Sistem de alimentare Oituz, 2014 – 2025

Sistemul Oituz deserveşte localităţile Oituz, Călcăi, Ferastrău-Oituz, Marginea. Localităţile Harja şi Poiana Sărată nu au sisteme de alimentare cu apă potabilă.

Pentru a asigura un sistem de alimentare conform prevederilor legislatiei în vigoare sunt necesare următoarele lucrări ce vor avea loc în etapa 2 (2014 – 2020):

– Realizarea captării Oituz;

– Realizarea stației de tratare;

– Realizarea conductei de aducţiune L = 2km;

– Extinderea rețelei de distribuție L = 8.3km.

Realizarea rețelei de distribuție în satele Harja și Poiana Sărată este propusă pentru etapa 3 (2021-2025).

Sistem de alimentare Pârjol, 2014 – 2020

Comuna Pârjol nu deține un sistem de alimentare cu apă funcțional.

Lucrările se vor desfășura în etapa 2 dupa cum urmează:

– Reabilitarea și extinderea frontului de captare Pârjol;

– Realizarea stației de clorinare și a rezervoarelor de înmagazinare V=600m3;

– Realizarea conductelor de aducţiune L = 2.7 km;

– Realizarea a doua statii de pompare;

– Realizare rețelei de distribuție în satele Pârjol, Pustiana, Câmpeni, Tărâța, Bărnești L = 37 km;

– Realizarea conductelor de aducţiune L = 3 km;

– Realizarea rețelei de distribuție în satele Băhnășeni, Băsăști, Hăineala L = 17.5 km.

Sistem de alimentare Scorțeni, 2026 – 2030

Localitatea Scorțeni deţine sistem de alimentare cu apă potabilă.

În derulare este un proiect de realizare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv staţie de epurare pentru localităţile Scorțeni, Florești, Grigoreni şi Stejaru.

În etapa 4 se propun lucrări de realizare a unui sistem de alimentare cu apă care va deservi satele Bogdănești și Șerpeni.

Sistem de alimentare Plopana, 2021 – 2030

Comuna Plopana nu deține infrastructură de apă potabilă.

Sistemul de alimentare se va realiza în etapa 3 (2021 – 2025) pentru satele Plopana, Fundu Tutovei, Rusenii de Sus, Rusenii Răzeși, Străminoasa, Dorneni. Acesta va include:

– Front de captare;

– Stație de clorinare;

– Rezervor de înmagazinare V=400m3;

– Rețea de distribuție si aducțiune L=24.9km

Realizarea rețelelor de distribuție în satele Budești și Ițcani se va realiza în etapa 4 (2026 – 2030).

Sistem de alimentare Dealu Morii, 2021 – 2025

Doar satul Dealu Morii deține sistem de alimentare cu apă, iar fluxul tehnologic al sistemului de alimentare nu include facilități de dezinfecție cu clor, nerespectandu-se astfel prevederile legislației în vigoare.

În etapa 3 (2021-2025) se propune extinderea rețelei existente în satele Dealu Morii, Negulești, Banca, Blaga, Bodeasa, Căuia (Ltotal = 20.8km) și a unei stații de clorinare.

Pentru satele Calapodești și Tăvădărești se propune realizarea unui sistem independent de alimentare cu apă.

Sistem de alimentare Filipești, 2021-2025

Sistemul de alimentare cu apă Filipești deservește localităţile: Filipești, Galbeni şi Cârligi.

În prezent, satele Cotu Grosului, Cornești, Boanta, Hârlești şi Onișcani nu deţin reţele de distribuţie. Lucrările aferente acestor sate se vor desfășura în etapa 2021-2025, iar alimentarea se va realiza prin branşamentul la sistemul existent.

Lungimea totală a rețelelor este de 21.9 km.

Sistem de alimentare Filipeni, 2021-2030

Comuna Filipeni nu deţine infrastructură de apă potabilă.

În etapa 3 (2021-2025) se propun lucrări de realizare a sistemului de alimentare cu apă pentru satele Valea Botului, Slobozia, Fruntești, Mărăști, Brad, Bălaia și Filipeni. Lungimea totala a rețelei de distribuție propusă, inclusiv sistem de aducțiune, este de 27.5 km.

În etapa 4 (2026-2030), alimentarea cu apă a satului Pădureni se va realiza prin branșare la sistemul Filipeni (L=1 km).

Sistem de alimentare Răchitoasa, 2021-2030

Din cadrul comunei Răchitoasa, doar satul Răchitoasa deţine sistem de alimentare cu apă.

În etapa 3 (2021-2025) se vor realiza lucrări pentru sistemul de alimentare cu apă al satelor Răchitoasa, Fundătura Răchitoasa, Barcana și Dumbrava. Lungimea rețelei de distribuție ce se va realiza în aceasta etapa este de 9.5 km.

În etapa 4 (2026-2030) se va realiza un sistem de alimentare cu apă ce va deservi satele Fărcașa, Buda, Dănăila, Magazia, Putini, Burdusaci, Movilița și Tochilea. Lungimea rețelei de distribuție ce se va realiza în aceasta etapa este de 34.5 km.

Sistem de alimentare Ghimeş – Făget, 2014-2025

Comuna Ghimeș-Făget deţine sistem de alimentare cu apă potabilă în localităţile Făget, Bolovăniş, Ghimeş şi Tărhăuşi.

În etapa 2 se propune realizarea rețelei de distribuție în satul Făgetu de Sus L = 7.5km, extinderea rețelei de distribuție în satele Tărhăuşi, Făget, Ghimeș și Bolovănis L = 12.7 km.

În etapa 3 se va realiza un sistem independent pentru alimentarea cu apă a satului Răchitiș.

Sistem de alimentare Dămienești, 2021-2030

Comuna Dămienești nu deţine infrastructură de alimentare cu apă.

Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă în toate satele comunei se va realiza în etapele 3 (2021-2025) si 4 (2026-2030).

Lucrările vor include:

– Realizarea frontului de captare;

– Realizarea stației de clorinare;

– Realizarea conductelor de aducţiune L = 5 km;

– Realizarea rețelelor de distribuție L = 19.1 km;

– Realizarea rezervorului de înmagazinare V=300m3

Sistem de alimentare Comăneşti – Asău

În prezent, sursa de apă brută pentru acest sistem este reprezentată de râul Ciobănuş.

Sistemul cuprinde facilități de tratare, înmagazinare și pompare a apei către consumatori. Deficienţele sistemului sunt cauzate de vechimea echipamentelor, avarii producându-se foarte des.

Pentru oraşul Comăneşti sunt prevăzute următoarele investiții:

– Reabilitarea captării;

– Reabiltarea stației de tratare;

– Realizarea magistralei de apă potabilă;

– Extinderea rețelei de distribuție în Podei, L = 3 km;

– Reabilitarea rezervoarelor de înmagazinare Vtotal = 3,600 m3

În cadrul comunei Asău sunt prevăzute lucrări pentru:

– Realizarea conductei de aducţiune Asău – Apa Asău;

– Extinderea rețelei de distribuție în cadrul comunei Ltotal = 49 km;

– Realizarea stației de pompare;

Sistem de alimentare Izvoru Berheciului, 2026-2030

Sistemul de alimentare cu apă deserveşte satul Izvoru Berheciului.

Alimentarea cu apă a satelor Antohești, Băimac, Făghieni, Obârșia, Oțelești, Pădureni se va realiza în etapa 4 (2026-2030). Lungimea totală a conductelor este de 21.4 km.

Pentru deservirea întregii comune, sistemul de alimentare cu apă necesită extinderi ale frontului de captare, realizarea unei stații de clorinare și a unui rezervor de înmagazinare V=200m3.

Sistem de alimentare Tătărăşti, 2021-2030

Sistemul Tătărăști deserveşte satul Cornii de Sus, iar celelalte sate din comuna nu au reţea de distribuţie.

Se propune realizarea rețelei de distribuție în satele Tătărăşti și Cornii de Jos (L = 6.3 km) în etapa 3 (2021-2025), iar în etapa 4 (2026-2030) realizarea rețelei de distribuție în satele Giurgeni, Gherdana și Ungureni (L = 13.5 km).

Sistem de alimentare Bereşti Bistrița, 2026-2030

Comuna Berești-Bistrița deţine sistem de alimentare cu apă în satele Bereşti-Bistriţa, Climeşti şi Pădureni, reţeaua de distribuţie însumând cca 40 km de conducte.

Sistemul de alimentare cu apă a fost realizat prin intermediul unui proiect cu finanţare SAPARD.

În etapa 4 (2026-2030) se propun lucrări aferente sistemului de alimentare cu apă din satul Brad (L = 2.3 km).

Sistem de alimentare Roșiori, 2021-2025

Comuna Roșiori (nu aderă la ADIB) nu deţine sistem de alimentare cu apă.

În etapa 3 (2021-2025) se vor realiza lucrări pentru sistemul de alimentare cu apă a satelor Roșiori, Negușeni, Poieni, Valea Mare, Valea Mică. Lungimea rețelei de distribuție ce se va realiza în această etapă este de 32 km.

Sistem de alimentare Parincea, 2026-2030

Comuna Parincea nu deține infrastructură de apă potabilă. Pentru alimentarea cu apă a comunei, în etapa 3 se vor realiza:

– front de captare;

– stație de clorinare;

– rezervor de înmagazinare;

– rețea de distribuție în satele Parincea, Nănești, Vladnic L = 32.5 km.

Satele Barna, Mileștii de Sus, Mileștii de Jos, Năstăseni, Poieni, Satu Nou, Văleni vor beneficia de sistem de alimentare cu apă începând cu etapa 4 (2026-2030). Lungimea totala a conductelor va fi de cca 28 km.

Sistem de alimentare Stănișești, 2021-2030

Aceasta comuna nu deține infrastructură de apă potabilă.

Din acest motiv, în etapa 3 (2021-2025) se vor realiza următoarele:

– Front de captare;

– Stație de clorinare;

– Conducte aducţiune L = 7.2 km ;

– Rezervor de înmagazinare V=300m3;

– Rețea de distribuție în satele Stănisești, Balotești, Benești si Slobozia L = 23 km.

În etapa 4 (2026-2030), satele Belciuneasa, Crăiești, Gorghești, Văleni se vor realiza rețele de distribuție L = 43 km prin branșare la sistemul de alimentare cu apă Stănisești.

Sistem de alimentare Vultureni, 2026-2030

Realizarea sistemului de alimentare cu apă pentru comuna Vultureni se va realiza în etapa 4 (2026-2030) si va include:

– Front de captare;

– Stație de clorinare;

– Conducte aducţiune L = 15.1 km;

– Statie de pompare;

– Rezervoare de înmagazinare V=200m3;

– Rețea de distribuție în satele Vultureni, Lichitișeni, Bosia, Dădești, Godineștii de Jos, Godineștii de Sus, Medeleni, Nazărioaia, Reprivăț, Țigănești, Tomozia, L = 24.9 km.

Sistem de alimentare Motoșeni, 2026-2030

În cadrul comunei Motoșeni, localităţile Chicirea, Poiana şi Praja deţin un sistem de alimentare public, utilizat în perioada secetoasă, şi anume, în fiecare din cele 3 sate este amplasat câte un foraj.

Alimentarea cu apă a satelor din comuna Motoșeni se va realiza în etapa 4 (2026-2030), iar lucrările vor include:

– Realizarea a 7 fronturi de captare și stații de clorinare;

– Realizarea conductelor de aducţiune Ltotal = 9.7 km;

– Realizarea stațiilor de pompare;

– Realizarea rețelei de distribuție Ltotal = 56 km;

– Realizarea a 7 rezervoare de înmagazinare.

Surse foto: Primăria Strugari, Primăria Tătărăști, Primăria Răchitoasa, Primăria Motoșeni