Târgu Ocna îşi promovează o autogară existentă doar pe hârtie, ca să nu piardă statutul de staţiune

Ce au descoperit inspectorii Curţii de Conturi la Primăria Tg. Ocna?

Fonduri imobilizate pentru cheltuieli de proiectare aferente unui obiectiv care nu avea sursă de finanţare şi investiţii întârziate sau neîncepute, deşi prinse în lista anuală. Curtea de Conturi a recomandat Primăriei să continuie şi să încheie proiectele începute, iar dacă nu are fonduri proprii să găsească alte surse de finanţare.

Probleme în derularea derularea proiectului de investiţii în parcurile oraşului staţiune, la care, deşi neterminat, constructorul a sistat lucrările pentru că nu i s-a achitat contravaloarea ultimelor facturi emise – e una dintre deficiențele constatatea de reprezentanții Curții de Conturi.  

Inspectorii au sesizat un grad de realizare a investiţiei totale de 59,22% după 2 ani şi 4 luni de la data încheierii contractului (din care: 69,4% zona I şi III şi 0% zona II) şi un grad de onorare a obligaţiilor de plată facturate de doar 54,93%, se arată în Decizia Camerei de Conturi a Judeţului Bacău, nr. 78/30.10.2014. Având în vedere gradul avansat de execuţie a lucrărilor, precum şi faptul că au fost consumate aproximativ 55% din fondurile necesare investiţiei, Curtea de Conturi solicită finalizarea proiectului până în aprilie 2015.

Ştefan Şilochi, primarul oraşului Tg. Ocna: „Controlul Curţii de Conturi a vizat toate proiectele şi studiile care s-au făcut din 1992 şi până-n 2014. Dintre toate proiectele, a constatat că proiectul cu Agenţia Fondului de Mediu nu a fost finalizat. Ne-a atras atenţia asupra faptului că trebuie să-l finalizăm. Probleme au fost la Agenţia Fondului de Mediu şi cu constructorul, care executase nişte lucrări şi nu primise banii. Am deblocat situaţia şi suntem în fază finală. Aşteptăm comisia să semneze recepţia finală, iar proiectul cu parcurile va fi rezolvat, conform proiectului refăcut.”

Ulterior controlului s-au efectuat demersuri către Agenţia Fondului de Mediu, în vederea deblocării finanţării şi execuţiei obiectivului de investiţii. Până la data încheierii raportului de follow-up nu s-a primit nici un răspuns de la A.F.M. cu privire la eventuale sume alocate pentru anul 2014, sumele proprii prevăzute în bugetul pe anul 2014, de 30.000 lei, fiind insuficiente pentru continuarea lucrărilor, au mai constatat inspectorii Curţii.

Curta de Conturi a sesizat nereguli cu privire la achiziţia realizării studiilor de proiectare pentru obiective de investiţii, includerea lor în lista anuală de investiţii, dar fără precizarea sursei de finanţare. În această situaţie se află proiectul „Amenajare autogară”, faţă de care Curtea de Conturi atrage atenţia că obiectivul a fost prins în lista de investiţii pe 2014, dar sumele alocate au fost insuficiente pentru continuarea proiectului. Consiliului Local Tg. Ocna i se recomandă să decidă dacă acest proiect de investiţii mai este necesar.

La momentul angajării cheltuielilor de proiectare nu s-a analizat corespunzător oportunitatea investiţiei şi nici posibilitatea de finanţare din bugetul local. Pe cale de consecinţă au fost imobilizate fonduri pentru cheltuieli de proiectare aferente unui obiectiv ce nu avea asigurată sursa de finanţare. Obiectivul a fost înscris în lista de investiţii pe anul 2014, anexă la Hotărârea de Consiliu Local nr. 7/30.01.2014, conform Deciziei Curţii de Conturi.  

Primarul Şilochi atrage atenţia asupra faptului că proiectul de amenajare a autogării este unul esenţial în ceea ce priveşte păstrarea statului de oraş – staţiune. Pe de altă parte, nici acesta şi nici consilierii locali nu văd cu ochi buni demararea unui astfel de proiect din surse proprii. Prin urmare, studiul este păstrat pentru a lua ochii comisiei care analizează retragerea ori păstrarea statutului de staţiune. Proiectul presupune construirea unui nou corp de clădire.

„În cazul autogării, a fost făcut un proiect, dar nu s-a mai executat nici o lucrare acolo. S-au făcut doar peroanele. Din discuţiile avute cu transportatorii, aceştia au solicitat în schimbul taxei de autogară să le asigurăm personal 24 de ore din 24, o sală de aşteptare şi condiţii de autogară. În urma unei analize, am ajuns la concluzia că nu încasăm cheltuielile pe care le avem cu autogara doar de la aceşti câţiva transportatori. Avem doar Slănic Moldova, Comăneşti şi alte trasee. Mai există un aspect important. Ca să fim staţiune şi să ne menţinem acest statut, trebuie să asigurăm transport în comun între staţiunea turistică şi gară sau cu autogara care o deserveşte. Atunci va trebui să supunem la vot în următoarea şedinţă de Consiliu Local şi să ne menţinem intenţia de a face autogară şi studiul va fi reactualizat. Dacă hotărâm că nu, atunci trebuie să casăm acest proiect. Când vin să ne evalueze pentru staţiune, putem să la spunem că avem studiu, proiect, şi, ulterior, în funcţie de banii pe care-i vom putea aloca, vom face şi autogara,” explică Ştefan Şilochi.

Curtea de Conturi mai recomandă administraţiei condusă de Şilochi revizuirea planurilor de acţiuni şi a portofoliului de proiecte, ajustarea corespunzătoare a obiectivelor şi a priorităţilor strategiei, respectarea procedurilor specifice, conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 980/2005, în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor publice, precum şi respectarea structurii programului anual de investiţii, conform Legii finanţelor publice locale.

Mai mult, Primăriei Tg. Ocna i se cere să identifice toate studiile de fezabilitate şi proiectele obiectivelor de investiţii care nu au fost incluse în lista de investiţii publice, pentru care nu au fost asigurate surse de finanţare, în vederea găsirii altor surse externe de finanţare pentru a se realiza investiţiile.