Vreţi LOCUINŢĂ SOCIALĂ de la Primăria Bacău? Sunt 17 garsoniere şi 30 de apartamente. Lista documentelor pe care trebuie să le REACTUALIZAŢI

Locuinţele sociale de pe strada Henri Coandă aşteaptă să fie luate în primire, însă acest lucru se va întâmpla numai după ce

solicitanţii îşi vor reactualiza documentele şi le vor depune la sediul Primăriei.  

Vineri, 19 septembrie, Primăria Bacău a anunţat pe site-ul oficial că documentele trebuie depuse la registratura instituţiei până pe 31 octombrie. Cine nu-şi actualizează documentele, rămâne cu punctajul necalculat.

Sursa: Primăria Bacău

Documente actualizate necesare (copie şi original)

 1. Buletin (carte) identitate soţi, copii şi persoane cu care locuiesc împreună la adresă (copie);
 2. Certificat de naştere copii sub 14 ani (copie);
 3. Hotărâre judecătorească de încredinţare copii – după caz (copie);
 4. Acte de stare civilă – certificat de căsătorie, deces, hotărâre de divorţ – după caz (copie);
 5. Acte privind locuinţa de la adresa de domiciliu sau de reşedinţă: contract de vânzare-cumpărare, schiţa locuinţei cu suprafaţa locuibilă (copie);
 6. Contractul de închiriere a locuinţei, înregistrat la Administraţia finanţelor publice (copie);
 7. Diplomă de absolvire studii superioare, postliceale, medii, profesionale, gimnaziale, primare (copie) după caz, sau foaia matricolă (acolo unde nu există diplomă de absolvire);
 8. Sentinţa civilă definitivă de restituire a imobilului revendicat şi de evacuare a chiriaşului, înştiinţarea de încetare a contractului de închiriere, procesul verbal de evacuare, după caz (copie);
 9. Certificat de handicap (de invaliditate) emis de comisiile de expertiză sau certificat medical cu boala de care suferă solicitantul sau alt membru al familiei care se încadrează în prevederile OUG 40/1999 (dreptul la o cameră în plus), semnat de medicul specialist şi conducătorul instituţiei emitente – după caz (copie);
 10. Certificat care atestă calitatea de veteran de război, de repatriat, de persecutat politic conform Decretului lege 118/1990, de revoluţionar conform prevederilor Legii 341/2004, după caz;
 11. Adeverinţă care să ateste că a fost asistat în instituţii de ocrotire socială;
 12. Decizie pensionare, cupon de pensie (copie);
 13. Declaraţie la notariat din partea tuturor membrilor familiei majori, că nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o locuinţă proprietate sau cu chirie din fondul locativ de stat după 1.01.1990 (original);

Adeverinţe cu venitul net al membrilor de familie majori, detaliat pe ultimele 12 luni (documente în original), extras după REVISAL pentru ultimele 12 luni, adeverinţă de la ANAF cu veniturile nete realizate.