Domeniul Public şi Privat SA, firma Primăriei Oneşti, a ajuns sub

controlul total al PSD. Şi-a vârât şi primarul Neghină (UNPR) câţiva oameni în Adunarea Generală a Acţionarilor. Deşi consilierii PNL au identificat mai multe inadvertenţe şi inexactităţi în statut şi în actul constitutiv, majoritatea politică din Consiliul Local a aprobat numirile în A.G.A. a DPP. Opoziţia a refuzat să-şi numească reprezentanţi. Sunt atât de grave problemele din cadrul firmei? „Aşa scrie în anexă: se modifică puncte, puncte. Contractul de mandat puncte, puncte, cu modificările şi completările ulterioare puncte, puncte. Eu nu pot să aprob aşa ceva!” – Ştefan Martin, consilier local PNL. 

Banii din bugetul Primăriei Oneşti se pot scurge fără probleme în vistieria Domeniului Public şi Privat SA, cu atât mai mult cu cât, acum, firma se află sub controlul total al Puterii reprezentate de primarul Neghină (UNPR) şi viceprimarul Gnatiuc (PSD).

Din iulie 2010, Domeniul Public şi Privat SA a funcţionat în afară legii. În urma controlului efectuat de Camera de Conturi, Consiliul Local Oneşti a fost obligat să constituie Adunarea Generală a Acţionarilor.

Ion Tofan, consilier local PSD şi iniţiatorul proiectului de hotărâre: „Noi trebuie să aprobăm azi modificarea actului constitutiv al SC DPP SA, care a fost aprobat în 2010 prin H.C.L. 42, şi numirea reprezentanţilor Consiliului Local Oneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru ca DPP să se poată înscrie în cadrul prevederilor Deciziei Camerei de Conturi nr. 104 din 21 ianuarie 2015. Sunt peste 100 puncte care trebuie rezolvate şi cu termene limită de realizare, iar fără AGA şi fără numirea administratorului unic nu se pot face aceste lucruri.”

Avocatul Gheorghe Ene (PNL) a solicitat retragerea proiectului de pe ordinea de zi, pentru că o serie de documente (printre care statutul şi actul constitutiv al DPP) nu le-au fost puse la dispoziţie membrilor comisiei juridice. Nu au putut fi verificate în întregime. Au fost găsite unele inadvertenţe în documentaţiile proiectului de hotărâre. Tofan a refuzat amânarea proiectului. Ba mai mult, surprins de consilierii PNL, a dat dovadă că nu ştie pe ce modificări şi-a pus semnătura.

„Când actul constitutiv şi statutul SC DPP SA au fost aprobate, eu am susţinut ca aceste două acte să se elaboreze pe legea 31/1990 şi să nu amestecăm legea 31/1990 cu legea administraţiei publice locale, pentru că era vorba de o societate comercială. Acum se revine asupra acestor acte. De ce sunt doar 11 consilieri locali propuşi să facă parte din A.G.A. şi nu tot Consiliul, care este şi acţionarul unic? Care este articolul 32 care se abrogă? l-a întrebat Ene pe iniţiator.

Tofan: „E ăla din actul constitutiv. Îl căutăm.”

Însă documentaţiile au fost redactate pe genunchi, iar iniţiatorul proiectului nu a completat nici măcar punctele de suspensie cu informaţiile necesare.

Ştefan Martin, consilier local PNL: „Aşa scrie în anexă: se modifică puncte, puncte. Contractul de mandat  puncte, puncte, cu modificările şi completările ulterioare puncte, puncte. Eu nu pot să aprob aşa ceva!”

În acest moment, Lucian Stan (PSD) a ţinut să arate că a reţinut un cuvânt nou din raportul Camerei de Conturi: Segregarea atribuţiilor Consiliului Local de cele ale A.G.A.. Aţi înţeles? Deci segregarea atribuţiilor Consiliului Local de cele ale A.G.A.. S-a gândit la numărul de 11, ca să fie o majoritate reprezentativă din Consiliul Local.”

Mai departe, Ştefan Martin, neînţelegând insistenţa cu care Stan explica principiul segregării, a atras atenţia asupra riscului ca DPP să devină următorul Termon CT, adică să funcţioneze sau nu, dar să încaseze salarii bune. „Apar anumite înlocuiri în anexa 1. De exemplu, articolul 17, aliniatul 4, se modifică astfel: administratorul unic beneficiază de o remuneraţie în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Asta înţeleg că înlocuieşte articolul 32, în care se spune că salarizarea se face în conformitate cu legea 31. Asta înseamnă că salariul administratorului unic nu este limitat la salariul viceprimarului. Poate fi mai mare? O să ne trezim cu al doilea Termon.

Cum iniţiatorul proiectului nu s-a dovedit capabil să lămurească dilema lui Martin, nici viceprimarul Gnatiuc, vajnicul apărător al bugetului DPP, nu a sărit în sprijinul colegului de partid (Ioan Paris). A făcut-o secretarul Primăriei: „Vă pot asigura că nu există nici cel mai mic risc ca SC DPP SA să aibă soarta Termon. Oricum am face, orice am zice, activitatea societăţii, inclusiv salarizarea, se rezumă la bugetul aprobat de Consiliul Local. Activitatea DPP este strict dependentă de bugetul alocat,”Daniel Spânu.

Declarația secretarului Spânu este esențială într-o viitoare speță juridică, pe lângă faptul că pune sub semnul întrebării primele și premiile care se dau în cadrul societății. bacauinfo.ro a subliniat în repetate rânduri faptul că, susţinând DPP, alocându-i fonduri din bugetul local, încredinţându-i în mod direct inclusiv lucrări care depăşesc plafonul admis de lege, Consiliul Local şi Primăria Oneşti încalcă principiul concurenţei. Mai mult, au fost cumpărate utilaje cu bani de la Administraţia pieţelor din municipiu şi predate gratuit Domeniului Public şi Privat.

Acum, aceste lucruri pot continua sub umbrela protectoare a majorităţii politice din legislativul oneştean. Astfel, aleşii PSD şi UNPR au trecut peste deficienţele documentaţiilor prezentate spre aprobare şi au votat membrii din A.G.A.. Opoziţia s-a abţinut de la vot, refuzând să-şi numească reprezentanţi.

Membrii Adunării Generale a Acţionarilor: PSD – Corina Alexe, Loredana Antohe, Ioan Tofan, Lucian Stan, Vincenţiu Jitcovici, Dănuţ Oprea, Adrian Sergentu. UNPR – Adrian Brânzaniuc, Vasile Buzdugan, Aurel Lazăr, Mircea Agapi.

A.G.A. DPP este sub controlul politic al viceprimarului Gnatiuc sau la dispoziţia primarului Neghină? Oricum ar fi, Primăria Oneşti are liber la încredinţări directe peste plafonul de 100.000 euro, fără ca instituţiile de control ale statului să se autosesizeze.

O astfel de situaţie s-a întâmplat când Primaria Oneşti a alocat discreţionar fonduri către DPP SA, societatea Consiliului Local, fără a vedea dacă pe piaţă sunt şi oferte mai bune financiar pentru bugetul municipiului. Pentru a nu scoate la licitaţie contractul care prevede lucrări de reparaţii strada Al. I. Cuza, din cartier Mal, aşa cum prevede Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2012, care modifică şi completează OUG nr. 34/2006, Primăria Oneşti spunea că a inclus investiţia de peste 133.000 euro la capitolul lucrări de reparaţii, în condiţiile în care, de exemplu, pe şantier au apărut borduri noi. Oricum, pe SEAP sunt şi lucrări de reparaţii la valori mai mici. Conform legislaţiei, autoritatea contractantă, respectiv Primăria Oneşti, în cazul în care valoarea depăşeşte 100.000 euro, este obligată să organizeze o licitaţie pentru atribuirea contractului de lucrări, fie ele de modernizare, reparare sau alte tipuri de intervenţii.