Retehnologizarea întregului sistem de termoficare din municipiul Bacău, în valoare de

342,78 milioane lei, a ajuns la 34% grad de realizare, cu 9 luni înainte de termenul de finalizare, 31 decembrie. Din cele cinci loturi de reţele termice secundare, unul singur a fost finalizat (cu 4 P.T. + km aferenţi de conductă), 8 puncte termice sunt într-un stadiu mai avansat de executare (până la 95%), iar restul de 14 P.T. se află la cel mult 33,65% din lucrări. La finalul proiectului, pierderile generate de funcţionarea sistemului se vor reduce de la 35,8% la 28,8%.

Cel mai mare proiect de reabilitare şi retehnologizare a sistemului de termoficare din municipiul Bacău se află în ultimele 9 luni de execuţie. Până în acest moment, patru obiective sunt finalizate, aflându-se în procedura de recepţie sau funcţionează deja. Pentru închiderea depozitului de cenuşă şi zgură s-au demarat procedurile de obţinere a autorizaţiei de construire şi de desfiinţare.

Obiectivul, cu două componente, „Gospodărie  CLU  în  CET 1  Chimiei  Bacău  şi  Gospodărie  păcură  şi  tratare  ape uzate  în  CET  2  Letea  Bacău”, a ajuns la un grad de execuţie de 89%.

Ieşirea din iarnă şi începutul primăverii 2015 i-a prins pe constructori cu o uşoară creştere pe punctele termice şi reţelele termice secundare aferente, dacă ne referim la lucrările demarate la cele 8 P.T. în primăvara lui 2014.

Denumire punct termic

Grad realizare noiembrie 2014

Grad realizare martie 2015

29 Electricienilor

90%

95%

18 Bicaz

82%

85%

25

33%

42%

28

20%

50%

97

60%

60%

15

10%

10%

21

20%

35%

Zona Centrală

80%

85%

Celelalte 14 P.T. sunt în diferite stadii de execuţie, între 15,34% şi 33,65%.

Stadiul  lucrărilor:

Lot 4 PT 97: S-au realizat lucrări de decopertare  şi dezafectare în procentaj de cca. 72% şi au fost montate conducte preizolate în proporţie de 65 %. Lucrările au fost realizate în proporție de cca. 60%

Lot 4 PT 15: S-au realizat lucrări de decopertare şi dezafectare în procentaj de cca. 10% şi au fost montate conducte preizolate în procentaj de 9%. Lucrările au fost realizate în proporție de cca. 10%

Lot 4 PT 21: S-au realizat lucrări de decopertare şi dezafectare în procentaj de cca. 35% şi a fost montată furnitura preizolată în același grad. Lucrările au fost realizate în proporție de cca. 35%

Lot 4 PT 18: S-au realizat lucrări de decopertare şi dezafectare în procentaj de 100% şi s-a montat furnitura preizolată în procentaj de 98%. Lucrările au fost realizate în proporție de cca. 85%

Lot 4 PT 29: S-au realizat lucrări de montare a furniturii preizolate în procentaj de 100%. Lucrările au fost realizate în proporție de cca. 95%

Lot 2 PT 25: S-au realizat lucrări de decopertare şi dezafectare în procentaj de cca. 75% la reţeaua primară şi au fost montate conducte preizolate în procentaj de 60%. Lucrările au fost realizate în proporție de cca. 42%

Lot 2 PT ZC: S-au realizat lucrări de decopertare şi dezafectare în procentaj de cca. 85% la reţeaua primară şi secundară, pe zona 1 plus zona 2, şi a fost montată furnitura preizolată în procentaj de 82%. Lucrările au fost realizate pentru zona 1 + zona 2 în proporție de cca. 85%

Lot 2 PT 28: S-au realizat lucrări de decopertare şi dezafectare în procentaj de cca. 30%  la reţeaua primară şi secundară şi au fost montate conductele preizolate (SPIRO şi PEHD) aferente MT2 şi MT3+4, în procentaj de 50%.Lucrările au fost realizate în proporție de 50%

Pentru lotul 3 și lotul 5 contractantul a procurat furnitura preizolată, după cum urmează:

Lot 3 PT 4 – 23,03% din valoarea contractată

Lot 3 PT 14 – 15,34% din valoarea contractată

Lot 3 PT 20 – 28,84% din valoarea contractată

Lot 3 PT 43 – 33,32% din valoarea contractată

Lot 3 PT 115 – 31,05% din valoarea contractată

Lot 5 PT 9 – 19,93% din valoarea contractată

Lot 5 PT 11 – 23,47% din valoarea contractată

Lot 5 PT 17 – 33,65% din valoarea contractată

Lot 5 PT 19 – 21,34% din valoarea contractată

Lot 5 PT 22 – 22,00% din valoarea contractată

Lot 5 PT 27 – 22,08% din valoarea contractată

Lot 5 PT 35 – 31,57% din valoarea contractată

Lot 5 PT 62 – 22,25% din valoarea contractată

Lot 5 PT 63 – 23,11% din valoarea contractată

Componenta obiectivului reţele termice secundare presupune reabilitarea a aproximativ 57 km de reţea de distribuţie pe patru fire, prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate, şi 2,8 km pe două fire, prin montarea de module termice. Scopul investiţiei este reducerea pierderilor în reţele de la valoarea actuală de 35,8% la 28,8%

Valoarea totală a proiectului este de 342.751.240 lei, inclusiv TVA, iar valoarea eligibilă conform POS Mediu este finanţată din Fondul de Coeziune şi este de 276.412.290 lei.