Noul manager al Teatrului Municipal Bacovia ar putea fi cunoscut în ianuarie

Teatrul Municipal Bacovia va

scoate la concurs postul de manager lăsat liber de Adrian Găzdaru, după ce acesta a obţinut în iulie șefia Teatrului Excelsior din Bucureşti.

În 12 ianuarie vor putea fi depuse proiectele, pentru ca în perioada 13 – 26 ianuarie să fie analizate, iar pe 27 ianuarie e programată „susținerea” lor.

Consilierii locali ai municipiului Bacău au pe ordinea de zi joi, 27 noiembrie, „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și desfășurare a concursului de management în vederea ocupării funcției de manager al Teatrului Municipal Bacovia”.

Conform proiectului, participanții la concurs trebuie să fie cetățeni români sau aibă cetățenia unui stat din Uniunea Europeană, să aibă „capacitate deplină de exercițiu”, să întrunească „condițiile de studii universitare de licență cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției”, să întrunească „condițiile de pregătire sau experiență în management”, să nu dețină „o funcție de conducere la o altă instituție din România” și să nu fi „împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă”.