Primarul Cosmin Necula nu și-a mai susținut propriu-i proiect de hotărâre, iar furnizorii de gaz vor rămâne, deocamdată, neplătiți

Primarul municipiului Bacău își dă singur cu stângul în dreptul în încercarea de a

face administrație. La nici trei luni de mandat, Necula deja semnează ca primarul și se pune singur în situația stânjenitoare de a-și scoate propriile proiecte de pe ordinea de zi, cu tot expunere de motive asumată prin semnătură. S-a întâmplat în ședința Consiliului Local de miercuri, 31 august, în care a cerut retragerea proiectului nr. 7, care viza majorarea capitalului social al Thermoenergy „în vederea asigurării necesarului de lichidități pentru plata facturilor restante”. La intervenția consilierului Corneliu Dan Jitariu, primarul și-a motivat decizia: nu a fost convins că ceea ce propunea e legal.

Necula și-a bănuit de nelegalitate proiectul

(…) Vreau să vă spun că în momentul de față municipiul Bacău are prin intermediul Thermoenery niște creanțe enorme la furnizorii de gaz. 19,7 milioane lei între C GAZ, și o creanță de 8,8 milioane lei către GAZ SUD. Cele două creanțe grevează foarte mult Thermoenergy – vă pot spune că acel gaz din ceea ce mi-a fost prezentat a fost consumat-, dar trebuie să găsim calea legală foarte corectă și foarte explicită pentru a achita aceste creanțe, pentru că Municipiul Bacău nu este titularul contractului încheiat între Thermoenergy și CE GAZ și al contractului încheiat între Thermoenergy și GAZ SUD fapt pentru care însușirea de către municipiul Bacău a creanțelor pe care le are societatea trebuie să găsească calea legală.”

Necula nu a explicat de ce a venit în fața Consiliului Local cu un proiect nelegal, sasumat de el inclusiv prin Expunerea de motive, și nici cum a fost convins de legalitatea / nelegalitatea acestuia.

Eu vă propun – ăsta este motivul pentru care am retras – să cercetăm foarte atent calea legală, pentru că nu de puține ori majorările de capital social la societățile Consiliului Local din punctul meu de vedere nu au fost cele mai oportune și cele mai juste în vederea acoperirii unor creanțe. Ca să rezum.. până la proxima ședință va trebui să venim cu calea legală acoperitoare (subl. red.) a acestor contracte pe care Thermoenergy le-a semnat și vreau să vă spun că iau în calcul orice formulă legală cu privire la Thermoenergy pentru că (…) contractele cu cei doi furnizori de gaze au fost făcute cu Thermoenergy, nu cu municipiul Bacău. (…) Consider că în momentul de față nu este cea mai justă cale aceasta” – i-a replicat primarul consilierului.

În Expunerea de motive pe care Necula și-a însușit-o, problema era „urgentă”.

„În Anexa 2L la Hotărârea nr. 5 din 1.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, contul 81.02, cod indicator 72.01.01 a fost aprobată suma de 2.000.000 lei cu titlul de participare a Municipiului Bacău la capitalul sociale al Thermoenergy Group SA Bacău. Societatea Thermoenergy Group SA a informat Municipiul Bacău asupra deficitelor de lichidități datorită cărora este în imposibilitatea de a achita ultima factură scadentă către furnizorul de gaz. Pentru plata de urgență a acestei facturi, este necesară utilizarea sumei deja alocate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2016, de 2.000.000 lei. (…) Având în vedere cele menționate, vă rugăm doamnelor și domnilor consilieri să adoptați proiectul de hotărâre, în forma prezentată” – explica Necula în Expunerea de motive.

Consilierul Jitariu a atras atenția asupra „tergiversăriicare s-ar putea lăsa cu „penalități pe care toți cetățenii le vor plăti,” dar Necula nu a oferit un răspuns referitor la aceste penalități, acuzându-l pe consilier de „populism”.