Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Locuri de muncă cu salarii minime brute estimate la 1540 dolari americani pentru 

dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată, fierari-betoniști, zidari-faianțari, zidari – tencuitori în Israel prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău.

Angajarea lucrătorilor are loc în baza Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din statul Israel privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la 24 iunie 2014” – anunță AJOFM printr-un comunicat de presă.

Persoanele care doresc să aplice pentru unul dintre locurile de muncă disponibile trebuie să nu fi lucrat anterior în Israel; să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această ţară, cu excepţia fraţilor; să nu aibă cazier judiciar; să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi; să nu sufere de anumite boli cronice.

Pentru a putea fi selectate pentru un post persoanele interesate trebuie să se înscrie la AJFOM și să depună cerere tip, CV, declaraţie tip bilingva, copie CI, copie Paşaport, copii ale actelor de studii şi de calificare (toate paginile scrise), după caz,copii ale documentelor care atestă experienţa, vechimea în muncă, dupa caz, cazier judiciar valabil, în original.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni”, mai precizează AJOFM.

Mai multe informații, aici.