Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Se lucrează încet şi sigur la Consiliul Judeţean! După 7 luni de la

cedarea terenurilor de către Consiliul Local Oneşti pentru realizarea canalizării în cartierul Borzeşti, Consiliul Judeţean a reuşit să înceapă procedura de solicitare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări în valoare estimată de 1,743 milioane lei. Proiectul prevede construirea unei reţele de canalizare reziduală în lungime totală de 4,429 km, pe traseul Calea Adjudului – Strada Stejarului.

Mai bine de jumătate de an i-a luat Consiliului Judeţean să înceapă procedura de atribuire a contractului „Reţea de canalizare nouă în cartierul Borzeşti, municipiul Oneşti”. În ritmul acesta, locuitorii din Borzeşti vor beneficia de condiţii demne de un municipiu în 2016, dacă vor vrea să se racordeze şi va avea cine să gestioneze noua reţea de canalizare. 

La finalul lunii septembrie 2014, Consiliul Judeţean solicita Consiliului Local Oneşti aprobarea cedării bunurilor imobile aferente (terenuri cu sau fără construcţii şi instalaţii, după caz), libere de orice sarcini pentru a putea declanşa procedurile de achiziţie publică necesare. Cu alte cuvinte, investiția se putea face numai după ce terenurile ar fi fost puse la dispoziție de către autoritatea locală.

Cumva, Primăria şi Consiliul Local Oneşti ţineau în loc proiectul de realizare a canalizării în Borzeşti

Abia la șapte luni de la aprobarea dată de CL Oneşti, documentaţia a fost gata şi procedura de achiziţie publică iniţiată.

Astfel, Consiliul Judeţean solicită oferte pentru atribuirea contractului estimat la 1,743 milioane lei, fără TVA, pentru realizarea lucrărilor de construcţii canalizare ape reziduale şi subtraversări, inclusiv de linii de cale ferată.

Investiţia de bază prevăzută de autoritatea contractantă ajunge la 1,56 milioane lei, iar organizarea de şantier 27.300 lei. Procentajul aferent lucrărilor diverse şi neprevăzute permis este de 10% din valoarea investiţiei de bază, adică 156.000 lei.

Criteriul după care se stabileşte câştigătorul este preţul cel mai scăzut şi nu se va organiza licitaţie electronică.

Finanţarea e asigurată în baza unui protocol de asociere între Consiliul Judeţean Bacău şi Primăria Municipiului Oneşti; astfel 90% din valoarea proiectului vine de la bugetul judeţului, iar restul de 10% îl acoperă Oneştiul.

Lucrarea constă în realizarea unui sistem de canalizare menajeră compus din conducte gravitaţionale în lungime totală de 4.429 m, 110 cămine de vizitare, subtraversare drum cu foraj orizontal în lungime de 50 m şi subtraversare linii CF – 25m. 

Ofertanţii trebuie să ştie că pentru îndeplinirea cerinţei de experienţă similară trebuie să fi executat cel puţin un contract de lucrări similare, având ca obiect realizarea a cel puţin 4.400 ml de reţele de canalizare. În situaţia în care contractele sunt mai vechi de 5 ani, autoritatea contractantă va lua în considerare lucrările executate în perioada solicitată şi va avea în vedere doar lucrările executate în această perioadă.

Cuantumul garanţiei de participare este de 31.000 lei, iar garanţia de bună execuţie a lucrării este de 10% din valoarea contractului, fără TVA. Consiliul Judeţean permite ofertantului să constituie garanţia de bună execuţie şi prin procedura reţinerii succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

Durata contractului este de 4 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor sau de atribuire a contractului, se precizează în documentaţia Consiliului Judeţean.

Însă cea mai importantă investiţie de care are nevoie municipiul Onești, din perspectiva costurilor cu epurarea apei menajere, se lasă aşteptată, și asta de vreo câţiva ani. Pe măsură ce lunile trec fără ca Oneştiul să aibă o staţie de epurare a apelor uzate, investiţie asumată de Consiliul Judeţean Bacău, operatorul local de apă şi, implicit, beneficiarii serviciilor de canalizare, plătesc penalităţi de 10.000 lei pentru depăşirile indicatorilor impuşi de normele de mediu, iar din 2016 acestea vor ajunge undeva între 40.000 şi 50.000 lei.