Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Construirea caselor la țară a devenit mai serioasă. Dacă

până la 1 septembrie pentru locuințele mici din mediul rural nu se aplicau reglementările legii construcțiilor, de la începutul acestei luni a devenit obligatoriu și pentru proprietarii acestor construcții să dețină un proiect tehnic autorizat, să lucreze cu firme care să aibă printre angajați responsabili tehnici cu execuția și să angajeze un diriginte de șantier, care să certifice corectitudinea executării lucrărilor. În plus, fiecare persoană care construiește o clădire nouă sau reabilitează una mai veche va trebui să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcții 0,5% din valoarea fără TVA a investiției.

Vremurile în care casele la țară se construiau cu o echipă de meșteri tocmiți la negru s-au încheiat. Modificările aduse legii construcțiilor, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie, impun respectarea unor norme de calitate și securitate și de către cei care își construiesc sau reabilitează locuințe mici. În primul rând, e nevoie de un proiect tehnic verificat de un specialist atestat.

Apoi, conform legii, investitorii vor trebui fie să lucreze cu o firmă care are angajat un responsabil tehnic cu execuția autorizat, fie să angajeze ei unul. Acesta va trebui să verifice dacă proiectul tehnic este urmărit și respectat, asigurându-se, în acest fel, calitatea construcției.

Un element cheie în executarea construcțiilor va fi dirigintele de șantier, prezența căruia va deveni obligatorie pe toate șantierele. Specialiștii în domeniu spun că introducerea acestor obligativități e de bun augur. „Eliminarea excepției prin care locuințele cu parter și mansardă, parter plus un etaj etc., precum și anexele gospodărești din mediul rural sau din satele care țineau de orașe sau municipii se puteau construi fără supervizarea unui diriginte a fost foarte necesară. Trebuie să înțelegem că un fond construit precar reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. În cazul unui seism major, în cazul clădirilor ridicate în regie proprie, fără un control asupra calității execuției, pot apărea degradări care să conducă într-un final la demolarea acestora. Un număr mare de clădiri ieșite din folosință înseamnă un număr mare de familii rămase fără adăpost, implicit un cost ridicat din partea autorităților pentru rezolvarea problemelor ce derivă din aceasta situație.” a declarat, pentru bacauinfo.ro, dr. ing. Marian Pruteanu, asistent universitar în cadrul Facultății de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Gheorghe Ciobanu, diriginte de șantier autorizat în Bacău, spune că datoria lui e să urmărească interesul beneficiarului. „Este bine ca beneficiarul să aibă un reprezentant care are cunoștințe în domeniul construcțiilor, pentru a fi sigur că lucrările se realizează conform proiectului. Se presupune că beneficiarul nu are cunoștințe despre construcții și are nevoie de o persoană care să îi spună dacă lucrarea este sau nu este bine făcută. Modificările aduse legii sunt foarte bune. Apare o garanție nu doar că va fi respectat proiectul, dar și că vor fi folosite materiale de calitatea prevăzută în proiect și, prin urmare, garanția că în cazul unei calamități construcția va rezista. Este vorba despre punerea în siguranță a fondului construit.”

Toate aceste prevederi erau valabile până la începutul acestei luni doar pentru șantierele mari. Asta deși, în ultimii ani, s-au construit mai multe locuințe în mediul rural. „Se construiește mult la noi, se construiește haotic, nu întotdeauna cu respectarea regulilor de urbanism impuse, și atunci dirigintele de șantier nu este doar omul care mai vine și mai cere și el niște bani. Sigur, lumea, mai ales în mediul rural, așa va percepe. Nu pot face dirigenție de șantier decât persoanele de specialitate, autorizate de ISC, în urma unor examene, și care își asumă responsabilitatea pentru respectarea calității în construcții. Până la momentul actual, cele mai multe construcții din mediul rural erau exceptate, și vedem că se construiește mai mult în mediul rural. În mediul urban, terenurile pe care se poate construi sunt limitate, restricțiile sunt mai mari la construcții. Acum se introduce într-un cadru legal și partea de construcții de la țară, unde se construiește haotic.” a declarat Gheorghe Ciobanu.

Verificarea modului în care aceste prevederi sunt respectate va intra în responsabilitatea Inspectoratului de Stat în Construcții, însă, conform noilor prevederi, „nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii, exercitat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii şi lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire, potrivit legii. ”

Din acest motiv, susțin specialiștii, obiectivele urmărite prin modificările aduse legii ar putea să nu fie atinse. „Dacă activitatea diriginților de șantier nu va fi supervizată îndeaproape de Inspectoratul de Stat în Construcții, atunci calitatea ridicată a clădirilor ce se vrea a se obține prin această măsură legislativă nu va fi atinsă. Cunosc situații în care dirigintele de șantier nu a fost prezent la nicio fază de construcție, ci a semnat toată documentația de la birou, bucurându-se de confortul acestuia. Măsură e binevenită și, aplicată corect, va conduce la o calitate corespunzătoare a fondului construit, eliminând în acest fel apariția unor situații de urgență, dar dacă nu va exista un control atent din partea ISC, atunci această măsură va avea efect doar în buzunarul dirigintelui”, subliniază asistentul universitar Marian Pruteanu.

Un alt punct al noii legi a construcțiilor prevede ca investitorii să plătească 0,5 procente din valoarea investiției către ISC, jumătate la debutul lucrării și cealaltă jumătate la semnarea recepției. Inspectoratul de Stat în Construcţii va utiliza 50% din banii obținuți pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, iar restul vor fi virați către Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 Sursa foto: mediasinfo.ro

 P – Pentru construcții de calitate în Bacău, proiectare, avize și execuție: 0740 – 636.154