Stiri si noutati din Jud. Bacau. Temele care conteaza. Mai mult decat informatie.

Din 35.280.000 lei, bani care au fost repartizați județului Bacău prin

rectificarea bugetului de stat din octombrie, doar 16.170.000 lei revin unităților administrativ teritoriale prin Decizia directorului de la Finanțe. Repartizarea fondurilor pe unități administrativ teritoriale nu s-a mai făcut după modelul prezentat în proiectul Ordonanței de Urgență, ci în baza Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, așa cum a stipulat Ordonanța care a fost adoptată.

Conform Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Bacău, din totalul de 35.280.000 lei, 9.526.000 lei merg către bugetul propriu al județului, 5.145.000 leiplăți arierate și cofinanțarea proiectelor de infrastructură, repartizate prin hotărâre a CJ (cf. Art. 33, alin (3) litera b), 4.439.000 leiPlăți arierate și cofinanțarea proiectelor de infrastructură repartizate prin hotărâre a CJ (cf. Art. 33, alin (4) litera g), iar 16.170.000 lei pentru „finanțarea cheltuielilor comunelor, municipiilor și orașelor”.

     A. Repartizarea sumelor totale pe bugete

                                                                                                                                              (mii lei)

Denumire

Total sume repartizare

Sume defalcate din TVA

Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit

TOTAL GENERAL, din care

35280

35280

Bugetul propriu al județului

9526

9526

Plăți arierate și cofinanțarea proiectelor de infrastructură, repartizate prin hotărâre a CJ (cf. Art. 33, alin (3) litera b)

5145

5145

Plăți arierate și cofinanțarea proiectelor de infrastructură repartizate prin hotărâre a CJ (cf. Art. 33, alin (4) litera g)

4439

4439

Bugetele locale ale comunelor, orașelor municipiilor

16170

16170

Dacă în urma rectificării din iulie 34 comune și 4 orașe nu au primit vreun leu, acum doar municipiul Moinești și orașul Tg. Ocna au ieșit din schemă de pe zona urbană, iar la nivel rural doar comunele Hemeiuș și Zemeș.

Confom proiectului Ordonanței de Urgență, repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ar fi trebuit să se facă astfel: „27% din suma repartizată județului se alocă consiliului județean; diferența se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, prin decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice / şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, după următoarele criterii:

  1.                   55% în funcţie de numărul locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale;
  2.                   15% în funcţie de suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale;
  3.                   15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale cu un grad de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin 90% pe ultimul an;
  4.                   15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale care implementează în anul 2015 cel puţin un proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, în baza declaraţiei pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite

Proiectul a rămas însă la stadiul de discuție, pentru că OUG 47/2015 a ieșit altfel din Guvern. Conform OUG repartizarea s-a făcut „potrivit prevederilor Art. 33, alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.” (un lung șir de alineate și formule, inutil să le publicăm aici)

Sume peste 200.000 lei au primit orașele Buhuși (663.000 lei), Dărmănești (582.000 lei) și comunele Asău, Balcani, Berești Tazlău, Blăgești, Buhoci, Căiuți, Cleja, Dofteana, Ghimeș Făget, Gârleni, Helegiu, Livezi, Nicolae Bălcescu, Oituz, Parincea, Pârjol, Poduri, Răchitoasa, Sascut Săucești, iar sumele cele mai mici municipiile Bacău și Onești și orașul Comănești, câte 1000 lei.

 O explicația pentru sumele identice la leu, repartizate către Bacău, Onești și Comănești, având în vedere formulele de calcul complexe din Legea finanțelor publice locale, nu au am reușit să obținem de la purtătorul de cuvânt al AJFP, Adrian Anghel, care s-a limitat doar în a transmite faptul că au fost aplicate prevederile OUG 47/2015 și ale Legii amintite.

Mă interesez, eu bănuiesc de ce s-a produs acest lucru, probabil că și-au depășit cota și în momentul în care ți-ai depășit cota în prima parte a anului, în a doua parte a anului nu mai primești nimic. E o sumă așa pusă, pur și simplu, derizorie, dar lăsați-mă să mă interesez, trimiteți-mi o întrebare scrisă și noi vă vom răspunde exact de ce am ajuns la această sumă” – ne-a precizat însă șeful Administrației, Doru Cozma.

 Modalitatea de calcul i-a nemulțumit vizibil pe primarii care s-au văzut fără niciun leu în urma împărțirii.

 „Așa au considerat cei de la Finanțe. Pe regula care au făcut-o ei, noi am depășit la venituri acel barem pe care l-au pus ei, 8 milioane. Asta au considerat ei, noi ne conformăm. Avem nevoie, știți cum e, una-i dorința, și alta-i…. Avem nevoie, avem atâtea investiții aici. Logica au făcut-o ei. Suntem în dezvoltare, vrem și noi să devenim stațiune, avem atâtea de făcut, cum să nu avem nevoie de bani. Eu nu consider nimic, nu fac legi, eu le execut, ce pot să fac? La ce ajută ce consider eu?” – a declarat pentru bacauinfo.ro primarul orașului Tg. Ocna, Ștefan Șilochi.

 „Una s-a promis în Guvern și alta s-a ajuns cu Ordonanța care a ieșit. Am solicitat și eu sprijin, că am și eu câteva proiecte pe care trebuie să le finalizez pe fonduri europene, am mai semnat un contract și anul acesta. Avem lipsă bani la persoanele cu însoțitori, avem lipsă bani pentru social, câteva sute de mii, în continuare va trebui să susținem din fonduri proprii toate aceste activități pe care ne-au promis că ne susțin în limita a 90% și n-au reușit să acopere. O să vedem, ne-om descurca și anul acesta. În proiectul de Ordonanță e o anumite formulă de repartizare, când a ieșit ordonanța a ieșit cu o altă formulă. Ar fi trebuit să se țină cont de proiectele în implementare, în final s-a ținut cont de gradul de încasări și de venituri proprii” – a declarat și primarul municipiului Moinești, Viorel Ilie.

                                                                                                                         (mii lei)

Denumire

Total sume repartizate

Sume defalcate TVA

Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit

Total bugete locale pe județ

16170

16170

CL Bacău

1

1

CL Onești

1

1

CL Moinești

0

0

CL Buhuși

663

663

CL Comănești

1

1

CL Dărmănești

582

582

CL Slănic Moldova

132

132

CL Tg. Ocna

0

0

Agăș

199

199

Ardeoani

79

79

Asău

271

271

Balcani

259

259

Berești Bistrița

61

61

Berești Tazlău

273

273

Berzunți

188

188

Bîrsănești

128

128

Blăgești

328

328

Bogdănești

119

119

Brusturoasa

112

112

Buciumi

122

122

Buhoci

212

212

Căiuți

201

201

Cașin

157

157

Cleja

255

255

Colonești

104

104

Corbasca

156

156

Coțofănești

141

141

Dămienești

85

85

Dealu Morii

123

123

Dofteana

479

479

Faraoani

184

184

Filipeni

103

103

Filipești

172

172

Găiceana

127

127

Ghimeș Făget

204

204

Gioseni

155

155

Gîrleni

262

262

Glăvănești

104

104

Gura Văii

176

176

Helegiu

235

235

Hemeiuș

0

0

Horgești

144

144

Huruiești

119

119

Itești

75

75

Izvoru Berheciului

99

99

Letea Veche

311

311

Lipova

149

149

Livezi

202

202

Luizi Călugăra

196

196

Măgirești

190

190

Măgura

190

190

Mănăstirea Cașin

177

177

Mărgineni

416

416

Motoșeni

150

150

Negri

136

136

Nicolae Bălcescu

400

400

Odobești

95

95

Oituz

397

397

Oncești

104

104

Orbeni

150

150

Palanca

155

155

Parava

153

153

Parincea

214

214

Pîncești

179

179

Pîrgărești

148

148

Pîrjol

237

237

Plopana

101

101

Podu Turcului

197

197

Poduri

290

290

Prăjești

79

79

Răcăciuni

191

191

Răchitoasa

236

236

Racova

130

130

Roșiori

113

113

Sănduleni

183

183

Sascut

305

305

Săucești

260

260

Sarata

119

119

Scorțeni

106

106

Secuieni

113

113

Solont

149

149

Stănișești

243

243

Ștefan cel Mare

193

193

Strugari

120

120

Tamași

102

102

Tătărăști

132

132

Târgu Trotuș

191

191

Traian

149

149

Ungureni

157

157

Urechești

97

97

Valea Seaca

157

157

Vultureni

117

117

Zemeș

0

0